ЕП призова Русия да проведе нови парламентарни избори

Европейският парламент (ЕП) прие в сряда резолюция, с която призова руските власти да организират нови "свободни и честни" парламентарни избори, както и да проведат "незабавно и пълно" разследване на всички сигнали за нарушения, измами и сплашване по време на изборите в Русия, проведени на 4 декември. ЕП приветства демонстрациите в страната срещу фалшифицирането на вота, като израз на волята на хората.

Депутатите подчертаха, че провеждането на изборите показа, че Русия не спазва стандартите за провеждане на избори, установени от ОССЕ. Те изразиха дълбоката си загриженост по отношение на докладите за измама и предварителните констатации в доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)/Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИЧП) относно процедурните нарушения, липсата на безпристрастност на медиите, тормоза спрямо независимите наблюдатели и липсата на разделение между партия и държава.

Резолюцията подчертава, че тромавата процедура за регистрация доведе до изключването на няколко опозиционни партии и възпрепятства сериозно свободата на сдружаване, политическата конкуренция и плурализъм от самото начало.

ЕП призова за нови честни и свободни избори, които да бъдат проведени след регистрацията на всички опозиционни партии.

Членовете на ЕП приветстваха демонстрациите в Русия като израз на волята на руския народ за повече демокрация и осъдиха действията на полицията по отношение на мирните демонстрации. 

Европарламентът призова за незабавно и обстойно разследване на всички доклади за измама и сплашвания и за наказания на носещите отговорност.

ЕП призова председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия да поставят въпроса за изборите на срещата на високо равнище ЕС-Русия, която ще се състои на 15 декември.

Членовете на ЕП изразиха притесненията си по отношение на цялостната ситуация с човешките права в Русия, липсата на върховенство на закона и на независима съдебна власт. Резолюцията призовава ЕС и Русия да дадат нов тласък на преговорите за ново споразумение за партньорство и сътрудничество. Парламентът  заяви своята подкрепа за всеобхватно, правнообвързващо споразумение, което включва всички области, свързани с демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека.

Резолюцията подчертава значението на задълбочаването на енергийното партньорство с Русия и заявява повторно, че снабдяването с природни ресурси не трябва да се използва като политически инструмент.

В заключение, документът изтъква, че международните предизвикателства, особено по отношение на Сирия и Иран, могат да бъдат преодолени само чрез координиран подход, който включва Русия.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа