Фандъкова ще решава дали да бута строежа на Вълка в ловно стопанство "Искър"

Законът позволява доброволно събаряне, но ако не се изпълни, става принудително

Незаконната сграда. Снимка: ДНСК

Скандалът с незаконния двуетажен строеж на Румен Гайтански- Вълка на брега на язовир Искър в едноименното ловно стопанство стигна до столичния кмет Йорданка Фандъкова. Тя ще трябва да реши дали еднолично или като упълномощи свой подчинен, да издаде заповед за стартиране на административна процедура за бутането на незаконната постройка, която придоби гласност като "зимен сарай". Това става ясно от пост във фейсбук на Владислав Панев, общински съветник от "Демократична България" и съпредседател на "Зелено движение".

"Строежът на Румен Гайтански - Вълка на територията на Държавно ловно стопанство Искър е незаконен, а издаден на 28 септември констативен акт от район Панчарево е достатъчно основание за премахване на обекта. Тази информация получих днес от кмета на района Николай Гюров в отговор на мои въпроси по закона за достъп до информация", посочи Панев.

По буквата на закона

В приложения от него отговор на Гюров директно се казва, че "настоящият констативен акт е основание за започване на административно производство за издаване на заповед по реда на чл. 225а, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ".

Цитираният член на Закона за устройство на територията (ЗУТ) указва, че заповедта зависи от подписа на Фандъкова.

Нормата гласи: "Чл. 225а. Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях".

Mediapool се обърна с въпрос до Столична община дали кметът Фандъкова ще издаде заповед за събраряне на незаконния строеж, но отговор засега няма.

Съгласно ЗУТ, ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от общината по ред, определен с наредба на Общинския съвет. Освен това принудителното събаряне е за сметка на извършителя и на лицето, упражнило строителен надзор, както и на строителя, в случай, че строителството е продължило след издадена заповед за спиране на строежа от кмета на общината.

От получените отговори по ЗДОИ до Владислав Панев се пораждат допълнителни съмнения дали служители от Югозападното държавно горско предприятие не са фалшифицирали документи, за да разрешат строеж на фирмата "Био Майнинг", която е собственост на Румен Гайтански - Вълка.

"Може би най-скандалното. Строежът бил на мястото на съществуваща ремонтна работилница със застроена площ от 1341 м2. Снимки от Гугъл показват, че преди започване на строежа, мястото е било гола поляна. Така че вероятно са фалшифицирани документи, за да се оправдае вдигането на новата сграда", пише още във фейсбук Панев.

Mediapool потърси позиция от държавното горско предприятие, но то все още не е отговорило.

Имотният регистър действително показва едноетажна сграда, но не става ясно дали това е Ловният дом на стопанството или споменатата работилница

Скандалът

След като общинският съветник Владислав Панев сигнализира преди няколко месеца във Фейсбук за незаконния строеж, Върховна административна прокуратура (ВАП) потвърди на 17 август, че той се строи без документи.

"По време на възложена от ВАП проверка за спазване на разпоредбите на нормативните актове, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) са открили строеж на два етажа, за който не са представени документи. Сградата се намира в района на ловно стопанство "Искър" в Пасарел".

В съобщението се казваше, че проверките на различните ведомства са установили наличие на "груб строеж" с изпълнен покрив, стоманобетонова монолитна конструкция на два етажа в най-високата си част. Липсват документи за строежа, както и на данни за одобрени инвестиционни проекти и издадено строително разрешение.

Бушон

Единственият изгърмял в резултат на скандала е директорът на държавното ловно стопанство "Искър" инж. Атанас Дарелов, след като Югозападното държавно горско предприятие го уволни заради "допуснати груби нарушения - нерегламентирано строителство и нарушаване на вътрешните правила на ЮЗДП".

Строителят - компанията "Био Майнинг", има 15 годишен договор с ловното стопанство, парафиран през 2016 г. за съвместни дивечовъдни дейности и нейно задължение е да модернизира и поддържа ловната база, а също и фуражна база.

От съобщението на ВАП стана още ясно, че от одитен доклад по казуса на агроминистерството, изпратен до ВАП, е установено, че "Био Майнинг" не е изпълнило поетите задължения за даряване на средства, с което изпълнителят е спечелил конкурса. От 2016 година до сега сумата е стигнала 600 000 лв.

Споделяне

Още от България