Нов отвод по делото за фалита на КТБ, сега заради интервю на Ченалова

Преди три дни тя обяви, че Владимира Янева предварително й казала, че казусът ще се падне на Иво Дачев

Нов отвод по делото за фалита на КТБ, сега заради интервю на Ченалова

Бившият зам.-председател на Софийския градски съд (СГС) от екипа на Владимира Янева – Иво Дачев, си направи отвод от делото по несъстоятелност на "Корпоративна търговска банка" (КТБ).

Причината е интервю на уволнената съдийка Румяна Ченалова пред телевизия BIT, в което тя обяви, че Янева ѝ е споделила, че казусът ще се падне именно на него, защото името му не е замесвано в скандали.

"В хода на производството, в медиите (телевизионно предаване, излъчено на 17.01.2016 г.) са изнесени твърденията, че на определени лица още преди преразпределението на настоящото дело е бил известен съдията, на когото то ще попадне. Макар и неподкрепени с каквито и да е било доказателства, тези твърдения създават представи, разклащащи убеждението в обществото за справедлив и прозрачен съдебен процес", посочва в мотивите си към отвода съдия Дачев.

Подчертавайки, че "вярата в справедливостта е сред основните ценности на всяко съвременно демократично общество", магистратът добавя, че "страните по всяко дело имат право на справедлив съдебен процес, разгледан от независим и безпристрастен съд, а обществото трябва да бъде твърдо убедено, че делото, в случая за несъстоятелността на "КТБ" АД, се разглежда обективно, като решенията на съда ще бъдат основани единствено на закона".

"У гражданското общество не следва да остава и най-малкото съмнение в независимостта на съдията при вземане на своите решения. Ето защо, гореизложените твърдения, макар и безпочвени, поставят под съмнение безпристрастността на съдията-докладчик, които обстоятелства налагат същият да бъде отведен от по-нататъшното разглеждане на спора", се казва още в определението на СГС, обявено в сряда.

Иво Дачев бе вторият съдия, на когото се падна ключовото дело, след като колегата му Калинка Илиева си направи отвод. Предстои в четвъртък делото да бъде разпределено публично на нов съдия. Иначе в процедурата по несъстоятелност предстои съдът да разгледа възражения срещу приети и неприети вземания.

Междувременно Върховният касационен съд (ВКС), разглеждащ жалбите от бившите изпълнителни директори на КТБ, на "Бромак" ЕООД на Цветан Василев, както и от "Бългериан Акуизшън Къмпани", поиска Конституционният съд да обяви за противоконституционни две разпоредби от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН).

Става въпрос за текста, регламентиращ, че право на жалба срещу решението за фалит на дадена банка имат само квесторите или временните синдици, както и за разпоредбата, че съответната банка се представлява по делото за несъстоятелност само от квесторите, временните синдици или упълномощени от тях лица.

Искането бе направено във връзка с претенциите на акционерите в КТБ, които последователно бяха оставени без разглеждане и от Софийския градски съд (СГС), и от Софийския апелативен съд (САС). Двете инстанции приеха по казуса, че нито "Бромак" и "Бългериан акуизишън къмпани", нито бившите шефове на банката имат право да атакуват решението на Софийския градски съд (СГС) за фалита на КТБ.

Според решението на САС по делото от 3 юли м.г., банката е изпаднала в състояние на неплатежоспособност от 20 юни 2014 г. На тази дата БНБ постави банката под специален надзор, а отне лиценза ѝ четири месеца по-късно – на 6 ноември 2014 г. Именно 6 ноември беше определена от Софийския градски съд като първоначална дата за фалита на банката.

Споделяне

Още по темата

Още от България