Неуредена ВиК-собственост може да провали проектите за пречиствателни станции

Неуредена ВиК-собственост може да провали проектите за пречиствателни станции

От 15 януари 2007 г. селищата с население под 2000 души ще могат да кандидатстват за финансиране на пречиствателни станции по Програмата за развитие на селските регион, съобщи във вторник изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Димитър Тадаръков по време на конференция за изграждането на съоръженията за отпадни води. Минималните суми за безвъзмездна помощ по такива проекти за малките населени места са 10 хил.. евро, максималната стойност е 3 млн. евро.

Общините обаче са объркани как ще могат да кандидатстват, след като не е уреден въпросът със собствеността във ВиК-мрежите

Изграждането на пречиствателни станции в селищата с по-голямо население ще се финансира от оперативната програма "Околна среда", припомни министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Той отбеляза, че не би трябвало да се повиши цената на водата в съответните населени места заради инвестициите в пречистването ѝ, защото парите за изграждането на станциите са безвъзмездни.

Екоминистърът обеща да се осигурят необходимите 200 млн. евро за решаването на проблема с инфраструктурата в областта на водите по цялото Черноморие. Ще има и пари за оправяне на водоснабдяването в онези крайморски селища, в които има нужда, каза още Чакъров.

За да подготвят проектите си за пред управляващите комитети на съответната програма, финансирана от Европейския съюз, общините ще могат да получат безлихвени заеми от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). След спечелването на проектите, предоставените заемни суми ще бъдат възстановени по линия на предвидената техническа помощ за проектите по Оперативна програма „Околна среда” и няма да за сметка на общинит, допълни екоминистърът

Гост на конференцията бе лидерът на ДПС Ахмед Доган,  който отбеляза, че отпадните води са суровина за производство на биогаз. Той препоръча на общините когато кандидатстват с проекти за пречиствателни станции да предвидят и модули за улавяне на отделяния при пречистването биогаз, който да се използва за производство на електроенергия. Ако кметовете погледат на  отпадните води като на пазарен продукт, ще могат да а кандидатстват за финансиране и по линия на енергийни проекти от алтернативни източници на енергия.

Ахмед Доган коментира, че след като туризмът се определя като стратегически отрасъл в икономиката на страната, държавата трябва да осъзнае своята отговорност за изграждането на пътната и екологична инфраструктура.

На форума общините отново поставиха въпроса със собствеността на ВиК-дружествата и необходимостта от уреждането на проблема. Докато тези дружества не станат общинска собственост, не знаем как да участваме в тези проекти, каза Илиян Цонев, кмет на Бяла и председател на Асоциацията на Черноморските общини.

Чакъров заяви, че е възможно това да се реши още в рамките на тази сесия на Народното събрание.

Още от началото на мандата на настоящото правителство от Министерството на регионалното развитие и благоустройството обясняват как ще внесат проектозакон за ВиК-собствеността за одобрение в парламента, но това така и не става. Последно в началото на тази година регионалното ведомство изготви два варианта на такъв проектозакон, който бе пуснат за съгласуване с общините, но така и остана в това положение.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес