Безработните са се увеличили с 10% за година, бизнесът се опасява от още съкращения

400 000 души са без работа, от които половината – повече от година

Безработните са се увеличили с 10% за година, бизнесът се опасява от още съкращения

На фона на данните на НСИ, че безработните у нас са се увеличили с 10% за година и вече надхвърлят 400 000 души, бизнесът предупреди, че може да има нова вълна на съкращения заради новите по-високи минимални осигурителни прагове, които ще влязат в сила от следващата година. От Българската стопанска камара заявиха, че редица браншове са поставени в тежка ситуация заради намаляващи продажби, което в съчетание с по-високите осигурителни прагове и резкия скок на основните енергийни източници може да принуди някои по-малки и средни предприятия да прибегнат до съкращения.

Същевременно НСИ отчете, че хората без работа у нас вече са  409 500 души, от които 242 700 мъже и 166 800 жени като повече от половината са без работа повече от година. Притеснителна е и тенденцията, че заетостта намалява предимно сред икономически активните мъже. Зам.-председателят на БСК Димитър Бранков обаче изнесе още по-смущаващи данни за състоянието на заетостта, отново базирани на информация от НСИ. Той заяви, че се наблюдава постоянен спад на осигурените на пълна заетост като към май те са 1.8 млн. души при над 2.4 млн. души преди началото на кризата. Бранков коментира, че реалната безработица е над 18 %, въпреки, че данните на НСИ отчитат 12.3% безработица през третото тримесечие на 2012 година и ръст от 1.1 пункта спрямо същия период на миналата година.

Някои браншове ще бъдат затруднени от по-високите прагове

От БСК призоваха министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов да не налага административно увеличение на минималните осигурителни прагове за секторите, за които не са постигнати договорки. През миналата година Младенов се съобрази с исканията на работодателите и не упражни правото си да налага еднолично по-високите осигуровки. До момента договореност е постигната за 44 дейности като ръстът на праговете варира от 1.5% до 15%. Прецедент тази година е договореното намаление, макар и символично (0.1%) на праговете в туризма, където през последните няколко години бяха договаряни значителни скокове на минималните прагове. Традиционно има браншове, където ръст в минималните осигуровки не е договорен. Бранков обаче съобщи, че има и сектори, за които вече е договорен ръст в минималните осигурителни прагове, но новите осигуровки могат да бъдат посрещнати безпроблемно само от няколко по-големи предприятия в бранша.

“Подобна е ситуацията с шивашката и трикотажната промишленост, където беше вече подписано споразумение за 15 % увеличение. Ръстът там може да бъде консумиран безболезнено само в 5-6 по-големи предприятия, където средният осигурителен доход е по-висок от минималния осигурителен доход. Но навсякъде другаде, където заплащането е по-ниско, можем да очакваме непоемане на нови поръчки и съкращаване на персонал“, заяви Бранков. Друг сектор където по-малките фирми ще бъдат затруднени от по-високите осигуровки е производството медицински инструменти, където е договорен ръст на минималните осигуровки с 19.5%.

Договарянето на минималните осигурителни прагове ще продължи още десетина дни, но Бранков призова при преговорите да се изхожда от позицията на предприятията, които са в тежко положение.

Над 50% от хората нямат работа повече от година

Данните на НСИ сочат, че 227 900 души или 55.6% от всички безработни нямат работа от една или повече години, като в сравнение с второто тримесечие на предходната година броят им се увеличава с 9.8%. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.6 процентни пункта и достига 6.9% през второто тримесечие на тази година.

През второто тримесечие на 2012 година от общия брой на безработните 338 500 души или 82.7% са имали предишна работа, а 71 000 или 17.3% търсят първа работа.

В сравнение с второто тримесечие на 2011 година броят на заетите намалява с 32 300 души или с 1.1%.

Все повече мъже са извън пазара на труда

През периода второ тримесечие 2011 - второ тримесечие 2012 г. намаление на заетостта се наблюдава само при мъжете. Броят на заетите мъже намалява с 2.1%, а относителният им дял от всички мъже на 15 и повече навършени години - с 0.6 процентни пункта.

От всички заети през второто тримесечие на 2012 г. 1 528 700 или (52.5%) са мъже и 1 385 000 (47.5%) са жени.

С висше образование са 814 100 души или 27.9% от всички заети лица, със средно - 1 773 100 (60.9%) и с основно или по-ниско – 326 500 (11.2%). В сравнение с второто тримесечие на 2011 година намаление се наблюдава както в броя на заетите с основно и по-ниско образование, така и на тези с висше образование.

От общия брой заети 3.5% (102 400 души ) са работодатели, 7.3% (212 700 души) - самостоятелно заети , 88.4% (2 576 800) - наети лица, и 0.7% (21 800 ) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 860 000 (72.2%) работят в частния сектор, а 716 800 (27.8%) - в обществения.

През второто тримесечие на 2012 г. в сектора на услугите работят 1 812 400 (62.2%) от заетите лица, в индустрията – 907 200 души или 31.1%, а в селското, горското и рибното стопанство – 194 100 души (6.7%).

Споделяне

Още по темата

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?