КЗК включва и сигнала на работодателите към проверката за картел на пазара на ток

КЗК включва и сигнала на работодателите към проверката за картел на пазара на ток

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще присъедини сигнала на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) към образуваното от нея производство за извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия. Това става ясно от отговор на КЗК на внесения от АОБР сигнал във връзка с цените, определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия, съобщи Българската стопанска камара.

С писмото си антимонополният орган информира, че в рамките на образуваното от комисията производство ще бъде направен цялостен и задълбочен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия, както и на посочените от АОБР твърдения, с цел идентифициране на съществуващи или възможни антиконкурентни споразумения или практики.

КЗК потвърждава, че ще направи исканите от АОБР проверки за координирано поведение на АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, като основните доставчици на електроенергия на свободния пазар у нас, при обявяване на начални тръжни цени, се казва в съобщението на БСК.

Освен това КЗК ще провери дали има предварително уговорено сътрудничество на двете централи с определени търговци на електроенергия, прилагайки различен достъп до информация относно тръжни процедури.

Антимонополният орган ще провери също и за наличие на координирани действия на търговци на електроенергия във връзка със значително и пазарно необосновано увеличение на цената на активната електроенергия, предлагана на крайни потребители.

В рамките на анализа, КЗК ще дефинира съответните пазари, техните характеристики и структура, бариерите за излизане, участниците на пазара, степента на пазарна конкуренция, нормативната уредба и др., и ще направи изводи за състоянието на конкурентната среда.

"Извършването на нов секторен анализ на енергийния пазар ще даде на КЗК детайлна представа за настоящите пазарни процеси и за нуждата от предприемане на евентуални допълнителни мерки от страна на Комисията, които да допринесат за правилното функциониране на пазарната среда", се казва още в писмото на КЗК до АОБР.

АОБР внесе сигнала си до КЗК на 25 януари 2018 г. В него се посочва, че насърчаването на открита и честна конкуренция на пазарите на търговия на едро с електроенергия в полза на крайните потребители е целта на регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент.

Споделяне

Още от Бизнес