Държавата ще дава до 4 млн. лв. на община за изпълнение на европроекти

Държавата ще дава до 4 млн. лв. на общините за изпълнение на проекти от европейските фондове като финансирането ще става чрез фонда за органите на местното самоуправление - “ФЛАГ” ЕАД.

 

Условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините от фонда ФЛАГ ще бъдат одобрени на заседанието на кабинета, съобщи правителствената информационна служба.

 

Предвижда се още местните власти да бъдат подпомагани за покриване на начислени през 2013 г. лихви и такси по обслужване на дълга им към ФЛАГ. Средствата ще се предоставят като целеви трансфери.

 

Заложено е общините да се обединят в няколко групи с различна степен на подпомагане според интегралната оценка на кредитния им потенциал.

 

Методиката за определянето на кредитния потенциал на общините се запазва същата както и през 2012 г. За нея се използват данните от отчетите за касовото изпълнение на общинските бюджети за периода 2010-2012 г. по три показателя. Единият е кредитен пул на един жител, като той е показателен за размера на общинските приходи на един жител. Вторият показател е делът на собствените приходи от всички приходи. Третият е отношението на нетния оперативен остатък към всички приходи за местни дейности, като този показател се формира като разлика между повтарящите се текущи приходи и разходи.

 

Диференцираният подход на подпомагане е съобразен с определената по методиката интегрална оценка за кредитния потенциал, както и по отношение на общините с население до 5000 жители.

 

Проектът на постановление и утвърдените с него методика и групиране на общините с различна степен на подпомагане са съгласувани с Националното сдружение на общините.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?