В пристъп на параноя заради умишлени аборти на момичета

Индия забрани 3D ултразвуковите изследвания на бременни

Индия забрани 3D ултразвуковите изследвания на бременни

Параноята в Индия, че местните жени абортират умишлено, в случай че наследникът им е от женски пол, добива небивали размери. От началото на месец август тази година много здравни заведения в Индия преустановиха 3D ехографските прегледи на бременни жени, кабинетите престанаха да правят дори снимки на плода, а за запис на CD не може и да се говори.

Забраната на присъствието на близки и роднини на бъдещата майка по време на изследването започна стриктно и безусловно да се прилага. Влизането в радиологичен кабинет стана по-сложно от проникването в обект на НАСА, преди всяко посещение бременната предоставя декларация, че не желае да узнае пола на бебето. След теста тя и специалистът, провел изследването, подписват документ, че полът на детето не е бил разкрит.

В опит да дадат глътка въздух на строго следените лекари, от 1 септември правителството разреши на гинеколозите да извършват ултразвукови прегледи на бременните си пациентки. Преди това такъв се правеше само от радиолог, който в почти 100% от случаите не е специализиран в областта на акушерството и гинекологията и успоредно се занимава с всякакви вътрешни болести: язви, гастрит, бъбречни възпаления и пр.

Причина за прилаганите драконовски мерки е медийният шум около немалкото случаи на селективно абортиране на женски ембриони и умишлени убийства на момичета под 1 година (женски инфантицид), както и целенасочените мерки и кампании за борба с явлението.

Този феномен, който буди недоумение в развития свят, е официално регистриран в Индия от 1789 година. Причините са главно икономически: бедност, непосилни разходи за зестра на жената при сключване на брак, както и невежество по отношение на семейното планиране. Официалната статистика регистрира стабилен ръст на престъпленията, свързани със зестра: повече от 95 000 жени биват убити всяка година.

Зестрата (dahej) е една от най-древните практики в Индия, постановена още от Ведите (основни писмени паметници на индуизма, създадени между 1800 и 1200 г. пр.н.е.).

Според книгата “Геноцидът над жените в индуизма“ на Сита Агарвал ("Genocide of Women in Hinduism”, Sita Agarwal), през последните 65 години повече от 50 млн. момиченца са загинали от насилствена смърт поради невъзможност на техните семейства да осигурят така необходимата според ведическата традиция зестра.

Приетият през 1961 г. Закон за забрана на зестрата (Dowry Prohibition Act 1961) постановява, че всеки, който дава, приема или изисква зестра, ще бъде наказан с минимум 5 години лишаване от свобода и глоба до размера на зестрата, но не по-малка от 15 000 рупии (около 450 лв.). Въпреки това практиката продължава масово да се прилага, като често за омъжването на дъщерята или дъщерите си родителите прибягват до банкови кредити, впоследствие водещи до тяхното разорение.

Проучване на Lancet от 2011г. въз основа на преброяването в Индия през 2011г. разкрива все по-голям дисбаланс между броя на момичета и момчета на възраст 0-6 години, което авторите на доклада обясняват с повишения брой пренатални изследвания за установяване на пола и последващите аборти на женски ембриони.

Изследването установява тенденциите в съотношението между половете при новородените за периода 1990-2005 според данни от три национално представителни проучвания и дава приблизителна оценка на общия брой селективни аборти.

След корекция с нивата на смъртност при момичетата по други причини, авторитетното медицинско списание изчислява, че размерът на абортите на женски ембриони е нараснал с между 0 и 2 милиона за 1980-89 г.; 1.2 до 4.1 млн. за 1990-99 г. и 3.1 – 6 млн. за 2000 – 2010 година.

Всеки еднопроцентов спад в съотношението между половете във възрастовата граница 0-6 години предполага увеличение на абортите на момичета с 1.2 – 3.6 млн., които за периода 1980-2010 са около 4.2 – 12.1 млн. с по-голям темп на нарастване през 90- те години в сравнение с 2000-2010.

Около 72 на сто от 563-те области на Индия, за които са налични данни, регистрират увеличена диспропорция между броя на момичетата и момчетата до 6 години, като при 49% от регионите спадът е по-голям от средния за страната – 1.4%.

Преброяването от 2011 г. показва около 7.1. млн. по-малко момичета, отколкото момчета на възраст 0 – 6 години, което е съществено увеличение в сравнение с отбелязания дисбаланс от 6 млн. през 2001 г.

В заключение авторите на доклада изтъкват, че "предпочитанието към синовете" е довело до "необичайно съотношение между половете", което не се среща дори в много от африканските страни.

За да се противопостави на тази тенденция, която, според Министерството на здравеопазването и семейството, “се корени в дългогодишната история на силно патриархално влияние във всички сфери на живота“, през 1994 г. индийското правителство приема Закон за забрана на техниките за диагностика на пола преди зачатието и раждането (Забрана на избора на пол). Нарушителите се наказват с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 10 000 рупии (около 300 лв.). При повторно нарушение наказанието е до 5 години затвор и глоба от 50000 рупии (1500 лв.).

Въпреки рестрикциите и въпреки насърчителните мерки, въведени в някои щати – като еднократна финансова помощ от 5 000 рупии (около 150 лв.) за майките при раждане на момиче; депозиране на сума от 100 000 рупии (3030 лв.) по сметка на новородените момичета до тяхното пълнолетие, безплатно образование за момичетата и пр.,проблемът и до днес остава неразрешен.

В изказване пред парламента на 7 септември т.г., здравният министър на Индия Гхулам Наби Азад предупреждава, че дисбалансът в съотношението между половете в резултат на селективните аборти води до увеличено насилие над жените, отвличания, изнасилвания и трафик. Според Азад, през последните 2 години са регистрирани 436 нарушения на Закона за забрана на техниките за диагностика на пола, като за периода 1996 – 2010г. те са били 789.

През последните 6 месеца правителството води още по-сериозна борба с убийствата на женски ембриони: въведена е забрана за използването на портативни ултразвукови устройства; правят се внезапни проверки и се запечатват клиники, гинекологични и радиологични кабинети; конфискува се оборудване (за последната година са запечатани 69 ултразвукови апарата); проучва се медицинска документация; водят се разследвания срещу неизвестни лица за нарушение на Закона за забрана селекцията на пола.

Всеки ден в медиите се появява информация за арестувани лекари, обвинени в разкриване на пола на бебета и/ли в нелегални аборти. Всеобщата истерия стигна дотам, че правителството се опита да забрани продажбата на предизвикващи аборт медикаменти в аптеките.

Ефектът на предприетите ограничения и шумните кампании на немалко изтъкнати членове на обществото като актьора Амир Кхан, насочени да ограничат убийствата на деца и ембриони от женски пол, засега не е очевиден.

Потърпевши в момента са лекарите, които се задъхват под тоновете изисквана немедицинска документация и очакващите дете семейства, които търпят понижено качество на здравната грижа, редица неудобства и се лишават от възможността да видят движенията на своето дете още в утробата и да поставят ултразвукова снимка или видеозапис в семейния албум.

Споделяне

Още от Анализи и Коментари