Нов модел за градско планиране на София сменя главния архитект с визионерски екип

Общественици предложиха нова система за градско планиране, чака се отговорът на кметството

Нов модел за градско планиране на София сменя главния архитект с визионерски екип

Има ли спасение от градоустройствените и архитектурни безумия в София? След всички скандали и неблагополучия от последните години, група общественици предлага не просто да се смени главният архитект, а целият модел, по който се взимат решенията за града, като се гарантира по-силно гражданско участие, конкуренция и защита на обществения интерес.

Над 50 архитекти, урбанисти, юристи и граждански организации предлагат да се създаде нов визионерски орган за развитието на София. Те изготвиха цялостно предложение за промяна на системата за градско планиране, като на вездесъщата досега фигура на главния архитект е отредена изпълнителска функция – да бъде подчинен на заместник-кмета по строителството и да изпълнява решенията на кмета и на Столичния общински съвет (СОС).

Предложението вече е предадено на "Московска" 33.

Целта на промяната е ясно разделяне на отговорностите и по-силно присъствие на външни експерти в развитието на града, коментираха пред Mediapool финансистът Мартин Заимов и архитект Любомир Георгиев.

Предстои да се запознаем с предложението на обществениците за виждането им за главен архитект и устройственото планиране на града, след което предстои среща с тях, на която да бъдат коментирани идеите им, каза Малина Едрева, председател на постоянната комисия по образование, култура и наука пред Mediapool.

На 9 февруари сегашният главен архитект на София Петър Диков напуска след 10 години на поста. Към момента е ясно, че до тогава няма да има избран негов наследник.

Столична община все още не е готова с условията за провеждането на конкурса. Засега няма яснота и дали ще има временно назначен на неговото място до избора на нов главен архитект.

"Периодът на смяна на главния архитект на София е добра възможност за прогресивна ценностна промяна на методите на планиране на града", се казва в писмото на Инициативния комитет на групата от над 50 общественици, която иска смяна на модела на управление.

Според тях в момента в правомощията на главния архитект на София е концентрирана изключително много власт. Постепенно с времето и с допълнително делегираните му права, той се е превърнал едновременно в едноличен иницииращ, проектиращ и одобряващ орган относно почти всички проекти, които засягат публичното пространство на града. "Тази прекалена концентрация на власт в една личност се отразява негативно върху ефектите от изграждането на публичното градско пространство", смятат обществениците.

Те предлагат нова схема на общинската структура и критерии за избор на главен архитект.

Визионерски орган за развитието на София

Обществениците предлагат създаването на визионерски орган, обособен в отделна дирекция наречена "Устойчиво градско развитие". Той ще събира данни и ще проучва и анализира развитието на отделните градски системи. Визионерите ще предлагат на СОС мероприятия за развитие и намеса в градската среда - конкурси, търгове, промяна на общия устройствен план и на подробни устройствени планове в обхват над 3 квартала. Новото звено ще предлага на СОС и промени и допълнения в политиките за градско развитие.

Плановете са в новото звено да влязат кадри от общинските предприятия "Софпроект" и "София-проект". По думите на Мартин Заимов визонерският екип няма да е повече от "четири - пет души".

Идеята е ръководителят на новото звено да е пряко подчинен на кмета и да се избира след конкурс. Критериите за избора му са да има най-малко 5 години административен и управленски опит в сферата на градското планиране, строителство или архитектура, както и познания на нормативната уредба и на действащите стратегически и устройствени документи на Столична община. Бъдещият ръководител на звеното трябва за знае и чужд език и да има специализации в сферите на устойчивото градско развитие, градското планиране и градския дизайн.

Към условията на конкурса се определя и механизъм и условия за отзоваването от тази длъжност по инициатива на професионалната общност или при обществена подкрепа за това, предлагат обществениците.

Засилване на гражданския контрол чрез ОЕСУТ

Предвижда се визионерското звено да предлага плановете за развитие на София на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ). В него квотата на външните експерти трябва да е по-голяма от тази на представителите на общината.

Сега в ОЕСУТ влизат предимно хора от администрацията, които в по-голямата си част са пряко подчинени на главния архитект, коментира арх. Георгиев. По думите му идеята е това да се промени и в съвета влязат повече представители на обществеността – хора от гилдиите и неправителствени организации. По този начин ще се засили гражданският контрол в развитието на София.

Обществениците предлагат да има три квоти в състава на ОЕСУТ. Едната, наречена "общинска политическа", е на общинските съветници. От т.нар. "общинска експертна" влизат кметът и председателят на СОС или техни представители, тримата зам.-кметове по строителството, по транспорта и по екологията и представители на визонерското звено. Най-голяма ще бъде обаче външната квота от експерти от съсловните организации и граждани.

Обществениците предлагат още за различните видове заседания на ОЕСУТ да заседават различни състави.

По този начин се избягва "тежкия конфликт на интереси в досегашната практика - мнозинството от членовете на ОЕСУТ да бъдат общински служители, пряко подчинени

на главния архитект или зависими от него", твърдят от Инициативния комитет.

Обществениците предлагат председателя на ОЕСУТ да се избира на ротационен принцип от членовете за период от 1 година.

ОЕСУТ изготвя плановете за развитието на града, които се внасят за одобрение в СОС – законодателната власт. След като те бъдат гласувани се спускат за изпълнение на главния архитект.

Главният архитект подчинен на зам.-кмета по строителство

Главният архитект пък вече ще има само изпълнителски функции. Предлага се той да не бъде подчинен на кмета, както е в момента, а на зам.-кмета по строителството.

За целта направление "Архитектура и Градоустройство" (НАГ), което в момента е самостоятелно обособена структура, също минава към направление "Инвестиции и строителство", което е подчинено на заместник-кмета.

В рамките на новата структура главният архитект запазва административните си функции, определени със Закона за устройство на територията. Той обаче няма да може да инициира мероприятия за развитие на градската среда, като градоустройствени и архитектурни конкурси, търгове, промяна на ОУП, ПУП с обхват над 3 квартала и др.

Петър Диков винаги е твърдял, че не провежда търгове и не се интересува кой ги печели, за да не го обвинят в корупция. С провеждането на търговете се занимава дирекцията по обществени поръчки.

В други градове като Бургас и Русе длъжността главен архитект е подчинена на някой от заместник-кметовете, каза Мартин Заимов.

Обществениците предлагат и критерии за конкурса за избор на нов главен архитект. Според тях той трябва да има най-малко 5 години професионален, административен и управленски опит. Трябва да знае нормативната уредба и действащите стратегически и устройствени

документи на Столична община и София. Изисква се да има специализации в сферите на градското планиране, градския дизайн и архитектурата.

Обществениците предлагат още да се създаде онлайн платформа за представяне на концепциите на кандидатите за главен архитект.

Те смятат, че комисията по избор на новия главен архитект трябва да бъде най-малко от 7 души, които са "обществено признати личности с добра репутация, с опит и отношение към градската среда".

Предложението на Инициативния комитет от над 50 общественици е адресирано до столичния кмет Йорданка Фандъкова, председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков, Малина Едрева - председател на постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие и Силвия Христова - председател на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичен общински съвет.

Сред подписалите и работили по изготвянето му са "Група Град", "Трансформатори", Съюз на урбанистите в България, WhAT Association, One Architecture Week, Ивайло Дичев, Мартин Заимов, Павел Янчев, фондация "Дома АРТ Фест" и др.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?