"Газпром" разхлаби хватката над България и Източна Европа

Конкурентни цени за осем държави обеща монополистът, за да избегне солени глоби от Брюксел

"Газпром" разхлаби хватката над България и Източна Европа

Руският монополист "Газпром" е поел ангажименти да въведе конкурентно ценообразуване за България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Унгария и Словакия, да разреши на държавите да препродават свободните им количества руски газ чрез реекспорт, да им осигури достъп до западноевропейските газови хъбове и да се откаже от непазарни преимущества, получени за сметка на контрола върху газотранспортната и газоразпределителната инфраструктура.

Концертът разхлабва хватката си над Югоизточна Европа, за да се избегне солена глоба от Европейския антитръстов орган, който уличи "Газпром" в злоупотреба в господстващо положение на газовия пазар в Източна Европа. Компанията бе заплашена от глоба до 10 процента от оборота си за 2016 г.

Европейската комисия оповести в понеделник представените от "Газпром" ангажименти в отговор на опасенията на Брюксел за злоупотреби и засегнатите осем държави имат седем седмици да представят своите становища по предложенията на руснаците. ЕК публикува и коментарите си за всяка от засегнатите в казуса страни.

В бележките на Брюксел се посочва, че "Газпром" е изолирал българския пазар на газ чрез териториални ограничения в договорите с "Булгаргаз". Държавното дружество нямаше право да извършва свободен пренос на руския газ през българската граница и това бе проблем за извършването на обратен поток на газ от Гърция към България. След започналото от Брюксел антитръстово производство "Газпром" е премахнал изричната забрана за износ от всички свои договори за доставка в България, чийто срок все още не е изтекъл.

Падането на контрола на руския концерн над обемите на всички входно-изходни точки на газопреносната ни мрежа ще позволи цялостно междусистемно свързване между Гърция и България и ще интегрира българския пазар с регионалния и европейския, посочват от ЕК.

По-често предоговаряне на цените

В хода на антитръстовото разследване ЕК е успяла да извоюва от "Газпром" правото "Булгаргаз" да иска от доставчика си предоговаряне на цената на газа, ако предлаганата от руснаците тарифа се различава от ценовите референтни стойности в Западна Европа, включително цените в конкурентните газоразпределителни възли. Това ще гарантира, че българските цени на газа са по-тясно обвързани с цените, определени в онези части на ЕС, в които има и други източници на газ и цените са конкурентни.

Подобно преразглеждане на цените, заложено в договорите, ще се прави по-често и графикът за извършването му ще се рационализира. А един по-интегриран газов пазар в Централна и Източна Европа, за който ще допринесат ангажиментите на "Газпром", е сам по себе си стимул за гарантирането на конкурентни цени.

Без претенции за спирането на "Южен поток"

"Газпром" е поел ангажимент да оттегли исканията се във връзка с прекратяването на проекта "Южен поток“, получени чрез използване на пазарна позиция. Концернът се е ангажирал да не иска обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на проекта "Южен поток“. Без да се засяга въпросът дали тези искания са били валидни на първо място, това ще даде на засегнатите български дружества така необходимата сигурност за бизнеса, смятат от ЕК.

"Газпром" е обещал кончателно ще премахне всички клаузи за сегметиране на пазара от договорите си за доставка на газ с клиенти от Централна и Източна Европа. Така България ще могат да изнасят газ за други пазари в ЕС и да внасят газ от тях без никакви ограничения, произтичащи от договорите за доставка на "Газпром".

Концернът също така ще предостави на българския оператор на газопреносната инфраструктура "Булгартрансгаз" контрола над трансграничните потоци на газ и ще улесни сключването на споразумения за междусистемно свързване между България и съседните ѝ държави от ЕС, по-специално Гърция.

Възможност за реекспорт на руския газ

Друг ангажимент на руския монополист е да даде на "Булгартрансгаз" възможност за извършването на пренос на газ от други части на Централна и Източна Европа до България чрез операции, подобни на размяна. По този начин българските клиенти ще могат да търсят алтернативни доставчици на газ дори преди да бъде готова свързващата инфраструктура със съседните им държави.

"Смятаме, че с ангажиментите на "Газпром" ще се даде възможност за свободен пренос на газ на конкурентни цени в Централна и Източна Европа. Тези ангажименти разсейват опасенията ни по отношение на конкуренцията и осигуряват перспективно решение в съответствие с правилата на ЕС. Всъщност те спомагат за постигането на по-добра интеграция на газовите пазари в региона. Това е от значение за милиони европейци, които се нуждаят от газ, за да отопляват домовете си и да осигуряват енергия за бизнеса си", коментира еврокомисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер.

В срок от седем седмици след публикуването на поетите от "Газпром" ангажименти в Официалния вестник на Европейския съюз, засегнатите държави ще могат да предоставят своите становища. Като вземе предвид всички получени коментари, Комисията ще приеме окончателно становище дали ангажиментите представляват задоволителен отговор на свързаните с конкуренцията опасения на Комисията.

От Брюксел допълват, че в по-общ план ефективната конкуренция на централно- и източноевропейските газови пазари не зависи единствено от прилагането на правилата на ЕС за конкуренцията, но и от инвестиции в диверсификацията на доставките на газ, целенасочено европейско и национално законодателство в областта на енергетиката и правилното му прилагане. Ето защо основен приоритет е създаването на Европейски енергиен съюз, заявяват от Еврокомисията.

От "Газпром" коментираха, че се надяват неговите предложения да бъдат оценени положително и в най-скоро време да приключи антимонополното разследване.

"Задълженията, представени от "Газпром", са резултат от значителна работа и показват готовността ни да разгледаме в установения ред съответните опасения на Еврокомисията по въпросите на газовия пазар. Надяваме се, че ЕК - и в крайна сметка пазарите - ще отговарят положително на нашето предложение, което трябва да позволи да се придвижи напред процедурата и делото да приключи в най-близко бъдеще", заяви вицепрезидентът на газовия концерн Александър Медведев, цитиран от ТАСС.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес