Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Комисията "КТБ" уличи БНБ и ДАНС в "бездействие"

Депутатите удобно пропуснаха ролята на КФН и политиците за източването на КТБ

5 коментара
Комисията "КТБ" уличи БНБ и ДАНС в "бездействие"

Бездействието на Българска народна банка (БНБ) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) е улеснило източването на Корпоративна търговска банка (КТБ). Такива са констатациите на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на КТБ в периода 2009-2014 г.

Комисията на практика потвърждава и преразказва изнесеното вече от експерти, политици и медийни разследвания през изтеклата една година от срива на КТБ. Основното заключение е, че бившата четвърта по големина българска банка не е била истинска банка, а пирамида. Основният "злодей" в схемата е мажоритарният ѝ собственик Цветан Василев, който все още се укрива в Сърбия.

Докладът грижливо пропуска ролята на Комисията за финансов надзор (КФН) за краха на КТБ, както и "заслугите" на три поредни правителства за възхода на "банката на властта", в която бяха концентрирани непропорционално голям дял средства на най-големите държавни фирми и с тези пари империята "КТБ" си купуваше медийно и политическо влияние.

Докладът на комисията "сбъдва" и прогнозата на ДПС, че ще докаже, че депутатът от партията Делян Пеевски, който допреди година бе бизнес партньор на Цветан Василев, няма нищо общо с аферата "КТБ".

Така, ако се тегли чертата, виновните според депутатите за КТБ институции са БНБ и ДАНС. Ръководството на спецагенцията вече бе сменено, а управителят на БНБ отива до дни, като никой от тях досега не е обезпокояван от прокуратурата.

Не е имало ефективен надзор на БНБ

"Комисията счита, че БНБ не е изпълнявала ефективно своите надзорни и контролни функции спрямо КТБ. Стотици милиони лева кредити са отпускани от КТБ на фирми с фиктивна или нулева стопанска дейност, с липсващи реални гаранции за получаваните кредити, множество кредитополучатели, регистрирани на един и същ адрес, фирми, "преотстъпващи" в същия ден получени кредити за милиони евро на други фирми и физически лица", е записано в доклада.

Депутатите твърдят, че комисията им не е получила задоволително обяснение от представителите на БНБ защо не са реагирали на редица други твърде необичайни за нормалната банкова практика факти като феноменален ръст на активите на КТБ, предлагането на лихви по депозитите далеч над пазарните или изключително високия процент на предоговаряни кредити.

"Установените от събраните данни на квестори, одиторски компании и синдици стойност на необезпечените кредити категорично доказва, че не става дума за липса на професионализъм от страна на надзора на БНБ, а за пълна безотговорност и бездействие, улесняващо източването на банката", се казва в доклада. Депутатите са установили, че до момента на поставянето на КТБ под особен надзор (20 юни 2014 г.) БНБ не е реагирала адекватно на нито едно от многобройните нарушения.

ДАНС си е затваряла очите

Изводите за ДАНС са аналогични. "По същество за целия разглеждан период ДАНС не е установила нито едно от многобройните нарушения на банковата практика от страна на КТБ. Агенцията не е осигурила никакви собствени източници на информация. По същество нейната дейност се е ограничавала до разглеждане и преразказ на официални доклади на БНБ, общодостъпни в интернет. Показателно е, че в годишния доклад на ДАНС от 2013 г., не фигурира нито дума за КТБ, липсва дори нейната абревиатура", пише в доклада.

Временната комисия е на мнение, че в продължение на години ДАНС не е направила абсолютно нищо за предотвратяване на източването на КТБ, не е и предупредила държавното ръководство за осъществяването на престъпления в размер на милиарди лева. "Допуснато е придобиване на ключови за националната сигурност търговски дружества от компании с неясен собственик чрез серия от необезпечени кредити на огромна стойност между офшорни дружества. По този начин са създадени както преки рискове за националната сигурност, така и рискове за финансовата система на държавата", продължават критиките към ДАНС.

КТБ действала като пирамида, чийто връх бил Цветан Василев

В доклада се твърди, че "в дейността на банката се наблюдават необичайни за банковата система порочни бизнес практики", а допускането и непресичането им са "осигурили възможност банката да функционира като класическа "пирамида".

"От създаването си КТБ е функционирала като финансова пирамида с връх нейният мажоритарен собственик, е категоричният извод в доклада на временната парламентарна комисия, която проучи факти по казуса", смята и депутатът от ГЕРБ Снежана Дукова.

Радан Кънев е с резерви към обхвата на доклада

Според съпредседателя на парламентарната групата на Реформаторския блок Радан Кънев обаче, докладът не е достатъчно всеобхватен в изводите си и не подчертава достатъчно отговорността на Управление "Банков надзор" към БНБ, на Комисията за финансов надзор и ДАНС. "Особена слабост е фактът, че докладът изобщо не засяга действията и бездействията на Прокуратурата на Република България", е особеното мнение на Кънев по доклада, но депутатът пояснява, че за него документът "е задълбочен и отразява сериозно и единно усилие за разкриване на истината за източването на КТБ".

Необичайни порочни бизнес практики

Изводите в обемния доклад сочат, че към 30 септември 2014 г. кредити за 5.335 млрд. лв. са били отпуснати на 138 фирми. Сумата се равнява на 96.6% от кредитния портфейл на банката. "Най-голямата група е от 82 кредитополучатели и се състои от такива, които в преобладаващата си част (67 случая) нямат собствена оперативна дейност или тя е силно ограничена, а приходите им се генерират изцяло или преобладаващо от трети лица. Общата експозиция на всички дружества от групата е 3434 млн. лв., или 64% от кредитния портфейл", сочат изводите, обяснявайки, че това са дружества и холдингови компании, чиято основна дейност е предимно инвестиционна, в много случаи без собствен персонал и друга оперативна дейност.

"Много от тях са новосъздадени (т.е. създадени в рамките на до 12 месеца преди отпускането на първия кредит) или такива с цел придобиване на дялове и акции в други дружества. В повечето от кредитните досиета на кредитополучателите от тази група не са намерени подробни бизнес планове или друга информация, която да подкрепя икономическата целесъобразност за отпускане на кредитите, очакваните парични потоци на кредитополучателите и източниците за погасяване на съответните кредити. За голяма част от кредитните досиета не са налични документи, удостоверяващи дали кредитът е използван съгласно целта, описана в договора за кредит. Обезпечения по тези кредити са залози на материални активи, бъдещи вземания с постъпления по банкови сметки на кредитополучателя в банката, акции на придобитите предприятия или търговски предприятия. Преобладаващата част от тези обезпечения се оказват с пропуски при тяхното учредяване или несъществуващи, което ги прави нереализируеми" пише в доклада.

От изводите става ясно още, че към 30 септември 2014 г. в резултат на анализа на кредитополучателите в тази категория коефициентът на покритие на дълга с валидни обезпечения, като се вземе предвид възстановимата им стойност, е едва около 2%.

"В дейността на банката се наблюдават необичайни за банковата система порочни бизнес практики, които са извършвани чрез сложни операции, целящи отпускане на необезпечени и огромни по размер кредити на юридически и/или икономически свързани с Цветан Василев дружества, които фактически не осъществяват търговска дейност и нямат приходи (т.н. фирми "бушони"), с което на практика с парични средства на КТБ (с привлечени средства на вложителите в банката) се финансират юридически и/или икономически свързани фирмени структури, и/или бизнес начинания", твърдят депутатите от временната комисия.

В доклада се казва, че посочената порочна практика се осъществява основно благодарение на факта, че ръководството на КТБ е приело и допуснало за фактически и правно възможно с пари на КТБ – т.е. с пари на клиентите (депозантите и вложителите) на банката, да се правят инвестиции и да се покриват разходи от всякакъв характер на Цветан Василев и на свързани с него фирмени структури.

Фирми бушони

"В изпълнение на това КТБ е започнала да кредитира търговски фирми (някои от които новосъздадени) без реална дейност, без бизнес проект и без действителен собственик (бенефициент) на кредитния ресурс, тъй като за регистрацията на фирмите се използват формално служители на Василев в различни негови структури (като секретарки, шофьори, охранители, касиерки и други), които нямат общо с целите на кредитите и в повечето случаи дори не са наясно с размерите на кредитните задължения на управляваните от тях фирми – т.е. същите са подставени лица, а притежаваните и/или управлявани от тях фирми са само "бушони". Тези "бушони" не са в състояние да обслужват и/или връщат получените кредити, като във връзка с кредитирането са налице фрапиращи случаи, при които на новорегистрирани фирми (или фирми без реална дейност) се отпускат десетки милиони само срещу едно искане и то в деня на искането", обясняват схемата депутатите.

"В действителност получените от подобни фирми кредити се предоставят (в повечето случаи) под формата на заеми на трети икономически свързани дружества и се използват за финансиране на бизнес начинания на Василев или негови обществени проекти – т.е. именно Василев се явява, чрез фирмите "бушони", реалния краен бенефициент на кредитирането. Като краен резултат на създадената порочна схема Василев се явява едновременно реалният наредител на кредитите, чрез контрола, който притежава върху управлението на банката и реалния краен бенефициент (получател) на кредитите, чрез контролираните от него фирми (кредитополучатели)", продължава разяснението на схемата.

В крайна сметка се стига до заключението, че всички разгледани примери имат "изключително тежки последици за КТБ, защото създава привидност за наличие на капиталова база – т.е. за възможност за кредитиране, без да е налице реално такава възможност". "Именно тук е голямата отговорност на Цветан Василев и на ръководството на банката, както и на регулаторния орган БНБ, защото с допускането и непресичането на тези практики в КТБ, са осигурили възможност банката да функционира като класическа "пирамида". Продължаването на дейността на КТБ при тези практики и това управление би позволило размерите на вредите за вложителите и клиентите да бъдат още по-големи, защото при пирамидалните практики размерите нарастват геометрично във времето", е коментарът в доклада.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

5 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Коментарът е изтрит заради реклама или спам.
  #5
 2. Vitkova
  #4

  Всъщност, нещата с БНБ са кристално ясни и може би най-прозрачни от всички. Василев е наливал пари на подуправителя Цветан Гунев, за да го прикрива и да не подава информация за КТБ до Искров и останалите подуправители. Нали за това Искров говори още преди година и каза, че реално според закона той няма правомощията да контролира КТБ, защото това е предвидено на подуправителя Гунев. Нали заради това и всички кандидати за наследници на Искров, до един говорят, че именно това ще бъде първата им промяна, която ще инициират - гуверньорът да има по-голяма отговорност и повече възможности за контрол.

 3. Калина Георгиева
  #3

  Едно си знам. Мина 1 година, а Цветан Василев още не е разпитан за КТБ, а казусът всеки ден се прехвърля на различни фигури и институции като горещ картоф.

 4. Доналд Дък
  #2

  И тази комисия и всички следващи комисии ще изопачават истината и ще повтарят до край стари кавър версии на "Назад, назад,моме......"

 5. daskal
  #1

  Те ли са малоумни, нас ли смятат за такива?! Може ли толкова време да се загуби, за да се разбере нещо, което бе ясно от самото начало?

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.