Как е представен комунистическият режим в новите учебници по история*

Как е представен комунистическият режим в новите учебници по история*

Подвеждащо, манипулативно и тенденциозно е представен комунистическият режим в повечето от новите учебници по история, по които предстои да се обучават десетокласниците наесен.

Това се казва в материал на сайта desebg.com. Основателят му Христо Христов е сезиран от притеснени учители от страната за съдържанието на някои от новите учебници, които са раздадени по училищата за оценка и избор.

Така 30 години след краха на комунистическия тоталитарен режим младите поколения на България няма да добият истинска представа за случилото се в периода 1944-1989 г., защото много събития и факти от него са тотално спестени или изкривени в част от новите учебници, пише desebg.com.

В учебниците трябваше да бъде отразена новата учебна програма за 10-и клас по предмета "История и цивилизации", приета от Министерството на образованието и науката (МОН) през януари 2018 г. и предвиждаща периода 1944-1989 г. да се изучава в самостоятелен раздел с нови знания и термини.

Mediapool публикува текста на Христо Христов с малки съкращения.

Одобряването на учебниците предстои

Сега обаче предстои новите учебници да бъдат окончателно одобрени именно от министър Вълчев преди да бъдат отпечатани в необходимите тиражи.

Пет издателства са участвали в конкурса за новите учебници по история за 10 клас – "Булвест 2000", "Анубис", "Домино", "Просвета" и "Рива". Последните две са се справили далеч по-добре от останалите, сочи анализът на desebg.com, но и там има някои важни пропуски.

"Очаквах повечето от това, което видях, че е представено в новите учебници. Процесите на издаване на учебници и на писането им е приватизиран – издателствата са части и само подбират авторския колектив, а аз като министър нося отговорност, без да мога да ги контролирам", коментира пред desebg.com министър Красимир Вълчев.

Той поясни, че предстои да изиска от издателствата да нанесат корекции в учебниците.

През април тази година те са минали без забележки през комисия, организирана от МОН, която обаче е чисто формална. В нея нямало нито един представител на професионалната академична общност, запознат в подробности с новата учебна програма.

Така е отчетено, че издателствата формално са спазили новата учебна програма, но тенденциозното и подвеждащото на места съдържание по никакъв начин не е отбелязано.

Държавна сигурност липсва от учебниците

Онова, което липсва в учебниците на всички издателства, е ясното и по-подробно описание на ролята и дейността на Държавна сигурност като репресивен апарат в тоталитарната държава за целия период 1944-1989 г., пише desebg.com.

Не е посочено, че тя е пряко подчинена на висшето партийно ръководство, а от 1974 г. и на генералния секретар на БКП Тодор Живков, както и безспорния факт, че в идеологическо, кадрово, оперативно и техническо отношение е подчинена и зависима от съветския КГБ.

Някои от издателствата са отбили номера, като са отразили задължителния по новата учебна програма термин "репресивен апарат" с 2-3 изречения под формата на речник.

Само в един от учебниците ("Булвест 2000") се споменава за щатния брой на ДС и неговия агентурен апарат, и то само за 50-те години, а не за целия период 1944-1989 г., което е крайно манипулативно и подвеждащо, защото би следвало да се представят тези цифри за периода 1944-1989 г., защото такава статистика съществува.

ДС липсва и в раздела за културата в периода 1944-1989 г., а именно, че съществува специална структура в ДС, която следи и разработва интелигенцията. Както отсъства и от раздела за управлението на Живков – а именно, че неговото политическо дълголетие се дължи на прекия контрол, който има върху репресивния апарат.

Вместо това учениците ще прочетат в част от учебниците, че при Живков репресиите върху обществото намалели.

Отсъствието на тайните фалити на управлението на БКП при Живков

Друга фрапираща  липса е отсъствието на трите фалита на управлението на БКП при Тодор Живков – 1960, 1976-1977 и 1987 г. единствено в учебника на издателство "Рива" те са отбелязани.

А без разглеждането им всичко останало в частта за икономиката в този период се обезсмисля напълно.

За сметка на подминаването на факта, че НРБ е първата държавна в Източния блок, която е фалирала (1960 г.), учениците ще четат в някои от новите учебници, че "Тодор Живков полагал грижи за благосъстоянието на населението".

Премълчаването на дълговете на БКП

В нито един от учебниците не е посочено какви дългове завещава тоталитарното управление на БКП, а именно близо 11 млрд. долара външен дълг и 26.5 млрд. вътрешен дълг. И че този факт отрежда най-лошия икономически старт след промените от всички страни в бившия съветски лагер.

Вместо това учениците ще останат с впечатлението, че горе-долу всичко е било нормално в икономическото развитие на страната в началото на прехода.

Спестен е броят на жертвите на терора на след 9 септември 1944 г.

В нито един учебник не е отбелязан броят на жертвите на комунистическите репресии в първите месеци след 9 септември, убити без съд и присъда или безследно изчезнали. А те са между 18 000 и 30 000 души.

Не е направен и елементарен паралел с жертвите в периода 1923 – 9 септември 1944 г., който е установен от самата БКП – 5632 души.

Изопачено представяне на живота по време на тоталитарния режим

С много малки изключения в някои от учебниците са представени действителните белези на българското общество – че то е общество на несвобода, ограничения и дефицит. Че този период е характерен с постоянен дефицит на основни стоки, с опашките и презапасяването с основни продукти като брашно, олио и др., че хората са чакали години, за да си купят съветски автомобил или жилище.

Че тогава не е могло да се пътува свободно зад граница, че режимът въвежда жителство, че идеологията му включа възпитание в омраза към западния свят и същият този режим преследва заради "западно влияние" и т.н.

Атеизмът и репресиите срещу църквата – също спестени

В новите учебници не е акцентирано на факта, че комунистическата идеология налага изграждането на атеистично общество, преследва вярващите и чрез различни мерки, включително и репресивни, успява да принизи и ограничи влиянието на Българската православна църква, както и другите вероизповедания (атеизмът е споменат в упражнение "Социалистическият начин на живот" на издателство "Просвета").

Манипулативно представяне на "възродителния процес"

Друг фрапиращ пример в учебниците и манипулативно представяне на "възродителния процес". Той е разгледан единствено в рамките на 1984-1989 г.

Липсва основни факти за политика на БКП към мюсюлманското малцинство, които могат да бъдат дадени достатъчно ясно в три изречения, че това е политика, започнала още при Георги Димитров с принудително изселване, продължила е при Вълко Червенков с т. нар. паспортизация, възприета е от Живков с т. нар. разфереджаване и с "възродителния процес" през 70-те години на помаците в Родопите и завършена с насилствената асимилация 1985-1989 г.

Комунизмът на привилегиите за правоимащите и фамилията на Живков

В някои от учебниците са представени определения за номенклатурата по време на режима, но не е подчертано, че Живков е изградил комунизма, но само за един определен кръг на правоимащи и за своята фамилия. Че цяло едно управление на ДС (Пето управление, Управление "Безопасност и охрана", УБО) се грижи за осигуряването на охраната, храната жилищата, резерватите, почивните станции на комунистическата върхушка, че им изплаща огромни за времето си безотчетни средства, върху които нито плащат данъци, нито членски внос, както че организира специален магазин със западни стоки или набавя такива по заявки от чужбина.

Недопустима фалшификация за съществуването на концлагера "Белене"

В нито един от учебниците не е посочено точното съществуване на концлагера "Белене", нито е посочено, че това е най-големият и продължителен лагер за политически противници на БКП.

В някои от учебниците е посочено, че е открит през 1949 г. и закрит през 1953 г. в други, че отново е отворен през 1956 г. и закрит през 1962 г.

В нито един учебник не е отбелязано, че концлагерът "Белене" е отворен отново през 1985 г. и в него без съд и присъди са изолирани над 500 турци заради съпротива срещу "възродителния процес" и някои от тях престояват там до 1987 г.

Затова път учениците ще прочетат, че лагерите били закрити от Тодор Живков през 1962 г. с разтурянето на лагера край Ловеч.

Това са фрапиращите липси и само част от многобройните манипулации на фактите в новите учебници.

Изкривяването на събитията и процесите в обществото са продължени и в някои от учебниците в частта за историята на България след 1989 г. по начин, по който учениците ще получат превратна или непълна представа за случилото се.

Сайтът desebg.com се обърнал към 5-те издателства и очаква техния коментар дали в тези раздели от учебниците фактите и събитията са предадени обективно и очаква техните отговори, за да ги публикува.

*Заглавието е на Mediapool

Споделяне

Още по темата

Още от България

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?