НСИ потвърди рекордната безработица от 12.9 на сто

През първото тримесечие на 2012 г. безработицата е 12.9 на сто, показват окончателните данни на Националния статистически институт, публикувани във вторник. Безработните в страната са 421 400, от които 252 300 са мъже и 169 000 - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. броят на незаетите се увеличава с 4.8 на сто.

Коефициентът на безработица се увеличава с 0.7 процентни пункта и през първото тримесечие на 2012 г. е 12.9 на сто, като при мъжете нараства с 1.3 процентни пункта, а при жените – с 0.1 процентни пункта, и достига съответно 14.5 и 11 на сто.

 

Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.5 процентни пункта и достига 6.9 на сто през първото тримесечие на тази година.

 

От всички безработни през първото тримесечие на 2012 г. 350 600, или 83.2 на сто, са имали предишна работа, като броят им се увеличава с 3.9 на сто в сравнение със същото тримесечие на 2011 г. Безработните, търсещи първа работа, се увеличават с 9.7 на сто и през първото тримесечие на 2012 г. достигат 70 800.

 

Коефициентът на безработица за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 23 на сто (24 на сто за мъжете и 21.7 на сто за жените) и нараства с 1.7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2011 г., като увеличението е по-голямо при жените (с 2.4 процентни пункта) в сравнение с мъжете (1.2 процентни пункта).

 

Очаква се сезонната заетост през пролетта и лятото да даде отражение и броят на безработните да намалее, но икономисти вече прогнозираха, че новата рецесия в Европа няма да подмине и България и може да се очаква нова вълна на увеличение на безработицата

Споделяне

Още по темата

Още от България