Болница "Доверие": Не нарушаваме икономическите права на пациентите

Болница "Доверие": Не нарушаваме икономическите права на пациентите

През 2019 година болница "Доверие" е проверена 5 пъти от агенция "Медицински надзор" и "нито едно от извършените контролни производства не е завършило с констатации за извършени нарушения и налагане на имушествени санкции или глоби". Това се казва в позиция на болницата, която поиска право на отговор по повод статията на Mediapool от 16 декември 2019 година "Болници вземат пари за екип, дори когато пациентът не го е избирал" . Статията е базирана на поискана от Mediapool и предоставена от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" официална информация за вида на най-честите нарушения на икономическите права на пациентите и лечебните заведения, в които са констатирани най-много нарушения през годината. В отговора на агенция "Медицински надзор" болница "Доверие" е спомената заедно с четири други лечебни заведения като пример за установени системни нарушения през годината.

Болница "Доверие" оспорва предоставената ни от агенция "Медицински надзор" информация и заявява, че тя не отговаря на истината.

Първият аргумент е, че официален годишен доклад за одитите на агенцията през 2019 г. все още не е публикуван на сайта ѝ. Никъде в публикацията на Mediapool обаче не се твърди подобно нещо. Авторът е потърсил и получил по надлежния ред информация конкретно за разработваната тема.

Управителят на лечебното заведение д-р Димитър Гугутков посочва в позицията си, че "при подобно изрично изброяване и най-вече при негативна квалификация на болницата ни като "системен нарушител" е следвало да потърсите информация и гледна точна от МБАЛ "Доверие" АД, за да установите фактологическото разминаване на информацията, което е факт и към настоящият момент".

"Винаги в отговори от публично-държавни органи може да се допусне техническа, организационна или някаква друга грешка, дори с оглед на липсата на достатъчна степен на професионализъм, поради което считам, че обществения интерес за достъп до обективна информация налага прецизирането на подобни квалификации, особено що се касае до обекти, каквито са болниците", се казва в позицията на д-р Гугутков.

"Разбирам Вашия подход да поискате и получите информация от официална институция, разбирам и това, че сте цитирала същата, но не приемам това за достатъчно, особено предвид факта, че както в предходното си писмо, така и понастоящем, Ви информирам, че за календарната 2019 г., лечебното ни заведение е проверено 5 пъти и нито едно от извършените контролни производства не е завършило с констатации за извършени нарушения и налагане на имушествени санкции или глоби", пише още д-р Гугутков.

Той специално подчертава, че формулировката "системен нарушител", използвана по отношение на болница "Доверие", "няма легално определение и също не следва да бъде използвано поради сериозния негативен ефект, който формира в обществените нагласи, какъвто е и този случай".

Накрая управителят на болница "Доверие" заявява: "С оглед на всичко гореизложено, болницата ще предприеме всички законовоустановени действия, за да установи всички факти и обстоятелства, свързани с Вашата статия, включително и каква информация е предоставена от ИА "Медицински надзор" и доколко същата се опира на доказани по безспорен и обективен начин данни".

Споделяне

Още от България