Еколози предложиха пет мерки срещу наводнения

Отдалечаване на дигите от поречията на реките, залесяване край коритата, премахване на опасните язовири, забрана за строежи край водосборите и създаване на карта с рисковете от наводнения, предлагат на правителството от Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България".

"За пореден път става ясно, че мерките за борба с наводненията практикувани последните 60 години се оказват не само неефективни, но и опасни", се посочва в съобщение на екоорганизацията. Според нея от ключово значение е да се въведе спешна система за уведомление на населението, с поставяне на хора, които да наблюдават нивото на реките и да сигнализират кметовете на населените места при очаквани наводнения.

Природозащитниците посочват още, че досегашните предприемани мерки срещу наводненията не са ефективни и по-скоро създават допълнителни проблеми, вместо да ги предотвратяват. Те посочват, че в момента реките са обградени от близко разположени диги, които да не позволяват наводняване на околните терени и разливи на реките в крайречните ливади, мочурища и блата, където няма да причиняват щети. Според еколозите преместването на дигите на по-голямо разстояние от реките ще позволява контролирани разливи и в същото време ще предотвратява формирането на високи вълни.

Като грешка се посочва това, че всички равнинни реки са коригирани, а крайречната растителност – изсечена, за да се подобри пропускливостта на речното корито, но това води до увеличаване на скоростта на водата и съответно разрушителната ѝ сила. Организацията препоръчва възстановяване на старите речни корита и крайречната растителност, което да намалява скоростта на течението. Тя настоява още за опазване и възстановяване на естествените гори във водосборните басейни на реките, които не само намаляват повърхностния воден отток, предизвикващ наводнения, но и осигуряват значителни количества вода, даже и в периоди на суша, които ще са по-чести и продължителни в резултат на климатичните промени.

Еколозите предлагат да се изясни собствеността на всички язовири и всички рискови хидротехнически съоръжения да бъдат премахнати, както и да се забрани строителството в заливните тераси на реките, за да не се поддават хората на фалшивото чувство за сигурност, че "зад дигата няма проблеми".

Създаването на карта на риска от наводнения и забрана на строителството в речните корита ще има силен превантивен ефект, смятат още от коалицията. По съгласуван с Европейската комисия план тази карта трябва да е готова до края на 2012 г., заяви преди дни министърът на околната среда и водите Нона Караджова.

Споделяне

Още по темата

Още от България