Двама министри попиляха от критики проекта на патриотите за личния фалит

Депутати предлагат дълговете да се отписват след 5-годишна процедура, одобрена от съда

Двама министри попиляха от критики проекта на патриотите за личния фалит

Министерствата на правосъдието и финансите, които бяха против първата мегаинициатива за спасяване на "вечните" длъжници – въвеждането на 10-годишна абсолютна давност за дълговете на гражданите, попиляха от критики и втората акция в тази посока – внесения от "Обединени патриоти" законопроект за личния фалит.

Негативното становище на двете ведомства по-рано през годината обаче не попречи на окончателното гласуване на 10-годишната давност, която миналата седмица бе обнародвана в Държавен вестник.

Освен нея патриотите, този път без ГЕРБ, предлагат да се въведе и процедура по личен фалит, която ще отписва задълженията на физическите лица още по-бързо от давността – за 5 години.

"Министерството на правосъдието не подкрепя по същество внесения законопроект", пише в позиция на министър Десислава Ахладова. Колегата ѝ Кирил Ананиев, министър на финансите, пък е написал до правната комисия, че по принцип подкрепя идеята за личен фалит, но "предложението в този си вид не би могло да доведе до постигане на поставените цели и разрешаване на проблемите, свързани с неплатежоспособността на длъжниците и високите нива на необслужваните кредити в страната".

"Обединени патриоти" внесоха Законопроект за защита на физическите лица при неплатежоспособност, с който предлагат у нас да се въведе т. нар. личен фалит.

Идеята е от него да се ползват граждани, които не са търговци, ако не могат в продължение на повече от три месеца да погасят дълг от поне 5 минимални работни заплати (тоест минимум 3250 лв. след Нова година). Максималният размер на дълг, при който може да се ползва защитата, е 200 000 лв., като длъжникът се задължава да остави на кредиторите си цялото си имущество (без несеквестируемото) плюс доходите си за следващите 5 години.

Според проекта процедурата може да се ползва само от добросъвестни длъжници. За недобросъвестни се считат хората, които са предизвикали неплатежоспособността си с престъпления или административни нарушения, които са укрили имущество, както и безработните през три от последните пет години.

Защитата на длъжника ще се активира с искане до районния съд. Длъжникът ще декларира цялото си имущество с нотариално заверена декларация.

Проектът предвижда, че дадено физическо лице ще може да фалира многократно, стига да са изтекли 5 години от края на предходната процедура.

Според правосъдното министерство в проекта на патриотите не е намерен балансът между интересите на длъжниците и на кредиторите, поради което има риск да бъдат стимулирани недобросъвестните длъжници. Министерството смята, че прагът на задълженията, за които ще се прилага – 200 000 лв., е твърде висок, а спирането на начисляването на лихви не е редно.

"Отговорността за добросъвестността на длъжника е оставена изцяло на съда, докато длъжникът няма никакви задължения с оглед доказването ѝ. Това е в противоречие с принципа, че тежестта за доказване в гражданското право е ангажимент за страните в производството и не следва да се обвързва със служебното начало", смята МП. Според него заличаването на гражданина от регистъра на длъжниците 5 години след влизане в сила на решението за защита не е коректно, защото новите кредитори няма как да знаят, че се договарят с некоректен длъжник.

Правосъдното министерство е против възможността законопроектът да важи и за заварените случаи. То счита, че проектът не кореспондира на основни принципи и правни положения в българското законодателство.

Финансовият министър Кирил Ананиев също смята, че в законопроекта липсват достатъчно гаранции за добросъвестност на длъжниците и не са създадени достатъчно механизми за защита на интересите на всички кредитори.

"Правилата за откриване, провеждане и приключване на производството за защита са непълни и безразборно смесват елементи на охранително и исково производство, като са в интерес единствено на длъжника", посочва финансовото министерство.

Проблем е също, че единствено посочените от длъжника кредитори имат право на писмено становище по искането на длъжника за защита.

МФ счита, че със законопроекта не са предвидени каквито и да са стимули за дисциплиниране на длъжника и доказване на неговата добросъвестност.

Кирил Ананиев смята, че законопроектът на патриотите противоречи и на Плана за действие на Европейската комисия за справяне с проблема с необслужваните кредити от 2017 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?