Офертата на консорциума от инвеститори

КТБ да се оздрави с активи на Цветан Василев и бюджетен кеш

Предлага се и намаление на негарантираните вземания на вложителите

КТБ да се оздрави с активи на Цветан Василев и бюджетен кеш

Затворената "Корпоративна търговска банка" да се оздрави основно с 2.3 млрд. лева свежи пари от държавата, а кандидат-спасителят ѝ да участва с активи на мажоритарния собственик на банката – дружеството "Бромак", което е еднолична собственост на Цветан Василев. Това е прословутата оферта на консорциума между австрийския фонд ЕПИК (EPIC), Оманския фонд, който е втори по големина акционер в КТБ и новосъздаденото дружество "Джемп Корп" (Gemcorp, на доскорошния шеф на VTB Capital в Лондон Атанас Бостанджев). Офертата, за която се говори от около две седмици, най-сетне е била внесена официално в Българската народна банка, в Министерството на финансите и в Министерския съвет и предстои да бъде обсъдена в петък. Предложението на потенциалните инвеститори бе окачествено от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов като "нагло писъмце", поради което неговата партия промени мнението си и парламентът реши с голямо мнозинство КТБ да не бъде спасявана.


Параметрите на офертата бяха обявени публично от управителя на БНБ  Иван Искров в петък пред парламента, а от Централната банка публикуваха на сайта си писмото за намерение, внесено от тримата инвеститори.

"За реорганизацията в това писмо е посочено предложение за държавна помощ, те искат участие на правителството с 2.3 млрд. лева за увеличението на капитала чрез дружество, което да бъде създадено между тях и правителството на принципа 50 на 50", обясни Искров пред депутатите. "Участието на консорциума в дружеството инвеститор се предлага да е посредством активи, които консорциумът възнамерява да получи от "Бромак", докато участието на държавата се изисква да бъде под формата на парична форма – кеш", допълни управителят на БНБ.

Не е ясно обаче как кандидат-инвеститорът ще получи активи от "Бромак", след като съдът е запорирал всички активи на Цветан Василев, заради воденото срещу тях разследване за източване на 206 млн. лв. от КТБ.

Според предложението на тримата инвеститори, негарантираните вложители трябва да бъдат накарани да приемат намаление на вземанията си, като не се уточнява с колко. "Намалението може да е по-малко, ако вложител се съгласи да изчака 3-4 години", каза Искров.

"Облигационери и всички кредитори се предлага да се третират като негарантираните вложители. Предлага се да се отменят търговските сделки на банката, осъществени след 20 юни, когато банката беше поставена под специален надзор. Недостигът на капитал трябва да се обсъжда и с мениджмънта, тоест с хората, които вероятно носят отговорност за състоянието на банката, а не с регулатора", допълни шефът на БНБ, според когото "това е много интересно".

Друго предложение на кандидат-спасителя е всички разходи по реорганизацията на банката от 20 юни досега да бъдат поети 50 на 50 от акционерите и от държавата. "Посочено е, че доколкото предложенията се отклоняват от правилата за държавна помощ от ЕС, правителството ще се договори да има такива изключения", съобщи Искров.
 
"Те признават, че до голяма част офертата не отговаря на европейското законодателство и ще трябва за това да отговаря правителството. Няма смисъл да се търси оздравяване на банка, ако веднага се изплащат депозитите. Каква ще е тази оздравена банка, ако 90% от актива ѝ занапред ще бъде депозит от Фонда за гарантиране на влоговете. Това е първото по-конкретно писмо с ангажименти. Те искаха да държим това писмо конфиденциално на този етап. Но ние нямаме право на обвързващи документи за конфиденциалност. Ние не можем да крием тези неща, хората си търсят парите", каза в заключение Искров.

В писмото си до БНБ консорциумът иска достъп до доклада на одиторите, за да започне работа с настоящото и бившото ръководство на банката с цел да се установи дали дефицитът е сходен с настоящите изчисления.

На собствениците на гарантирани депозити, които искат да изтеглят парите си, се предлага да получат средствата си в пълния им размер, без активирането на схемата за застраховане.

Консорциумът казва, че ще обмисли дали е възможно да раздели негарантираните влогове в отделни групи въз основа на размера на депозитите, желанието за запазване на депозитите в банката и стратегическото значение за операциите на банката. Това може да бъде комбинирано със схема, при която собствениците на негарантирани влогове ще получат стимул да запазят депозитите си в банката по-дълго време. Те могат да получат предложение за по-малко орязване, ако запазят депозитите си в банката за по-дълго време. Това може да бъде комбинирано с плаващ механизъм за теглене, при който всеки месец се увеличава процентът на възможната сума за теглене. Всяко реализирано орязване ще гарантира, че българските данъкоплатци няма да поемат цялото бреме на рекапитализацията на банката.

Предложението предвижда собствениците на негарантирани депозити, които изберат да изтеглят парите си след отварянето на банката, да поемат най-голямото орязване. Все още е твърде рано да се определи размера на подобно орязване на негарантираните депозити, посочва консорциумът.

Собствениците на негарантирани депозити, които изберат да запазят депозитите си в банката за 3-4 години, ще бъдат възнаградени с намаляващ процент на орязването в зависимост от периода на влога, както и участие за остатъчната сума за 5-годишното възстановяване на активите на банката. Всички допълнителни суми ще бъдат зачеркнати. Собствениците на негарантирани депозити, които изберат да изтеглят влоговете си незабавно, ще получат изплащане на влоговете си (по-малко орязване) под формата на български държавни цени книжа, които могат да бъдат превърнати незабавно в пари в брой на пазара.

Офертата предвижда и орязване на акционерите и други кредитори като ще се мисли дали е възможно да направи разграничение между акционерите и двустранните кредитори, когато изготвя схемата за възстановяване.

Като начало акционерите/кредиторите, които изберат незабавно изплащане, ще понесат най-голямото орязване, което не може да бъде определено сега. Акционерите/кредиторите, които искат да останат кредитори в банката и да участват във възстановяването ѝ, ще получат по-малко орязване на дължимата им сума въз основа на акциите/кредита и участието им в остатъчната сума при възстановяване. Всички допълнителни суми ще бъдат зачеркнати.
Акционерите/кредиторите, които изберат незабавно изплащане, ще получат парите си (по-малко орязване) в български ценни книжа, които могат да бъдат превърнати в пари в брой на пазара, пише в писмото за намерение.

Инвеститорът смята, че подход, основан само на преговори със собственици на негарантирани влогове, акционери и кредитори може да бъде заплашен със съдебни действия на потенциални кредитори, включително граждански наказателни искове срещу банката. Консорциумът е убеден, че всяко ефективно орязване на парите на собствениците на негарантирани влогове, акционерите и кредиторите трябва да бъде подкрепено от съответното законодателство, което България трябва да приеме.


Консорциумът и българското правителство ще създадат компания за придобиване (Bidco), която ще придобие всички нови акции, които бъдат издадени от банката. 50% от Bidco ще бъдат собственост на консорциума, а останалите 50% - на българското правителство. Крайният резултат трябва да бъде придобиването от Bidco на 100% от банката след рекапитализация. Ако описаните по-горе орязвания бъдат осъществени, те ще имат значително позитивно въздействие върху дефицита.

Рекапитализацията на банката се предлага да стане чрез договоряне на набиране на средства чрез акционерно дружество със специална инвестиционна цел (ДСИЦ). "Бромак" и свързаните с "Бромак" страни трябва да прехвърлят всички свои активи на това ДСИЦ. Това прехвърляне на активи ще бъде използвано от ДСИЦ за набиране на капитал за рекапитализацията на банката чрез Bidco, е идеята на ЕПИК, Оманския фонд и "Джемп Корп".

Консорциумът и българското правителство трябва да се договорят за новия ръководен екип на банката. Бившото ръководство на банката трябва да бъде заставено да участва във вътрешното разследване в рамките на възстановяването на неизплатените кредити на банката, предлага кандидат-спасителят на КТБ.

За да се гарантира успешна реорганизация, капиталът, предоставен на банката от страните, може да бъде по-голям от необходимото за повторното ѝ отваряне. 6 месеца след отварянето на банката акционерите на Bidco трябва да решат дали прехвърлените към банката средства са били повече от необходимите и ако това е така, тези излишни средства трябва да бъдат върнати от банката на Bidco. Страните ще сътрудничат за гарантирането, че подобен механизъм е структуриран в съответствие с регулациите на ЕС.

Консорциумът посочва, че ще работи с българското правителство за окончателно одобрение на оздравителния план от Европейската комисия и изразява притеснението си от споразумение между банката и нейните кредитори при силно намалени лихви, които може би са били изключени откакто банката беше поставена под надзор. Тези споразумения трябва незабавно да бъдат анулирани, смята инвеститорът.

Затова той предлага българското правителство да съдейства за подпомагане на собствениците на негарантирани влогове, акционери и кредитори на банката. Иска се също анулиране на всички споразумения и процедури, водещи до намаляване (или загуба на стойност) на активите на банката, които са сключени от кредитор, длъжник или организация, свързана с длъжник от датата на поставяне на банката под надзор.

В писмото за намерение е изразено и безпокойство от споразумения, сключени между компании, които са включени в прехвърлянето на активи и кредитор, длъжник, или компания, свързана с длъжник на такива компании. Консорциумът иска да подчертае, че активите на подобни компании трябва да бъдат запазени чрез гарантиране на избягването и анулирането на подобни споразумения и процедури.

Целта на всичко това е да се гарантира, че отделни личности няма да могат да могат да претендират за преференциална позиция или участие в орязване на активи преди реорганизацията на банката, аргументира се консорциума.

Той посочва, че писмото му няма цел да създава правнообвързващи задължения и не трябва да се счита за ангажимент или задължение от страна на консорциума или неговите членове да поръчителстват, уреждат или купуват ценни книжа и/или да предоставят инвестиционни инструменти и/или да участват в транзакции в рамките на потенциално преструктуриране. Всеки ангажимент ще бъде обект на договор и дю дилиджънс за банката и за засегнатите страни, отбелязват от ЕПИК, Оманския фонд и "Джемп Корп".

Те искат писмото им да бъде третирано по английските закони и да бъде обект на изключителната юрисдикция на Върховния съд на Англия и Уелс.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес