Електрониката пак е №1 в българския износ

България е на втора позиция в света по експорт на патешки дроб

Електрониката пак е №1 в българския износ

Секторът със сравнително висока добавена стойност – електрониката и електротехниката, за трета поредна година е износен отрасъл №1 в България, става ясно от ежегодния анализ на експорта, изготвен от Българската стопанска камара.

Възходът на електрониката е от няколко години

През 2018 г. експортът на сектора е на стойност 3.6 млрд. долара и бележи ръст от 19%, което е доста над общия ръст на износа на страната – 6%.

"Това означава, че тези български производители са конкурентоспособни на глобалните пазари и изместват други доставчици", коментира авторът на анализа на БСК Веселин Илиев.

За периода 2014 – 2018 г. износът на стоки от сферата на електрониката и електротехниката бележи ръст от 10%, което е значително над ръста на световния внос – 4%.

В електрониката и електротехниката в България инвестират световни лидери като "Либхер", "АББ", "Сенсата", "Шнайдер електрик", "Мелексис", "Бер-Хелла", "Фесто", "Хюндай хеви индъстрис", "Вистеон". Една от ключовите стоки за износ са електрическите апарати за ниско напрежение. Произвеждат се също хладилници. Създава се и много индустриална електроника.

Медта и горивата са на топ позиции в експортната листа

В последните години електрониката измести традиционните стоки – лидери в експортната листа на България, каквито са медните руди и горивата. През 2018 г. медта е втората водеша експортна стока с обем от 2.9 млрд. долара, следвана от горивата – 2.8 млрд. долара. На четвърта позиция са "машини и апарати" – 2.6 млрд. долара. Тези четири групи стоки формират 36% от родния износ, посочва стопанската камара.

"Макар българският износ да отбеляза нов исторически рекорд през 2018 г. – 33.2 млрд. долара, България отстъпва позиции и е на 64 място сред всички износители в света (61 за 2017 г.). Ръстът на износа ни за 2018 г. спрямо 2017 г. е 6%, при ръст на световния внос 10%", пише още в анализа на БСК.

По оценки на камарата България е изнесла и стоки за отбраната за поне 777 млн. долара.

Стоката с най-голям стойностен обем в експортната ни листа през 2018 г. е катодната мед – 1.25 млн. щ. д., при спад в износа 3% спрямо 2017 г. Леките горива са на второ място с 1.09 млрд. щ.д., следва анодната мед с 1.08 млрд., средно тежки горива 1.01 млрд. и пшеница 0.759 млрд. щ.д. Тези 5 стоки формират 15.6% от износа.

Все още износът е предимно суровинен

По експертна оценка суровини и енергоносители формират 29-30% от износа.

Добре се представят износът на медикаменти, кабелни снопове за автомобилистроенето, маслодаен слънчоглед, части и възли за машини и апарати, руди на благородни метали.

Впечатление прави ръст от 113% на биодизел и тръби за газ – 228%, докато износът на електроенергия спада със 7%.

Увеличение в пазарния дял на външните пазари имат пшеницата, кабелните снопове, частите и възли за машини, биодизелът и тръбите за газ.

България е сред лидерите в износа на патешки дроб

България държи 24.5% от световния пазар на патешки черен дроб, което е втора позиция в света, сочи още анализът на БСК. Временно консервираните череши имат 19.7% дял, пшеницата за посев – 14.5%, патешкото месо – 13.3%, рудите на благородни метали 11.6%, маслодайният слънчоглед – 11.1%, анодната мед – 10.8%.

Необходимо е разнообразяване на пазарите

Диверсификацията на пазарите е един от проблемите пред износа ни.

Прекомерна концентрация има при износа на катодна мед – главно за Китай, Турция и Италия, на анодна мед – Белгия и Германия, кабелни снопове – Турция, Чехия, Германия, Франция и Словения, руди и концентрати от благородни метали – Германия, тръби за газ – Турция.

Най-важните пазари на България са Германия, Италия, Румъния, Турция и Гърция, които общо допринасят за над 46% от износа.

Стоките със сравнително висока добавена стойност в българската експортна листа са наситени интегрални платки, с които България проби редица силно конкурентни пазари – САЩ, Япония, Югоизточна Азия. Такива са и компонентите за автомобилостроене и машиностроене, хидравлика, машинни възли, акумулатори, лагери, кабели, електротехнически и електронни изделия, електрически ръчни инструменти, изчислителни устройства, хладилници, фризери, някои фармацевтични и медицински изделия, оптични изделия, любителска радиотехника, ски, сноуборд, велосипеди.

"Нарасналата конкурентоспособност на България се дължи основно на международни компании у нас и по-малко на местни фирми", пише в анализа на БСК. Според него България може да увеличи износа си за развитите държави, като стане подизпълнител на големите фирми и се включи в глобалните вериги на доставки.

"В ход е ускорено технологично обновление, което все по-често се цели във външни пазари, отколкото в българския. По-скоро изключение са случаите на внедрени български разработки, независимо от произхода на инвестициите", посочва още стопанската камара.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво показва отмяната на карантини за VIP- персони в България?