Изпълняващите водни проекти общини първенци в усвояването на европарите

Община Грамада е единствената без нито един усвоен лев през изминалата година, сочи проучване на ИПИ

Изпълняващите водни проекти общини първенци в усвояването на европарите

Изпълняващите водни проекти общини са първенци в усвояването на средствата в периода от 31 януари 2014 до 31 януари 2015 г. Това сочи проучване на Института за пазарна икономика (ИПИ) за усвояването на средствата от структурните и кохезионните фондове на ЕС.

Така съвсем естествено малката община Костинброд е безспорният номер едно с 4829 лв./човек. Костинброд, в който живеят над 17 000 души, изпълнява мега воден проект за 97.4 млн. лв., който е пред приключване и това е основната причина да се нареди на първо място.  Останалите изпълнявани проекти от общината са малки на общата стойност 8 млн. лв. за изминалия програмен период 2007-2013 г., сочи справка в информационната система ИСУН.

Община Грамада, която се намира в най-бедния регион на ЕС – Северозападния, не е усвоила нито лев от кохезионния и структурните фондове на ЕС, сочат още данните на ИПИ.

Проучването показва, че местната власт е "пристрастена" към европейските пари заради ограничените собствени ресурси за капиталови разходи. Темпът на усвояване на европарите от общините е "изключително неравномерен", сочи проучването на ИПИ.

ИПИ не забелязва "разделителна линия" между общините в Северна и Южна България в усвояването на европарите. Разликата в инвестираните евросредства обаче е тройна, като се отчетат и проектите изпълнявани от държавни структури. Според данните в системата за еврофондовете ИСУН в Южна България са вложени близо 12 млрд. лв. спрямо 4 млрд. лв. в Северна към средата на март 2014 г.

ИПИ не вижда и "разделителна линия" по отношение на усвояването на средствата от малки и големи общини. В проучването на ИПИ не са обхванати средствата, които усвояват общините от земеделския и рибарския фондове на ЕС, най-вероятно поради липсата на обобщена информация, както е за останалите.

Общините са усвоили 4.1 млрд. лв. за година

Българските общини са получили близо 4.1 млрд. лв. като бенефициенти на кохезионния и структурните фондове на ЕС към 31 януари 2015 г. Това е стойността само на реално изплатените вече суми, уточняват от ИПИ.

Средната усвояемост на глава от населението за страната е 565 лв./човек, което е с 49% повече от отчетените към същата дата на миналата година 380 лв./човек. С други думи, сумата, която общините са получили само за тази една година, се равнява на половината от общо изплатените им в периода от приемането на страната ни в ЕС до 31 януари 2014 г., посочват от ИПИ.

Тази тенденция на по-бързо усвояване беше налице и през миналата година и отразява както ускореното разплащане в края на предишния програмен период, така и повишаващия се проектен капацитет и опит на самите общини, коментират от ИПИ.

Габрово и Бургас – шампиони на областно ниво

За поредна година област Габрово е шампион по усвояване на европари с 1360 лв./човек към 31 януари 2015 г. На второ място, както и година по-рано, се нарежда област Бургас с 1152 лв./човек. Причината за това е, че и в двете области се изпълняват големи проекти в секторите води и отпадъци от местната власт, като Габрово изпреварва Бургас заради по-малкия брой жители в областта.

След тях се нарежда област Ловеч с 981 лв./човек, като успява да измести Софийска област, която миналата година заемаше трето място.

Най-ниско е оползотворяването на европарите в областите Сливен (349 лв./човек), Русе (309 лв./човек) и Кюстендил (286 лв./човек).

Разликата между областта с най-много и най-малко усвоени средства се увеличава от 787 лв. към 31 януари 2014 г. до 1074 лв. към 31 януари 2015 г., т.е. различията в степента на усвояване се задълбочават през последната година, посочват от ИПИ.

В 44 общини са усвоени над 1000 лв. на човек за година

В 44 общини са усвоени над 1000 лв. на човек от населението в периода януари 2014 – януари 2015 г. Сред тях са Костинброд, Пирдоп, Хисаря, Бяла, Созопол и Кричим, които са усвоили над 3000 лв./човек.

В 37 общини са усвоени под 1000 лв./човек, но над средното 565 лв./човек за страната. Община Благоевград заема последната позиция в тази група с оползотворени 568 лв./човек.

В повече от половината от общините в страната (152) са усвоени между 565 и 100 лева. По традиция тази група е най-голямата. Тук присъстват Столична община, както и общините Пловдив, Русе и Плевен. Причината Столична община да попадне тук е, защото тя не е бенефициент по редица инфраструктурни проекти, въпреки че се изпълняват на нейна територия, като най-големият от тях е метрото. Ако се включат всички проекти изпълнявани на територията на Столична община, то София най-вероятно ще бъде в челните позиции.

В 30 общини са усвоени по-малко от 100 лв./човек, като броят на тези общини през 2014 г. беше 52, сочи проучването на ИПИ.

И през 2015 г. в страната има голям брой общини (30 на брой), в които усвоените до 31 януари средства са под 100 лв./човек. През миналата година в тази група попадаха областните центрове Кюстендил и Пловдив, които обаче вече са усвоили съответно по 161 лв./човек и 123 лв./човек.

Прави впечатление, че само за последната година най-много средства като абсолютна стойност са били усвоени от варненската община Бяла (1600 лева/човек) и други курортни общини – Созопол (1141 лева на човек), Несебър (458 лв./човек), Поморие (418 лв./човек) и Банско (525 лв./човек), както и Малко Търново (689 лв./човек), посочват от ИПИ. Това се дължи на големите водни проекти изпълнявани от тези общини, чието приключване е именно в периода 2014 – 2015 г.

"Съпоставка между 30-те общини, които са усвоили под 100 лв./човек и 30-те най-добре представящи се общини показва, че не са налице ясни териториални зависимости при усвояването на европейски средства. Наблюдава се, обаче, силна концентрация на общини с високо усвояване на средства в област Пловдив и силна концентрация на общини с ниско усвояване на европейски средства във Видин", посочват ИПИ.

Може би най-хомогенните териториални "клъстери" от общини от гледна точка на получените средства от европейските фондове са София (област), Пазарджик и Пловдив, където се намират общо девет от 30-те общини с най-висока усвояемост и само една от 30-те с най-ниска усвояемост.

Във областите Варна и Бургас са шест от 30-те общини с най-висока усвояемост и само една от 30-те с най-ниска усвояемост.

В областите Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол се намира само една от общините с най-висока усвояемост и седем от общините с най-ниска усвояемост.

В областите Видин, Монтана и Враца пък попада само една община с висока усвояемост и шест от общините с най-ниска усвояемост, посочват от ИПИ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес