Болници вземат пари за екип, дори когато пациентът не го е избирал

Болници вземат пари за екип, дори когато пациентът не го е избирал

Болници карат пациентите да плащат за избор на екип и подобрени битови условия в стаите, дори когато не са правили такъв избор. Това са най-честите нарушения на икономическите права на пациентите, които агенция "Медицински надзор" е засичала при проверките на лечебните заведения през годината, съобщиха за Mediapool от агенцията.

Миналата седмица застрахователи сигнализираха, че болниците стават все по-изобретателни в таксите, които събират от пациентите извън задължителното здравно осигуряване, въпреки че част от тези дейности няма никаква логика да не са включени в платеното от НЗОК лечение. Близо 900 лв. такса за запазване на час за операционната зала, 7 лева такса за всяко измерване на кръвното налягане са само част от разнообразния репертоар на лечебните заведения да си докарат допълнителни приходи от пациентите и застрахователните фондове над покриваното от НЗОК. Болнични сдружения възразиха, че не искат нерегламентирани доплащания и че се внушава "съществуване на нелоялни практики в лечебните заведения", което "накърнява сериозно крехкото доверие на пациентите в болничната система". Практиката да се искат нерегламентирано пари от пациентите обаче се потвърждава и от проверките на агенция "Медицински надзор".

През 2019 г. агенцията е извършени 44 проверки, касаещи нарушени икономически права на пациенти в 37 лечебни заведения, в резултат на което са открити 460 нарушения за които са съставени и връчени 20 акта за административни нарушения.

Най-често извършваните нарушения са най-общо три. При плановия прием това е искането на такса за избор на екип, дори когато такъв не е избиран и е ползван служебно назначен. В тези случаи включеният в екипа лекар лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, а често това е служебно определен от лечебното заведение лекуващ лекар на пациента. Медицинският надзор е установил общо 16 такива случая през годината.

Друго нарушение е искането на такса за избор на екип когато пациентът е приет по спешност, което е грубо нарушение на нормативната уредба. Засечените от проверяващите такива случаи са 12.

Третият вид нарушения в болниците, които са сравнително чести, са плащането на такса за битово обслужване без такава да фигурира в ценоразписа на лечебното заведение или заплатена допълнително услуга "Подобрени битови условия" без същите да са искани и заявени от пациента. Под подобрени битови условия обикновено се разбира настаняването в обновена и самостоятелна стая. Друго често засичано нарушение е искането на такса за придружител без правно основание. Проверяващите са открили 16 подобни нарушения.

На въпрос кои болници най-често нарушават икономическите права на пациентите, от агенция Медицински надзор отговарят, че "класация" може да се прави при извършени проверки на всички лечебни заведения. А обикновено агенцията има определен брой планови проверки за годината плюс проверки по сигнали на граждани, в рамките на които няма как да бъдат обхванати всички лечебни заведения в страната. "Но от тези, които през тази годината сме проверили, а някои и по повече от един път, има установени системни нарушения в един и същи болници - "Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда"; МБАЛ "Доверие", МБАЛ Добрич; СБАЛ "Гръбначен център" и Специализираната болница за рехабилитация - филиал Банкя", посочват от медицинския надзор.

Законът за здравето предвижда при нарушаване права на пациентите на лечебните заведения да се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 3000 лв. Някои от исканите такси или сборът от таксите понякога значително надхвърлят предвидените санкции.

Това, което Медицинският надзор прави когато открие подобни нарушения, е да издаде задължителни предписания. През 2019 година агенцията е издала 18 задължителни за изпълнение за предписания и е проследила в рамките на определените срокове 12 от тях, а за останалите сроковете все още не са изтекли. "Когато срокът е изтекъл и не са предприети действия по направените задължителни предписания, се извършва повторна проверка и се съставя акт за установяване на административно нарушение. Акт се съставя и само за неизпълнение в определения срок на дадените предписания", обясниха от агенцията. 

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?