Никой не поиска да даде 525 млн. лв. за "Кремиковци"

Никой не поиска да даде 525 млн. лв. за "Кремиковци"

На тайния търг за продажба на имуществото на металургичния комбинат "Кремиковци", който се проведе в понеделник, не се яви нито един кандидат. Това бе очаквано и не изненада нито организаторите на търга, нито синдика, нито кредиторите на подлежащото на ликвидация предприятие.

На следващия търг, който ще е с явно наддаване, първоначалната цена ще бъде с 20% по-ниска от сега обявената от 525.5 млн. лева. Той ще бъде насрочен след около два месеца, най-вероятно за началото на ноември.

Синдикът на комбината Цветан Банков прогнозира, че ако днес имаше успешна продажба на обособената част от комбината, всички негови кредитори до седми ред включително щяха да бъдат.

Работниците, които попадат в трети и четвърти ред кредитори, щяха да могат да си вземат изцяло дължимите от комбината 40.5 млн. лева. Това засяга 6000 души. В момента в комбината продължават да работят 1200 души.

Общият размер на дълговете на комбината е между 2.0 и 2.5 млрд. лева. Сумата не е точна, защото част от вземанията се водят и са приети под условие.

В първи ред са кредиторите с обезпечени вземания. Това е фирмата попечител на облигационния заем на комбината, като главницата на вземането ѝ е 698 млн. лева. Обезпеченията ѝ са с активите – доменно и коксохимическо производство и непрекъснатото разливане на стомана. В този ред кредитори е и "Арсерол Митал", която е изкупила вземане от Черноморската банка, което е обезпечено със "Стан 1700" за горещо валцуване.

Главницата на вземането на компанията е 36 млн. лева. В този ред попадат и три български фирми с общи вземания около 5 млн. лева. Синдикът уточни, че кредиторите от първия ред ще получат парите си от приходите от продажби на съответните обезпечения. Това означава, че фирмата, попечител на облигационния заем на комбината, ще получи 25 на сто от стойността на заема при успешна продажба на обезпеченията.

Във втория ред са кредиторите с вземания, обезпечени с право на задържане. Тук попадат два вагоноремонтни завода в Русе и Септември.

В третия ред попада покриването на разноските по несъстоятелността, в това число и на вземанията на работници, възникнали след 6 август 2008 г. - датата на откриването на производството по несъстоятелност на "Кремиковци", а в четвъртия ред са вземанията, възникнали в резултат на трудови спорове преди датата на несъстоятелността.

Пети ред в случая на "Кремиковци" липсва, защото той се отнася за еднолични търговци.

Публичните вземания - на държавата и общините, се нареждат на шесто място. Тук е държавната помощ за комбината от 700 млн. лева с лихвите. Окончателната позиция обаче на тези вземания ще стане ясна след решението на съда. Банков припомни, че Върховният административен съд върна делото за държавната помощ за комбината за ново разглеждане на първа инстанция. Това решение ще определи позицията на вземането.

На седми ред са вземанията след датата на производство по несъстоятелност, с изключение на вземанията на работниците и служителите.

Всички вземания до четвърти ред ще бъдат удовлетворени напълно, с изключение на вземанията на фирмата, попечител на облигационния заем на комбината.

Продажбата на активите на предприятието е без условия, тоест купувачът има пълната свобода да използва както намери за добре активите и теренът под тях - за производствена дейност, търговски или бизнессгради или за друго.

Според Банков, ако и на втория търг не се появят кандидати, ще се прецени за следващите стъпки, но като по-малко вероятен е вариантът за раздробяването на производствената площадка на обособени части и последваща им продажба чрез отделни търгове. По принцип целта на процедурата е да доведе до най-добри резултати при осребряването на имуществото, което означава най-високата възможна цена, посочи синдикът.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес