Как гората над Котел изчезна пред очите на съвкупната власт

В аферата са замесени кмет на ДПС, синът на Братко и всички възможни местни институции

Маркираните дървета от изсечената гора. Сн.: в. "Десант"

Има съдебни казуси, които показват крещящите размери на корупцията и неформалните връзки на всички нива в държавата. Един от тези казуси е изсичането на над 120 декара гора над Котел в местността "Талим таш" през 2011 година. По ирония, делото, което приключва само с оправдателни присъди за очевадната незаконна сеч, е единственият случай, в който държавата изобщо предприема някакви мерки срещу т.нар. "дървена мафия". Накрая всичко се оказва бутафория.

Част от главните действащи лица са в община Котел, чиито служители през цялото време съдействат за изсичането на гората, става ясно от документите по делото. В периода, когато е изсечена гората, а и сега, кмет на Котел е Христо Киров. Той е от ДПС и бе осветен като сътрудник на ДС под псевдонима "Сашо-89". Кметът също развива бизнес с дървесина през цеха си за паркет в близкото село Тича.

Сред главните действащи лица е и тогава 19-годишният Мартин Георгиев - син на Емил Георгиев, който е брат на бившия шеф на АПИ Веселин Георгиев, известни от аферата "Батко и Братко". Фирмата на Мартин Георгиев владее гората, която бива изсечена. Там са и горските, пред чиито очи се разиграва сечта. Там е и прокуратурата, която обърква датите на престъплението в обвинителния акт и не предприема никакви действия спрямо служителите на общината. Там е и съдията, който вижда само смекчаващите вината обстоятелства по отношения на единствения изправен на съд. Накрая идват и съдебните експерти, които не успяват да съберат три числа за пред съда.

Въпреки всичко съдебното решение е ценно, защото хвърля светлина върху връзките между общината, горските служители и извършителите на горската сеч, които правят тоталното беззаконие възможно.

120 дка – пълно разчистване

Делото за незаконната сеч над Котел има за предмет разчистването на огромен горски терен на 10 км от Котел без каквито и да е разрешителни. Сечта е толкова нагла, че в един момент извършителите подхващат и държавна гора в съседство, без да се съобразят с пресните маркери върху дърветата, става ясно от решението на съда.

За сечта на гората и възмущението на жителите на Котел информира още преди четири години бургаския вестник "Десант" . Още тогава вестникът пише за сянката на "Батко и Братко". Информацията на вестника за главните действащи лица бе проверена от Mediapool в публичните регистри.

Делото приключва окончателно в края на 2014 година. Произнесената присъда е пробация за срок от 6-месеца за единствения изправен на съд – Бойко Чафадаров, но не за незаконна сеч. Той е намерен виновен за фалшифицирането на превозните билети за незаконната дървесина.

В края на март фирма "Маскар" на Мартин Георгиев купува имот от 120 декара в местността "Талим таш" над Котел. Пред съда той обяснява, че е смятал да използва имота за земеделие, но преди това е трябвало го разчисти от дърветата. Така се стига и до сключването на договор между сина на Братко и фирма "Родопстрой", която е собственост на сина на Бойко Чафадаров - Андрей Чафадаров. Главно действащо лице по разчистването обаче е бил Чафадаров-баща, който е имал пълномощно за управлението на фирмата. Сделката е следната – синът на Братко иска чист терен, а срещу услугата "Родопстрой" ще получи цялата дървесина.

Началото на сечта

Границите на терена от 120 дка са били определени от фирма, която е поддържала кадастралните карти на община Котел. Те са обозначени ясно чрез нанасяне на червена боя по стволовете на дърветата на видима височина. Девет дни след сключването на договора между двете фирми, "Маскар" подава молба до кмета на Котел за издаване на разрешително за сеч. Кметът назначава бързо комисия с председател М.М. (името е заличено от съдебното решение - бел.ред.), който тогава е бил главен специалист "Екология“ в общината. Комисията е съставена от четирима членове.

На 28 април комисията извършва оглед на терена, но не взима със себе си представител на местното държавно горско стопанство "Тича". Комисията сама изброява, че в границите на имота има 200 дървета - диви круши, дъб, бук, тополи и габър. Това е една малка гора.

В крайна сметка до кмета на Котел е изготвено предложение за сеч, но то е подписано само от председателя на комисията М.М. и от още един член. Останалите двама са заявили, че е нередно да се унищожат "толкова много дървета". Реално комисията не взема решение.

Общината се забързва заради лешници

Въпреки всичко, ресорният тогава зам.-кмет на Котел иска да се подготви проект за разрешение на изсичането. Заместник-кметът обяснява, че процедурата "трябва да приключи в най–кратки срокове", защото синът на Братко искал да сади лешници. От наличните документи не се разбира защо в общината толкова са бързали да дават разрешение.

От данните по делото се разбира, че сечта започва без да бъде изчакано издаване на исканото разрешение. Според обвинителния акт изсичането стартира на 1 юни и приключва за една седмица. Прокуратурата обаче е допуснала тежка грешка, обърквайки датите на изсичането. Премахването на дърветата е започнало най-малко месец по-рано.

От мотивите по присъдата става ясно, че представителят на общината М.М. е посетил сечището още в началото на май и е установил, че там се работи усилено. Той много добре е знаел, че се работи незаконно. Разполагайки с тази информация, на 9 май М.М. постфактум подготвя проект за разрешение за изсичане на дърветата. Той го оставил на секретарката на зам.-кмета за подпис и печат. Разрешението обаче така и не е било подписано.

Независимо от това "някой в общината" е наредил на М.М. да ходи и да маркира вече отсечените дървета, както и да издава разрешителни за извозване. "Свидетелят М. (същият този М.М. - бел. ред.) изпълнил нареждането на своите ръководители и маркирал отсечените дървета", пише в съдебното решение. Не е ясно кой точно му е разпоредил, а прокуратурата в Котел така и не се заема да проучи.

От делото се разбира, че сечта се е ръководела от тъста на Андрей Чафадаров (собственик на фирмата изпълнител "Маскар") Веселин Ачев, но с активното участие и на подсъдимия Бойко Чафадаров, пише в съдебното решение. Бойко Чафадаров имал мисия да държи връзка с общинския еколог М.М. и да взема от него празни бланки за превозни билети за дървесината.

Единственият му проблем бил, че общината не е издавала разрешително за сеч, следователно няма как да позволи официално и извозване на дървесината. За сметка на това общината го е снабдила с формуляри на превозните билети с мокър печат, които той си попълвал и подписвал сам. Ако мине. В началото поне е минавало и трупите били извозвани до два склада за дървесина около Котел.

Горските се задействат след няколко седмици

Едва няколко седмици по-късно местното горско стопанство се е задействало, но само проформа. От делото излиза, че близо половин месец никой от стопанството не е видял, че 120 дка гора се разчистват под носа им. При първото пристигане на горските десетината дървосекачи се разбягали. Още първият път горските разбират, че става дума за незаконна сеч и в съседните парцели, които са държавна гора.

Тогавашният шеф на горското Йордан Стефанов им казал да "държат сечта под око" и да му докладват, ако видят нещо обезпокоително. Сякаш цялото това беззаконие до момента не им е се е видяло обезпокоително.

На 25 май трима служители на Изпълнителната агенция по горите към земеделското министерство дошли от София на планова проверка в Сливен. Те също попаднали на незаконното сечище. Резултатът от действията им остава неясен за около седмица. Едва на 1 юни те извършили измерване с GPS на терена. Така установили, че са отсечени множество дървета от горския фонд, извън незаконно изсечения частен терен.

От 7 юни започва едно ускорено писане на констативни протоколи. На 8 юни, най-сетне, до сечището се качва и полицай. Тогава е започнало и разследването. В крайна сметка разследващите установяват, че Бойко Чафадаров е използвал подправени превозни билети за извозване на незаконно добитата дървесина. Той е обвинен и за незаконната сеч.

Внезапна амнезия

В рамките на делото съдът установява "крещяща" промяна на показания на повечето от свидетелите. В досъдебното производство те говорят едно, а пред съда – съвсем различно. За трима от свидетелите на сечта съдът отчита, че показанията им са в "крещящо противоречие" с казаното от тях пред разследващите. Първоначално всички разказват с подробности как Бойко Чафадаров стои зад незаконна сеч, но пред съда твърдят еднозначно, че го виждат за първи път. Това кара съдът да игнорира показанията им.

Общинският "еколог" М.М. също обяснил пред съда, че не бил виждал подсъдимия и че не бил говорил с него. Тези показания са опровергани от справките за проведените помежду им телефонни разговори. След прочитането на показанията му М.М. казал, че е забравил за тези разговори. Съдът решава да кредитира неговите показания.

"Удобният" покойник

Изведнъж всички ключови свидетели започват да говорят, че организатор на сечта е тъстът на Андрей Чафадаров. Единственото възможно обяснение е, че човекът междувременно е починал и по извратената логика на обстоятелствата се е оказал най-удобен удобен за нарочване. Така съдът постановява, че няма нито едно доказателство, че Бойко Чафадаров е организирал сечта. Стига се абсурдната ситуация да е напълно доказано коя фирма отговаря за сечта, но нито един неин представител да не е виновен.

Странните решения на магистратите

Бойко Чафадаров в крайна сметка е осъден на 6 месеца пробация за фалшифицирането на два превозни билета, въпреки че цялата дървесина от сечището е изнесена с фалшиви билети. Прокуратурата не изправя на съд по това дело общински служители, въпреки явните доказателства за оказваното съдействие. Още повече самият Бойко Чафадаров решава да оправдае действията си с общинския еколог М.М.

Съдът смята, че подсъдимият Чафадаров е видял как М.М. е маркирал незаконно отсечената дървесина под натиска на своите шефове. Така Чафадаров-баща е решил, че не би "извършил нещо особено укоримо", ако фалшифицира и превозните билети, пише съдът. Още повече някой в общината му ги давал готови за попълване. Това съдиите в Котел смятат за смекчаващо вината обстоятелство. При постановяването на присъдата не е взето предвид обстоятелство, че Чафадаров вече е бил осъждан.

Прокуратурата на свой ред е объркала, каквото може да се обърка по документите за сечта, а горските не са видели цял месец нищо.

Така приключва котелският казус, който може да бъде разглеждан като показно за начина, по който държавата се бори с дървената мафия.

Резултатът е, че са изсечени 145 кубика дървесина само от горския фонд. Тук дори не броим незаконно изсечената частна гора. Решението на районния съд в Котел е потвърдено с почти преписани мотиви от Окръжния съд в Сливен.

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари

Какво очаквате да свърши служебното правителство?