До година-две става ясно ще се строи ли на плажа Кара дере

Започва изработването на устройствения план на община Бяла

До година-две става ясно ще се строи ли на плажа Кара дере

След година-две ще стане ясно дали ще бъдат реализирани издадените над 70 разрешения за строеж на вилни селища и постройки край девствения плаж Кара дере. Дотогава трябва да бъдат готови новият общ устройствен план (ОУП) на община Бяла и екологичната оценка към него.

Изработването на проекта на ОУП на Бяла при спазване на екологичното законодателство е наредено със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, съобщиха от подопечното ѝ ведомство в понеделник.

Новият план на Бяла е единственият шанс общината да покаже, че едно от малко останалите девствени места по българското Черноморие може да се развива по друг начин.

ОУП е необходим заради настъпилите през 2008 г. промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) в посока опазване на морските плажове и пясъчните дюни и ограничаване на допустимото застрояване в зона "А" – пясъчната ивица, където строителството е абсолютно забранено, и зона "Б" – зад плажа с ограничения в застрояването.

Нуждата от новия план се определя също и от значителната степен на предвиденото застрояване в актуализирания териториално-устройствения план на община Бяла, който е бил направен без съобразяване с екологичните разпоредби, е посочено в съобщението на регионалното министерство. Според ведомството така ще се отговори на необходимостта от опазване на териториите с особена териториалноустройствена защита.

В периода 1996 – 1997 г. за всички крайбрежни общини, в това число и за Бяла, по възлагане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството са изготвени териториално-устройствени планове, обхващащи територията в административните граници на съответната община.

През 2004 г. е разработен и приет от Общинския съвет на Бяла проект за актуализация на действащия териториално-устройствен план. Това става без задължителните процедури по реда на законите за опазване на околната среда, за биологичното разнообразие и за защитените територии.

С решение на Общинския съвет от февруари 2014 г. община Бяла дава съгласие за изработване на нов проект за ОУП и одобрява изготвеното за целта задание. То е съгласувано с Министерството на околната среда и водите и Министерство на културата, съгласно изискванията на Закона за устройство на територия, се казва в съобщението на МРРБ.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?