Фалирали фирми вече ще може да участват в обществени поръчки

За опозицията това е "Добър ден, корупция", а за управляващите – "Стоп тарикати"

Фалирали фирми вече ще може да участват в обществени поръчки

Фирми в несъстоятелност или в процедура по фалит ще могат да участват в обществени поръчки по преценка на възложителя. Такова право ще имат и кандидати, нарушили конкуренцията или такива, които вече са се провалили при изпълнението на поръчка. Това реши Народното събрание след близо три часови дебати по спорни текстове от новия Закон за обществените поръчки (ЗОП).

"Добър ден, корупция" – така нарече текстовете със незадължителните условия за отстраняване на кандидатите Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт.

"Не, това е стоп тарикати", отговори му Данаил Кирилов от ГЕРБ.

В глава седма от проекта на новия ЗОП са посочени изискванията към участниците в търговете. Определени за задължителните основания за отстраняване на даден кандидат (чл.54) и незадължителните (чл. 55). Посочени са и мерките, с които участниците ще могат да доказват надежността си (чл.56).

Решението дали да бъде отстранен даден кандидат на основание на незадължителните изисквания ще се взема от възложителя. "В случай, че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не следва да го отстрани от процедурата", предвижда новият ЗОП.

В момента в ЗОП няма незадължителни условия за отстраняване на даден кандидат. Това се прави за да няма отстраняване на участници на формални основания, както имаше редица такива случаи досега, обясни Данаил Кирилов и допълни, че текстовете са съобразени изцяло с европейските директиви..

Той даде пример с чистачката Пенка, която води дело срещу шефа си, че не ѝ е платил заплатата. На това основание сега той не може да участва в търга, докато в бъдеще по преценка на възложителя ще има право на участие.

Относно фирмите в процедура на фалит Кирилов обясни, че това е заимствано от германското законодателство, което дава право на компании, предприели и и зпълняващи оздравителни мерки, да могат да участват в търгове.

Според Гроздан Караджов от гражданската квота на Реформаторския блок това е прехвърляне на съдебни и прокурорски функции върху администрацията.

"Създават се несвойствени функции на възложителя в чл. 56 - като съд и прокуратура. Дава му се възможност да се прецени дали мерките, взети от кандидата, отчитайки тяхната тежест и обстоятелства, са достатъчни за участие в обществена поръчка", заяви Караджов, който излезе в опозиция.

Според него, ако възложителят е директор на дирекция, трябва четейки приложените документи, сред които и такъв за влязла в сила присъда, да прецени дали, взимайки някакви мерки, потенциалният изпълнител ще си оправи този недъг. "Става въпрос за престъпления. Знаете, че при тежки престъпления не съдия, а съдебен състав преценява, а тук чиновникът преценява", каза Караджов.

Филип Попов от БСП също е на мнение, че не може чиновници да получават функциите на съд и прокуратура. "Ходенето към банката също може да се смята за процес на плащане", каза Попов.

"Този член може да бъде наименуван "Добър ден, корупция". При разглеждането му ясно ще проличи има ли воля това Народно събрание да се бори с корупцията или се приемат текстове, които поощряват корупцията", заяви Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт.

Той даде пример как кандидат, който не си е платил данъци или осигуровки, може да представи доказателство, че е започнал да го прави чрез разсрочено плащане. Така възложителят може да реши, че той е точен и почтен участник, което няма да е вярно, смята Байрактаров.

"Този член казва на възложителя или чиновника: "Г-н чиновник, срещу съответното финансиране, финикийски знаци може да ме направите участник". Това се нарича корупция. Какъв антикорупционен закон, като ти прокарваш корупцията в други закони. Със закони узаконяваме корупцията, а после ще приемаме антикорупционни закони", смята Байрактаров.

Така след близо три часови дебати Народното събрание успя да приеме само шест текста от новия ЗОП – от чл.54 до чл.60. Законопроектът има общо 280 текста плюс преходни и заключителни разпоредби. Плановете на управляващите са той да бъде окончателно приет до края на месеца.

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още по темата

Още от Реформирай това!

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?