Минната камара смята референдума за златодобива в Трън за прибързан и манипулиран

Минната камара смята референдума за златодобива в Трън за прибързан и манипулиран

Взетото от общинския съвет на Трън решение за провеждане на местен референдум за спиране на всякакъв добив на полезни изкопаеми на територията на община Трън е прибързано, дава възможност на група активисти да доминират общественото мнение и да манипулират страховете на хората и може да обрече общината на икономически упадък. Това се казва в позиция на Българската минно-геоложка камара (БМГК) по повод насроченото заедно с парламентарните избори на 26 март местно допитване сред около 4000 жители на общината "Съгласни ли сте община Трън да не одобрява устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства?"

От камарата посочват, че не е коректно да се провежда допитване срещу златодобива, преди фирмата "Евромакс Сървисиз“ ЕООД да е приключила дейностите по оценката за въздействие на проекта върху околната среда и да е избрала от няколкото разработени варианта за добив онзи, който ще прилага.

Организацията изразява убеждението си, "че се води тенденциозна и манипулативна кампания в ущърб на инвеститор с доказана репутация". "Камарата заявява отговорно, че отделни групи от местното население са подвеждани и водени от страх за своето настояще и бъдеще с едностранчиви и манипулативни твърдения, които не са подкрепени с факти. Нещо повече, БМГК разполага с данни, че опитите за открит диалог между инвеститора и групата на т.нар. гражданско общество са умишлено отбягвани от противниците на проекта за златодобив в Трън", пише още в позицията на камарата.

Тя допълва, че разбира трудната ситуация, в която се намират както част от общинските съветници в Трън, така и кметът на общината. "Водени от желанието да се допитат до своите съграждани, обаче, те отварят вратата не за взимане на решение, което да е подкрепено с факти, анализ и реална оценка, а се по-скоро дава възможност на малка група активисти да доминират общественото мнение, да произведат фалшив дневен ред на общината и да подкопаят възможностите за устойчив и екологосъобразен добив на полезни изкопаеми на място", коментират от браншовата организация.

В съобщението се казва, че "атаките срещу този конкретен инвеститор, за съжаление, не са изолиран случай, а са елемент от една тенденция за перманентно саботиране на дейността на минно-добивни компании, с което се създават затруднения пред устойчивото развитие на минния бранш". "Подобни негативни кампании следва да се разглеждат като опит за задържане на икономическото развитие на страната ни, поради което цялата общественост, включително и държавните органи не би трябвало да се поддават на провокации, а да се придържат стриктно към законоустановените норми, в рамките на които се гарантира общественият интерес", смята минната камара.

Тя потвърждава подкрепата си за проекта на "Евромакс Сървисиз“ ЕООД за добив на златно-сребърни руди в находище "Трън“ при спазване на българското законодателство и евростандартите за защита на околната среда и здравето на хората.

Камарата посочва още, че реализацията на проекта ще доведе до наемане на местни жители както при строежа на рудниците, така и при експлоатацията им. Общината ще повиши приходите си с отчисленията от концесионните такси, ще се подобри местната инфраструктура, качеството на здравеопазване, културния живот и други, заявяват от организацията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?