Бизнесът уверява, че токът няма да поскъпне заради неговите помощи за СО2

Бизнесът уверява, че токът няма да поскъпне заради неговите помощи за СО2

Цената на тока няма да се повлияе от заложените със законови поправки субсидии от 33 млн. лв. годишно, които да получават предприятията за периода от 1 юли 2019 до 31 декември 2020 г. като компенсация за купените от тях парникови емисии. Това се посочва в разпространена в понеделник позиция на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската асоциация на металургичната индустрия и Българската камара на химическата промишленост.

Уверенията на бизнес организациите са по повод предстоящото разглеждане на второ четене на промените в Закона за ограничаване на изменението на климата, позволяващи частично компенсиране на непреките разходи за емисии на въглероден диоксид на предприятия, които извършват икономическата си дейност в отрасъл или подотрасъл, за който Европейската комисия е преценила, че е наличен съществен риск от изместване на въглеродни емисии или т.нар. "изтичане на въглерод". В тази сфера у нас попадат металургичните, химическите и торовите заводи, както и предприятията за хартия и картон.

Европейските директиви допускат до 25 процента от приходите на страната от продажба на спестените държавни парникови газови в европейската търговия да отиват за подобни компенсации. Българските постъпления в момента отиват във Фонд " Сигурност на електроенергийната система". С тях се покриват разходите на държавната "Национална електрическа компания" за изкупуване на тока по преференциални цени, както и разликите между тези цени и пазарните на тока от възобновяемите енергийни източници.

За 2019 г. приходите на държавата от изтъргувани спестени въглеродни емисии са 861.151 млн. лв. При консенсус между бизнес организациите за годишен бюджет на тови вид помощ за тях от 33 млн. лв. това означава, че 3.8% от тези постъпления ще се използват за помощта при допустими 25%.

Това означава, че тези 33 млн. лв. няма да се събират от потребителите чрез повишаване на компонентата "задължение към обществото" (ЗКО) и не би следвало да повлияе на крайната цена на електрическата енергия, посочват трети организации.

Дори и да се приеме хипотетично, че изплащането на тази помощ би се извършило чрез събиране на средства от крайните потребители чрез ЗКО, повишаването на цената на тока би било около 1 лв.на мегаватчас на годишна база. Доколкото субсидията ще е година и половина евентуалното поскъпване би било 1.50 лв./МВтч. Освен това при стопанско потребление в България от порядъка на 22 млн. МВтч две трети от ефекта от повишаване на ЗКО ще се понесе от стопанските субекти. Те са приели тази вероятност, съгласявайки се с размера на бюджета на подпомагането, заявяват бизнес организациите.

Те уточняват, че  част от ценообразуващите елементи на ЗКО намаляват, намалява и отстъпката за зелена енергия, и така хипотетичното увеличение от прилагането на компенсации за непреки разходи би било компенсирано. За ценовия период 1 юли 2018 г. –– 30 юни 2019 г. компонентата за зелена енергия е била 23.78 лв./MВтч, а за настоящия ценови период е съответно 4.99 лв./MВтч.

Към настоящия момент тази помощи получават Белгия (региони Фландрия и Валония), Нидерландия, Германия, Великобритания, Испания, Франция, Словакия, Финландия, Латвия, Полша, Гърция и Люксембург, както и Норвегия. Предстои Чехия да започне да я прилага, обяснява се още в позицията.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?