Четворен скок на цените за смяна предназначението на гори

Четворен скок на цените за смяна предназначението на гори

Средно с четири пъти ще се увеличат цените, които инвеститорите трябва да плащат ако искат да сменят предназначението на горски имоти и да учредят право на ползване на терените за други цели. Това предвиждат предложения за промени в Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд. Поправките трябва да се одобрят от Министерски съвет, съобщиха в сряда от Министерството на земеделието и храните.

Подготвяните корекции трябва да прекратят досегашната практика, при която закупени от държавния фонд горски имоти сменят предназначението си. Превърнати в урбанизирана зона те се препродават от предприемачи на десетки пъти по-високи цени. С увеличението на базисните цени се регулира и обезщетението, което се заплаща при отчуждаване на горски имоти, допълниха от агроведомството.

В наредбата са разписани и корекционни коефициенти за зони, обособени за защита от урбанизация. За терени на 100 метра от черноморското крайбрежие коефициентът ще е 6, за намиращите се на още 2 км от брега – коефициентът ще е 5.5, на пет километра - 5, за курортите Боровец, Пампорово и Банско – 4.5, а за другите курорти от национално значение – коефициентът ще е 4, а за местните курорти – 2.

Предвижда се също така удължаване на срока за валидност на оценката на горския имот с една година, тъй като поради големия брой започнати процедури, свързани с горски имоти,

С проекта на Наредбата се актуализират и цените на земята според типа месторастене с 25%. Цените на отсечения объл дървен материал също се променят с 24%, тъй като според данни на агенцията по горите от 2004 г. до 2007 г. цената на един обезличен куб.м дървесина се е увеличила от 49.93 лв. на 61,94 лв. Добивните разходи за сеч, първична обработка и извозване на дървесината от 2004 г. насам са се увеличили от 16.60 лв. на 18.39 лв., което е с 11% на тези разходи. Средните разходи за създаване на насаждение се актуализират с 64%, тъй като, според данни на агенцията, те са се повишили от 2 900 лв./ха на 4 800 лв./ха.

Съществени изменения в сега действащата Наредба се предвиждат и за оценка на щетите, като в нея се създават разпоредби, които регламентират реда за определяне стойността на щетите при природни бедствия, като ветровали, пожари свлачища и др.

До момента те не са били разписани, което е създавало трудности при застраховане на имоти, отпускане на помощи, обосновка на защитени мероприятия и др.

В Наредбата се предвижда още да отпадне оценката на насажденията за реконструкция, поради премахването на тази категория насаждения.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес