България с най-висок процент в Европа на деца, настанени в домове

Процентът на децата, живеещи в домове, в България е най-висок в Европа. Според детските правозащитни организации у нас все още има около 31 000 деца, живеещи временно или постоянно в институции. Това се отбелязва в алтернативен доклад на неправителствени организации за напредъка на България в процеса на присъединяване към ЕС - 2004, изготвен от "Спасете децата "- Обединеното кралство, Център за независим живот, Междуетническа инициатива за човешки права и Български хелзинкски комитет.

Алтернативният доклад на правозащитниците бе представен в Националния пресклуб на БТА два дни преди официалния доклад на Европейската комисия в Брюксел.

Според доклада броят на децата в институциите е най-сериозният проблем в сферата на правата на децата. НПО смятат, че правителството трябва да задели ресурси за превенция на изоставянето на децата и реинтеграцията на тези, които са в институции, но имат семейства. Организациите предупреждават, че у нас има градове като Белица, където само един социален работник отговаря за население от 11 200 души, което е доста под приетите европейски стандарти.

В препоръките на доклада се посочва, че правителството трябва да вземе мерки за драстично увеличаване на броя на професионалните социални работници.

НПО отбелязват, че е необходимо създаването на единен национален регистър за деца и осиновители, който да бъде създаден за осиновявания вътре в страната, от българи.

Организациите считат, че е необходима по-голяма прозрачност в системата за международни осиновявания -официален списък на тарифите, които се събират трябва да бъде достъпен на уеб-страницата на Министерството на правосъдието.

В доклада се отбелязва, че правата на децата с увреждания се нарушават в два аспекта - често те нямат възможност да растат в семейна среда, практиката е да бъдат настанявани в специализирани институции, и често са отделяни в специални училища, посочи Капка Панайотова,изпълнителен директор на Център за независим живот.

Според нея между 5 и 10 хиляди лева са необходими за адаптирането на архитектурната среда на училищата за нуждите на децата с увреждания.

"Живеенето заедно" в училищата помага едновременно за по-лесната социална интеграция на децата с увреждания и за развиването на търпимост и толерантност сред децата без увреждания, посочи Панайотова, цитирана от БТА.

Като положително развитие на страната по отношение защитата на правата на хората с увреждания алтернативният доклад определя приетия в края на 2003 година Закон за защита от дискриминация и внасянето в парламента на нови проекти на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Според НПО в момента липсват необходимите правни гаранции, образователни, финансови и кадрови условия за реализация на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2004 -2009 и Планът за действие за изпълнение на стратегията.

Дискриминацията на ромите в сферата на образованието, здравеопазването, трудовата заетост, социалното подпомагане и жилищната политика продължава, смятат неправителствените организации.

Калина Бозева, председател на Междуетническа инициатива за човешки права, посочи че не е постигнат никакъв напредък в гарантирането на правата на някои малцинства, които българската държава от години не иска да признае.

Председателят на БХК Красимир Кънев заяви, че свръхупотребата на сила и огнестрелно оръжие от полицейски служители продължава да е сериозен проблем за страната, а законодателството и практиката по разследването са неадекватни.

Според доклада условията в много места за лишаване от свобода и особено в следствените арести са нечовешки и унизителни.

Правната помощ за бедните хора в България продължава да бъде крайно неадекватна както в наказателния, така и в гражданския процес, според НПО.

Споделяне

Още от България