Инвеститори ще плащат 280 лв. за оценка на проекти в НАТУРА

Предприемачи, които смятат да инвестират в терени, попадащи в НАТУРА 2000, ще трябва да плащат 280 лв. такса за издаване на решение по оценка на проектите им за съвместимост с изискванията на европейската екомрежа. Тарифата е одобрена от правителството на редовното му заседание в четвъртък.

Парите ще отиват  системата на Министерството на околната среда и водите Размерът на таксата е определен въз основа на анализ на очакваните действителни разходи по администрацията за извършване на специфичната оценка и издаването на съответно решение.

Допълнението е в съответствие с изискванията към страната ни като член на Европейския съюз в сектор "Опазване на природата". Едно от тях е да осигури нормативна база за извършване на специфична оценка на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, засягащи защитени зони (НАТУРА 2000).

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?