И гръцката ДЕСФА се включи в LNG терминала край Александруполис

Никола Батилана и Елмина Копелузу подписаха договора

Нов пети акционер се включи в проекта за изграждането на терминал за регазификация на втечнен газ край гръцкия град Александруполис, в който участва и българският държавен газов оператор "Булгартрансгаз". Инициаторът на проекта – гръцката "Газтрейд" на фамилията Копелузу, се раздели с още 20 на сто от компанията, която ще реализира съоръжението и ще го управлява. Така всички участници в проекта вече ще държат по една пета от него.

В сряда, в Атина, е било подписано споразумението с гръцкия национален газов оператор ДЕСФА (DESFA) за придобиване на 20 на сто от проекта за LNG терминал при Александруполис. Документът е бил парафиран от председателя на борда на директорите на "Газтрейд" Елмина Копелузу и от главния изпълнителен директор на ДЕСФА Никола Батилана в присъствието на гръцкия министър на околната среда, енергетиката и климатичните промени Константинос Хадзидакис.

В рамките на срещата е било сключено и ново акционерно споразумение между всички участници в проекта, сред които са и "ГазЛог" (GasLog Cyprus Investments Ltd), която притежава флотилия от танкери за пренос на втечнен газ, гръцкият газов доставчик ДЕПА ( DEPA Commercial SA) и българският газов оператор "Булгартрансгаз".

Проектът включва изграждането на офшорно плаващо, складиращо и регазифициращо звено (FSRU) за приемане, съхранение и регазификация на втечнен природен газ. То ще бъде разположено на 17.6 км от брега на град Александруполис в североизточна Гърция. Капацитетът на терминала за съхранение на втечнен газ ще е 170 000 кубични метра, а капацитетът за доставки на природен газ ще надхвърля 5.5 милиарда кубични метра годишно.

Проектът предвижда и изграждането на 28-километров газопровод, по който регазифицираният втечнен газ ще се доставя до гръцката национална газопреносна система и до крайните потребители в Гърция, България, Сърбия, Северна Македония, Румъния, Турция, Молдова, Украйна и Унгария.

Терминалът за втечнен природен газ e европейски проект от общ интерес и е считан за един от приоритетните енергийни проекти в рамките на ЕС, който ще помогне за гарантиране сигурността на доставките и диверсификацията на източниците и маршрутите на енергийно снабдяване. Успешното му изпълнение ще засили конкуренцията и ще подпомогне създаването на хъб за търговия с природен газ в по-широкия регион на Югоизточна Европа, носещ ползи за всички крайни потребители, посочват от "Газтрейд".

Проектът се развива в синергия с останалите съществуващи или планирани ключови проекти за газова инфраструктура в региона като интерконектора Гърция-България, Трандариатическия газопровод, връзките България-Сърбия и Гърция-Северна Македония, както и подземното газохранилище в Кавала и терминала за втечнен природен газ при Ревитуса.

Бъдещият терминал край Александруполис и съществуващият при Ревитуса осигуряват единствената инфраструктура за доставка на природен газ в региона, която е независима от преноса на газ през турска територия.

Участието на ДЕСФА, в която 33 на сто държи гръцката държава, в проекта ще осигури на "Газтрейд" допълнителен опит в експлоатацията на новия терминал и ще има ключова роля за проникването на втечнен газ в региона. Това ще допринесе за оптимизиране на доставките на газ в Гърция и региона на Югоизточна Европа, предлагайки на тези пазари повишена енергийна диверсификация и гъвкавост, посочва с ев съобщението за договора.

"Щастливи сме, че ДЕСФА става партньор в този проект. Споразумението, което подписваме днес, носи сериозни ползи и за двете страни и най-вече – за потребителите в Югоизточна Европа. Опитът на ДЕСФА в управлението и експлоатацията на газопреносна инфраструктура ще ни помогне да максимизираме синергията между нашия терминал и този в Ревитуса. Уверени сме, че сътрудничеството ни ще допринесе за засилване на енергийната независимост в региона", заяви управляващият директор на "Газтрейд" Константинос Спиропулос.

"За нас е особено важно, че в тази усложнена социално-икономическа обстановка ДЕСФА поема отговорна роля и инвестира в проекти, които са от сериозно значение за Гърция и региона. Терминалът при Александруполис е следващата важна стъпка по пътя към енергийния преход. Ние сме ангажирани да допринесем за успешното реализиране на проекта чрез нашето ноу-хау", отбеляза главният изпълнителен директор на ДЕСФА Никола Батилана.

Очаква се LNG терминалът край Александруполис да заработи в началото на 2023 г. Новото споразумение подлежи на одобрение от компетентните национални и европейски органи.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес