Водните неуредици застрашават и европарите за селските региони

Водните неуредици застрашават и европарите за селските региони
Неуредената собственост на водната инфраструктура в България застрашава и финансирането по програмата за селските региони, включваща общински и частни проекти за малки пречиствателни станции и за подобряване на състоянието на напоителните системи.

Това са предупредили представители на Европейската комисия по време на срещата в четвъртък с ресорни зам.-министри на околната среда и на регионалното развитие, членове на сдружението на общините и финансови институции, съобщи за Мediapool Георги Димитров, член на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и кмет на Карнобат.

Така освен общинските проекти за ВиК-инфраструктура и пречиствателни станции, за които Брюксел настоя да не подписваме договори за финансиране по оперативната програма “Околна среда“, докато не се уреди въпросът с ясното регламентиране на собствеността, блокирани може да се окажат водни проекти и по селските региони.

Според зам.-министъра на земеделието и храните Димитър Пейчев обаче подобна опасност нямало, тъй като “отговаряме на всички условия“. Все пак той призна пред Mediapool, че на много места в общините са разработени интегрирани водни проекти, които по модули кандидатстват по различните европрограми – и “Околна среда“, и “Регионално развитие“ и тази за селските региони. Така те в някаква степен са като скачени съдове и финансирането им е взаимнозависимо.

По думите на Пейчев все още нямало индикации за проблеми с парите за селските региони, пък и според него задействането на фонд ФЛАГ, който ще помага на общините за разработването на европроекти, щяло да има положителен ефект за еврофинансирането.

Двумесечен срок

Според представителя на НСОРБ, а и други участници в срещата, обаче експертите от ЕК не само са подчертали ясно, че парите за околна среда ще останат блокирани до разрешаването на собствеността върху водната инфраструктура, но и са поискали водните проекти, с които се кандидатства, да са съгласувани с плановете за регионално развитие. Мотивът на Брюксел бил, че така могат да се използват по-ефективно средствата от ЕС и да се постига по-голямо икономическо влияние върху региона с по-малко пари.

ЕК е дала на България два месеца да оправим неуредиците с ВиК-инфраструктурата.

Онлайн система ще следи качеството на водата

Пред настоящата година ще бъде внедрена онлайн система с данни за качеството на водоснабдителните и канализационни услуги, която ще е достъпна през интернет страницата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Това съобщи в петък от парламентарната трибуна вицепремиерът и външен министър Ивайло Калфин, който е ресорен за икономиката.

Още

От ЕК поискали синхронизиране и последващото прехвърляне на новоизградените активи във ВиК-сектора с парите от еврофондовете, съобщиха други участници в срещата.

В доклада на наетата от Брюксел за анализ на проблема компания КОВИ, с който Mediapool разполага, се посочва, че допълнително усложняващо обстоятелство е че активите, закупени със средства от ЕС, няма да станат държавна собственост, дори и когато се отнасят до няколко общини.

В същото време обаче консултантът посочва, че не е необходимо на всяка цена да се изземат водните активи от дружествата оператори и те да се прехвърлят на общините. Според разпоредбите за европейските структурни фондове, дефиницията “бенефициент” не изключва частни лица и няма изискване бенефициентът и собственикът да са едно и също лице, пише в анализа на КОВИ.

Недостатъчен административен капацитет на общините

Друга забележка, изказана от ЕК, била относно административния капацитет на общините да разработват качествени проекти и да ги управляват след това ефективно, посочи Георги Димитров.

Според КОВИ е силно рисково на малки общини да се дава управлението на големи инфраструктури проекти, предвид опита от работата на предприсъединителната програма ИСПА. В документа се посочва, че е необходимо преосмисляне на сегашния модел на смесена собственост и експлоатация.

Според представителя на НСОРБ обаче това са пресилени твърдения, защото повечето общински проекти, кандидатствали по европрограмите въобще, са били разработвани съвместно с “Джаспърс“. Не е логично ЕК да подлага на съмнение собствените си експерти, допълва кметът на Карнобат.

Освен това според него винаги при разглеждането на проектите, от управляващите органи на съответната оперативна програма можело да отхвърлят предложенията, в чието качество се съмняват, вместо да се поставят под общ знаменател всички местни управи. Той допълни още и че общините при изпълнението на проектите ползват сертифицирани по ФИДИК фирми и консултанти и то в условията на обществени поръчки.

По думите на Димитров спорът между МОСВ и МРРБ относно това на какво ниво да се вземат управленските решения в сектора не бил чак толкова драматичен.

Засега няма изход от спора

Отстрани обаче двете ведомства изглеждат непреклонни. МРРБ отстоява заложените в разработения си проект за ВиК-собствеността териториални съвети, които да вземат решенията за политиката, бизнес плановете на водните оператори и цените на питейната течност в съответния регион. МОСВ пък смята, че така се измества отговорността на вземане на решения и управление, които трябва да са само на общините и се променят критериите за оперативната програма “Околна среда“.

Ековедомството смята, че неговите басейнови дирекции, които определят плановете за ползване на водните ресурси, ще се справят по-добре с управлението на сектора.

В доклада на КОВИ обаче ясно е записано, че предложените в проектозакона за ВиК-собствеността териториални съвети с вменените им отговорности за планиране гарантират съществени икономии при планирането на водната и канализационната инфраструктура и особено при пречиствателните станции за отпадни води.

При разполагане на тези съоръжения на подходящи географски точки по периферията на няколко общини, чиито води да се отвеждат за пречистване там, могат да се изградят по-малко на брой пречиствателни станции с по-ефективни параметри.

Като компромис в създалата се конфликтна ситуация, КОВИ предложила дори в териториалните съвети да се включат представители на басейновите дирекции.

В крайна сметка на този етап няма решение на конфликта.

За момента няма крайно становище, изчакайте ден-два, заяви пред Mediapool зам.-министърът на регионалното развитие Димчо Михалевски.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?