Безработицата падна до 11% през февруари

Над 17 000 българи са започнали работа през втория месец на годината

Безработицата падна до 11%  през февруари

Равнището на безработица през февруари 2015 г. е 11%, което е с 0.1 процентни пункта по-малко спрямо януари 2015 г. На годишна база равнището на безработица е значително по-ниско – с 1.2 процентни пункта, съобщиха от Агенцията по заетостта.

В бюрата по труда са регистрирани 361 176 безработни. Те намаляват с 2788 лица спрямо януари 2015 г. Това е най-големият спад през февруари, в сравнение с януари от 2008 г. насам. На годишна база, в сравнение с февруари 2014 г., безработните са значително по-малко – с 39 767 лица.

На работа през февруари са постъпили общо 17 006 безработни, от които 13 897 са започналите работа на първичния пазар.

Постъпилите на работа в реалната икономика нарастват в сравнение с януари с 1554 души, а на годишна база се наблюдава увеличение с 588 лица. В субсидирана заетост са включени 3 109 лица.

В бюрата по труда са заявени 13 526 работни места в реалната икономика, които са с 1513 места повече от предходния месец и с 1066 места повече спрямо февруари 2014 г.

Частният сектор е обявил 9098 свободни работни места – 67.3% от всички заявени, като относителният му дял нараства с 11.8 процентни пункта.

През февруари 2015 г. най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (4392 места), от търговията (2013 места) и от хотелиерството и ресторантьорството (1217 места).

Следват заявените места от селското, горското и рибното стопанство (1169 места), от транспорта, складирането и пощите (639 места), от операции с недвижими имоти (585 места), от административните и спомагателни дейности (557 места), от строителството (551 места) и др.

Започват да нарастват местата в сезонна работа. Най-много се увеличават местата спрямо януари в хотелиерството и ресторантьорството (с 836 места), в преработващата промишленост (със 764 места), в селското, горското и рибното стопанство (с 685 места) и в търговията (с 628 места).

Споделяне

Още от България

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?