Икономическият спад продължава на фона на растящи заплати

Икономическият спад продължава на фона на растящи заплати

Спадът на българската икономика продължава и през първото тримесечие на фона на увеличаваща се безработица, но и в същото време в условията на растящи заплати, сочат предварителни данни на Националния статистически институт за периода януари-март 2010 г., публикувани в сряда. Два дни по-рано държавната статистика обяви, че промишленото производство отбелязва ръст, забавя се спадът в търговските обороти и расте потребителското доверие.

И тази година България ще е в рецесия, обрат от 2011-та

България ще остане в рецесия през по-голямата част от 2010 и едва от 2011 година нататък може да разчита на възстановяване. Такъв е един от основните изводи в икономическия обзор за второто тримесечие на годината на банковата група "УниКредит банк Аустрия", цитиран в сряда от "Дойче веле".

Още

Според новите данни икономиката на страната е регистрирала спад от 4 на сто през първите три месеца, което е повече от прогнозираното от различни икономически експерти свиване между 1 и три процента. Спрямо данните към края на 2009 г. обаче има известно забавяне на спада, който за миналата година бе 5 процента. Според пролетните прогнози на Европейската комисия икономическата стагнация в България ще продължи и страната няма да отбележи ръст през настоящата година.

Причината за продължаващата рецесия са продължаващото намаляване на покупките на домакинства и фирми, което е достигнало спад от 6.8 на сто на годишна база, и поредното намаляване на инвестициите от близо 16 процента. Свиването на правителствените разходи с 1.5 процента също влияе зле на икономиката, а възстановяването на износа, бележещ ръст от 7.6 на сто, не може да компенсира. Вносът продължава да намалява, достигайки спад от 4 на сто и външнотърговското салдо остава на червено с минус 8.7 на сто от БВП.

Спадът на брутния вътрешен продукт спрямо първото тримесечие на миналата година е 2 процента. Той се дължи основно на намаление на добавената стойност в аграрния сектор.

Месечната инфлацията през април е 1.1%, годишната спрямо същия месец 2009 г. е 1.8 процента, а спрямо декември 2009 г. е 2.6 процента, отчита НСИ. През април спрямо март цените на основните стоки и услуги са се променили незначително с изключение на тютюневите изделия, които са поскъпнали с 27.2%.

Безработицата расте, доходите също

От началото на годината до март без работа са останали 64 хиляди души и така броят на безработните в страната става 2.19 млн. души, което е ръст от 2.8 на сто. Най-силно засегнат е секторът "Хотелиерство и ресторантьорство”, където са били освободени 9.4 на сто от заетите, "Строителство" – с 7.4% и "Професионални дейности и научни изследвания" – с 6.2%.

На фона на тези данни, от НСИ отчитат растеж на средната месечна заплата с 11 лв. спрямо края на миналата година, достигайки ниво от 619 лева. Това е ръст от над 2 процента, а спрямо първото тримесечие на 2009 г. увеличението е 9.9 процента. Най-много – с над 29 на сто, са скочили заплатите на извършващите “създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", в сектора "Други дейности" ръстът е 21.2%.

Спрямо първо тримесечие 2009 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 6.1 на сто, а в частния - с 11.5 процента.

Най-високи заплати от началото на годината вземат заетите в производството и разпределението на ток и топлинна енергия – 1327 лв., следвани от заетите във финансовия и застрахователен сектор – 1302 лв. Най-ниско платени са заетите в дейностите хотелиерство и ресторантьорство – 415 лв., и "Административни и спомагателни дейности" – 412 лв.

Запазва се тенденцията за ръст на износа и спад на вноса

Тенденцията вносът да е по-голям от износа се запазва и в началото на 2010 година. През първото тримесечие са изнесени стоки за 5.9 млрд. лв. и спрямо съответният период на 2009 г. износът се е увеличил с 12.2%. Внесени са стоки за 7.5 млрд. лв.. или с 4.9 % по-малко от предходната година.

Стойността на внесените стоки е с 27.2% по-голяма от стойността на изнесените.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 1.6 млрд. лв.. което е с 1.0 млрд. лева по-малко от салдото за първото тримесечие на 2009 година. По цени FOB/ FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) отрицателното салдо за първото тримесечие на 2010 г. възлиза над 1.2 млрд. лева.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес