ЕСО планира умна енергийна мрежа за половин милиард

ЕСО планира умна енергийна мрежа за половин милиард

Проект за дигитална трансформация на държавния "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО) и "поумняване" на електропреносната мрежа за 511 млн. лв. е включило българското правителство в Плана си за възстановяване и устойчивост за финансиране от едноименния фонд на ЕК по линия на Зелената сделка.

Проектът е бил обсъден в четвъртък онлайн със заинтересовани лица, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Инвестициите, надхвърлящи половин милиард, се равняват на вложенията, които ЕСО прави за пет години. В такъв период е предвидена и реализацията на проекта - до 2026 г. Средствата в него са за модернизацията на енергийната ни мрежа, така че тя да стане по-гъвкава за управление предвид очаквания ръст на възобновяеми енергийни източници, заради изискванията за сериозно намаляване на парниковите газове.

По данни на ЕСО заявени за присъединяване към мрежата му са нови възобновяеми мощности за поне 4000 MВ и затова е необходима модернизацията ѝ за по-добра маневреност, сигурност, надеждност и бърза реакция при управлението на електроенергийната система в условията на нисковъглеродно производство. Очаква се след изпълнението на проекта да се повиши гъвкавостта на оперативното управление на системата, а също така да се увеличи с поне 1000 МВ междусистемният капацитет за пренос на електроенергия.

Според мрежовия оператор дигитализацията на системата ще доведе и до развитието на вътрешния енергиен пазар заради свързаността му със съседните държави и достъпа до трансграничните балансиращи пазари. Разработването на интелигентни мрежи ще позволи групиране, оптимизация на потреблението, съхранение, механизми за разпределение, преразпределение и съкращаване, ценови сигнали в реално време.

Зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков е посочил по време на обсъждането, че дигиталната трансформация на ЕСО в условията на нисковъглеродна енергетика е без алтернатива.

Средствата, за които ще се кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост, са предвидени за модернизация на подстанциите и самата преносна мрежа, както и за телекомуникационната инфраструктура, така че да се организират свободни електроенергийни магистрали на територията на цялата страна и със съседни държави.

Инвестициите в енергийната мрежа ще доведат и до ускореното разработване и внедряване на иновации в отделните сектори на икономиката, очакват авторите на проекта.

Те предвиждат и изграждане на интелигентни електрически мрежи (Smart grid) за автоматизиран контрол върху качеството на доставките до потребителите.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес