Обявена е поръчката за подмяна на тръби, свързани с газовия хъб

Обявена е поръчката за подмяна на тръби, свързани с газовия хъб

Обществена поръчка за рехабилитация на участък от Северния полупръстен на газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" бе обявена в сряда, съобщиха от държавния газов оператор.  Нейната стойност е 67.480 млн. лв. без ДДС, а оферти от кандидатите да доставят материали за подмяната на газопровода, да извършат тази дейност и да въведат в експлоатация новото трасе ще се приемат до 11 март.

Обявяването на процедурата става дни, след като Европейската комисия одобри съфинансиране от 27 млн. евро за рехабилитацията на 81-километрова отсечка на Северния газов полупръстен. Проектът е част от втората фаза на рехабилитацията, модернизацията и разширението на българската газопреносна система, включена в списъка с проекти от общ интерес на Европейската комисия.

Европарите са предназначени за подмяна на два участъка от Северния полупръстен. Те са с дължина съответно от 58 км и 23 км. Първият е магистралният газопровод от очистно съоръжение (ОС) "Беглеж” – кранов възел (КВ) "Дерманци” – КВ "Батулци” – КВ "Калугерово”.  Именно за неговата рехабилитация е сега обявената обществена поръчка.

Този участък осигурява транспорта на внасяния от румънската граница природен газ  и е пряко свързан с единственото в страната газохранилище в Чирен. Трасето е важна част и от плановете за използване на вече изградената газова връзка на страната ни с Румъния и за бъдещия интерконектор със Сърбия, чието изграждане пък е част от третата фаза на проекта за цялостната рехабилитация на амортизираната 40-годишна газова мрежа.

Вторият участък от Северния полупръстен е между Вълчи Дол и Преселка и явно за него тепърва ще се обявява поръчка.

В търга за 58-километровия участък ще могат да участват компании с минимум 40  млн. лв. оборот за последните три години и да са изпълнявали подобни обекти.

Ще бъде предпочетена икономически най-изгодна оферта според съотношението качество/цена“, съгласно показатели, включващи срок за изпълнение, качествени показатели, свързани с организацията на изпълнението и предлагана цена, посочват от газовия оператор.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?