ЕК внесе промени в законодателството заради "Северен поток 2"

Европейските правила ще важат за всички газопроводи, внасящи газ в страните от ЕС

ЕК внесе промени в законодателството заради "Северен поток 2"

Европейската комисия предложи правилата на ЕС да бъдат разширени и да покриват всички газопроводи, които внасят газ в страните от ЕС. Така действието на Третия енергиен пакет на ЕС ще се разпростре върху оспорвания руски проект "Северен поток 2", предназначен за пренос на руски газ в Германия по дъното на Балтийско море.

Еврокомисарят за енергийния съюз Марош Шефчович съобщи в сряда, че ЕК е предложила на Европейския парламент и Съвета на ЕС промени в газовата директива, която регулира общите правила на вътрешния пазар на природен газ.

Основното предложение е да се промени определението на термина "интерконектор". Според действащата директива това са тръбопроводи, които свързват газопреносните системи на страни членки на ЕС. Еврокомисията предлага в тази категория да попадат тръбопроводите, които пресичат или обединяват границите между страните членки или между страните членки и трети страни до границите на юрисдикцията на ЕС. В резултат на промяната ЕК ще разпространи пълномощията си и върху "Северен поток 2".

Изграждането на новата инфраструктура би удвоило количествата газ, които Русия транспортира по дъното на Балтийско море до Германия. Проектната компания за "Северен поток 2" твърди, че проектът е чисто комерсиален, но критиците му настояват, че той е политически мотивиран и е в противоречие с целта на ЕС да намали енергийната си зависимост от Русия.

ЕК предлага от края на 2018 г. новите и съществуващите газопроводи да отговарят на четири принципа: недискрминационни тарифи; прозрачно отчитане и минимум 10% от капацитета да се предлага на трети страни; т.нар. разделяне на собствеността -тоест изискване тръбопроводите да не са директно притежавани от компанията, която е и газов доставчик.

Новите мерки променят сериозно ситуацията около "Северен поток 2", но без да блокират проекта. Проблем ще създаде по-специално изискването за достъп на трети страни до тръбата.

Еврокомисията иска да включи правилата на Третия енергиен пакет и в междуправителственото споразумение с Русия, по-специално юридическата обвързаност на оператора на газопровода да пренася газ на независими от "Газпром производители". В момента постановките на Третия енергиен пакет не се отнасят за "Северен поток 2", тъй като газопроводът изцяло се намира извън територията на ЕС.

Едновременно с това ЕК поиска от страните членки на ЕС мандат за преговори с Русия за статута на "Северен поток 2". Както посочи заместник-председателят на ЕК и еврокомисар за енергийния съюз Марош Шефчович, ЕК възнамерява да проведе преговори с Русия за изготвяне на междуправителствено споразумение, което да гарантира съответствието на този документ с международните и европейските енергийни норми.

"Отсега нататък нашият мандат ще е по-убедителен и надежден. И се надявам, че с тази юридическа увереност ще постигнем по този въпрос това, което ни е нужно", допълни той.

До момента ЕК не е получавала от Съвета на ЕС мандат за преговори, а Русия твърди, че преговори не са нужни, тъй като юридическият статут на "Северен поток 2" е напълно ясен.

Шефчович, каза, че новите предложения, които той се надява, че ще бъдат приети по бързата процедура, трябва да осигурят "толкова необходимата яснота и правна сигурност".

Искам да сме сигурни, че толкова важен проект не може да бъде изграден в правен вакуум, каза Шефчович, според когото "Северен поток 2" е противоречив.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес