Дискусионно

От парите за наука кой юнашки се насука?

От парите за наука кой юнашки се насука?

Тази статия е написана след дискусия на български учени, които живеят в чужбина и следят с тревога проблемите и погромите на науката и образованието в България. Сред тях са д-р Александър Гочев - биофизик, проф. Васил Златарски - геолог, проф. Глеб Хайнатски - математик. Текстът подготви проф. Иван Канев - паразитолог и генетик.

В науката стават странни неща. От една страна тя е докарана до фалит, просната на смъртен одър, потънала в непосилна немотия и беднотия. От друга страна парите за наука се раздават и разхищават в милиони чрез манипулирани и фалшифицирани конкурси във фонд "Научни изследвания”. От трета страна манипулациите и фалшификациите са установени, но парите не са върнати и престъпления и отговорни няма.

Най-странното от всичко е, че в науката и извън нея има високопоставени личности, които правят всичко възможно истината за парите да бъде скрита, покрита и обвита в мъгла и непрозрачност.

Така в продължение на 25 години науката се реформира чрез системни разминавания на думите и делата. На думи се дават обещания науката да се реформира и да стене по-европейска по организация и по-продуктивна в работата си. На дело тази цел не е постигната. Реформата е провалена.

Провалът е направен чрез порочни практики в управлението на парите, кадрите и структурите в науката. Историята на този провал е описана накратко в тази статия. Тя разказва и с конкретни данни, факти и имена показва защо истината е така старателно пазена скрита и покрита.

Който мъти на олигарсите водата, го боли главата

Туй у нас е истина добре позната. Болката неизбежно идва до главата на всеки, който мъти на олигарсите водата. Такава е и съдбата на всеки, който дръзне истината за науката да каже и олигарсите с пръст да покаже. Сред получилите главоболие са автори на книги, председатели и членове на комисии и други държавни органи:

Книга със заглавие "Проектният бизнес и ограбването на науката" и подзаглавие "Наръчник на управляващия мошеник". Авторът проф. Емил Хорозов е член кореспондент на БАН, преподавател по математика във Софийския университет и бивш уравител на Фонд "Научни изследвания”. Като управител на фонда той установява серия от нарушения, с които конкурсите са били манипулирани, а парите - раздавани неправомерно в нарушение на законите и правилника на фонда.

Комисия, която е съставена от учени, работещи в различни области. Председателят на тази комисията, проф. Борислав Тошев е един от най-добрите познавачи на историята, традициите и принципите в световната и българската наука и образование. Тази комисия е направила проверка във фонда и е установила там същите финансови нарушения, които са описани в книгата на член-кор. Хорозов.

Финансова инспекция. Тя направила проверка във фонда по нареждане на същия министър на финансите - Симеон Дянков, който е подписвал документи, с които милиони лева от бюджета на държавата са били давани на фонда. Откритите от комисията финансови нарушения са докладвани на министъра. Той ги докладва в парламента, където посочва, че има нарушения на закона за насърчаване на научните изследвания, и признава, че нарушения са извършени във всичките дейности на фонда, включително и във финансово-стопанската, бюджетната и отчетната работа.

Комисията за наука и образование в парламента. Тя провежда специално заседание на което се разглеждат и дискутират нарушенията с парите за наука. В хода на дискусията особено активни и критични са председателят на комисията Огнян Стоичков и проф. Станислав Станилов. Последният определя нарушенията във фонда като "едно безумно крадене” и "чудовищни нарушения и разграбване на парите от бюджета”.

Комисията за наука и образование в Европейския съюз. Нейни членове са били запознати с финансовите нарушения във Фонд "Научни изследвания”. Реакцията им е намерила отражение в лекции и статии. В България лекция е изнесена от проф. Ан Глоувър, която е съветничка по образованието и науката на председателя на ЕК Жозе Барозу. В лекцията проблемите с парите за наука са представени с думите "Това не е новината, която Европа иска да чуе от България”.

Най-авторитетните в света на науката списания "Нейчър” и "Сайънс”. Техните редакции научили за нарушенията и скандалите със парите за наука в България и са публикували статии.

При наличието на толкова много данни и факти във всяка демократична държава с правов ред истината щеше да е отдавна доказана, а извършителите на финансовите нарушения - подведени под морална и финансова отговорност. У нас не е така, защото истината се отрича, усуква и обвива в мъгла и непрозрачност от същите държавни институции, които би трябвало да разследват нарушенията. Сред тях е и Софийската градска прокуратура. В нея цяла година са правили проверка на същите нарушения, които са описани в книгата на член-кор. Хорозов и в протоколите на комисията и на инспекцията, които са правили проверки във фонда. За разлика от тях прокурор М. Станкова не намерила данни за нарушения и престъпления и отказала да образува съдебно производство.

По тази причина след пет години проверки и дискусии истината за парите, които се заделят в милиони от бюджета на държавата и разпределят от Фонд “Научни изследвания” остава спорна и неизвестна. Не се знае кой казва истината. Депутатите от Комисията за образование и наука в парламента, които казват, че е извършено "едно безумно крадене” и "чудовищни нарушения и разграбване на парите от бюджета” или прокуратурата, която не намира данни за нарушение и престъпление?

Независимо от всичките проблеми, болки и беди, авторите на описаните по-горе книги, статии и документи са извършили героичен подвиг. Благодарение на събраните от тях данни и факти истината за науката се вижда от тези, които искат да я видят.

Пари няма - действайте

С тази спусната отгоре теза науката се бори 18 години (1989-2007). През това време там горе държавата е управлявана от 10 правителства. Нито едно от тях не е видяло национални приоритети в науката и образованието и не намерило мотив да даде по-големи пари за тяхното развитие.

Мотивът се намери - става и за далавери

Този мотив се появил внезапно. Това е станало през същата 2007 година, в която учени, преподаватели, учители, студенти и ученици излезли на протест и искали от правителството пари и автономия. В тези протести имало за първи път в новата история на науката и образованието и искания за оставката на ресорния министър и на правителството. В началото на протестите правителството се опитало да реши проблема с разговори, но не е успяло.

Тогава са взети две решения. От написаното в книгата на член кор. Хорозов се вижда, че едното решение е Фонд "Научни изследвания” да бъде реформиран и подготвен да раздава парите по нов начин. Другото решение е парите, които се раздават чрез фонда, да бъдат увеличени рязко с десетки милиони. По силата на това решение фондът е получил 50 милиона лева за 2008 година. За 2009 година са били запланувани 56 милиона.

Така увеличените пари не стигнали за всички проекти, които правителството искало да финансира чрез фонда. За да осигури финансираното, което си е наумило и нагласило да направи, правителството бръкнало още по-дълбоко в хазната и през 2008 година са сключени договори за 108 милиона лева, което е двойно повече от предвидените в бюджета 50 милиона. По същата схема през 2009 година са сключени договори за 138 милиона лева, което е почти три пъти повече от предвидените в бюджета 56 милиона лв.

Направените във фонда проверки са показали, че увеличените от 106 милиона на 246 милиона лева са раздадени с манипулирани и фалшифицирани конкурси. Сред най-манипулираните и най-фалшифицираните са:

Рецензиите. Те са манипулирани по два начина с две различни цели: Чрез криене и неизползване на силните рецензии са били отстранявани от финансиране силни проекти и обратно. Слаби проекти са били финансирани чрез изготвянето на непрофесионално и неправомерно направени рецензии. Сред тях има и една рецензентка от Румъния, Екатерина Камелия Покрис, която е направо за рекордите на Гинес. За около два месеца тя е написала над 200 рецензии, чрез които са били раздаден около 30 милиона лева от парите за наука в България. Тя рецензирала научни проекти от всички научни области, но самата тя не е специалист по нищо. Търсачките в интернет показват срещу името ѝ само едно цитиране и три публикации, всичките в местни румънски ведомствени списания. Има проекти, които са финансирани, без да са рецензирани в конкурса, в който са спечелили и обратно. Има проекти за които са писани по 7-8 рецензии.

Критериите. Те са манипулирани и нагласяни така, че проектите на хора, които са определени да бъдат одобрени и финансирани, са били класирани и финансирани, въпреки че не е събран необходимият минимум от точки. Ръководителите на тези набелязани да спечелят финансиране проектите са били подбирани и набелязани предварително, още преди да са направени рецензии.

Това обяснява защо е било необходимо във фонда да се вършат системни нарушения, в които за едни проекти да се крият хубавите рецензии, а за други проекти да се пишат по поръчка нагласени рецензии от румънски,молдавски, турски и други рецензенти. Това обяснява и защо слабите проекти са били сливани със силни и финансирани заедно в един общ проект.

Обяснява и защо пропадналите в един конкурс проекти са били прехвърляни и финансирани в друг конкурс, в който не са подавали документи. Обяснява и защо е било необходимо да се пишат анекси, чрез които парите, отпуснати за един проект, са давани на друг проект или за научна дейност, които не са участвали в конкурса.

Парите. Те са манипулирани по начин, който прави възможно силните проекти с оригинални научни идеи да бъдат отстранени от финансиране и обратно. Слаби проекти, които не са получили необходимия брой точки, да бъдат класирани и финансирани. За постигането на тази цел са били използвани описаните по-горе манипулации на рецензиите и критериите. Чрез тях в някои случаи за някои хора парите са били увеличавани в размери, които са надвишавали определения лимит и обратно.

В други случаи, парите са орязвани и раздавани под предварително определения лимит.

Тези манипулациите и фалшификациите на конкурсите не са случайни. Те са извършени с умисъл от правителството и назначените от него служители във фонда, включително чрез приемане на подходящи закони, като Закона за насърчаване на научните измами. Техни съучастници в нарушенията са онези учени, преподаватели и публични личности, които са получавали пари от манипулирани конкурси и нарушения на правилата.

Само гласовити юнаци могат да сучат от фондовите каси

До държавните пари не може всеки да се вреди. Описаните в книгата на член-кор. Хорозов данни и факти показват, че много от финансираните проекти са били подбирани не по научната им дейност, а по други показатели, които са направили възможно големите пари се дават на тези учени, преподаватели и публични личности, който са най-гласовити и викат най- силно по митингите.

С цел да запуши устата им правителството им раздава милиони чрез фондовите каси. Например:

За университетите най-големите пари са дадени на онези от тях, в които има преподаватели и студенти, най-активни в протестите срещу правителството. Такива са СУ "Св. Климент Охридски”, Медицинският университет в София и Техническият университет. Техни проекти получили огромната сума от 25 милиона лева, която не се дава за научен проект дори и на Нобелови лауреати. У нас тези огромни по-размер пари са дадени на проекти без състезание.

Там било и мястото, където членове на проектите спечелили по 25 милиона лева имали участие и в други проекти, някои от които са пак за милиони. Пак там милионите били давани на учени, които нямат време или професионална възможност да правят научна дейност дори и по един единствен малък проект, камо ли да работят по няколко проекта с огромни суми пари.

Сред тях е и един млад 29-30 годишен филолог от СУ - Димитър Илиев, който освен участието си в големия проект за 25 милиона лева имал участие и в други два проекта на обща стойност 1 260 000 лева.

Сред тях били и ректори, заместник ректори и други администратори, които по-цял ден се занимават с администрация и нямат реално време за научна работа. Дори ректорът на СУ член. кор. Иван Илчев участвал в тези проекти за милиони.

За академиите най-големите пари са дадени на онези учени, които са най-гласовити в протестите и най-активни в исканията на оставките на министри и правителството.

Например в БАН 3 450 000 лв. се водят по два договора на главния ръководител и говорител на протестите, организирани от БАН, проф. Бойко Георгиев. От тях 2 000 000 лева са по проект BG CVP01/0117 от конкурса за "Развитие на научната инфраструктури. Още 1 450 000 лева са за проект CEBDER (ДО 02-15 от 2009) от конкурса за "Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания”. 

1 700 000 лева са дадени с проект CVP01/0006 на активния в протестите проф. Лъчезар Аврамов. 880 000 лева получили два слети проекта, единият от които е на проф. Стефан Воденичаров, който по това време е председател на Общото събрание на БАН и участва активно в организирането на протестите. 773 346 лева са дадени на проект ( BG 051РО 001.3.3.04/42) с ръководител член-кор. Андон Косев, който е сред най-активните протестиращи.

719 528 лева са дадени чрез проект BG 051РО 001.3.3.04/4, в който участва проф. Стефан Хаджитодоров, който по това време е главен научен секретар на БАН и участва активно в протестите.

Този списък е много дълъг и в него фигурират като бенефициенти не само професори и академици, но и някои от по-младите учени, които са финансирани в по-късните сесии на фонда. Сред тях е и гласовитият Христо Лафчиев, който години наред бе начело на протестите на младите учени от КОГИТО.

Големи пари са дадени и на онези водещи журналисти, социолози, политолози и публични личности, които са най-активни в даването на оценки за правителството и събитията в страната.

Според публикуваните данни в книгата на член-кор. Хорозов сред тях има шеф на най-важния пост в журналистиката, доц. Георги Лозанов. Там са Андрей Райчев, Кънчо Стойчев и други и водещи политолози и социолози, които ходят в редакциите на вестниците, радиото и телевизията и предсказват там дали правителството е добро и има бъдеще или е лошо и трябва да си ходи. И на тях във фонда са раздавали големи пари. Има и куриозни случаи, в които милиони от парите за наука са дадени чрез десет договора на фирми, които имат един и същи адрес бул. Джеймс Баучер 23 и зад които се предполага, че стоят хора от един и същи олигархичен кръг.

И големите палати са дар за сучещи юнаци

Да са им лика и прилика, юнаците, които сукали най-много от държавните пари, получили като дар и научни палати.

От университетите с такъв дар се сдобил същият библиотекарски институт, който преди няколко години станал университет, прочут със скандалните си дейности. В един от скандалите се разказва как дипломи за професори са дадени в този университет на министъра на образованието Сергей Игнатов и на шефа във фонд "Научни изследвания” Рангел Гюров.

В друг скандал ректорът на университета Стоян Денчев и хора от неговото обкръжение са цитирани в списъците на неправомерно получилите пари от фонда. Вместо разследване и порицание ректорът и управляваният от него университет получили дар от министерството сгради и имот в непосредствена близост до Пампорово в Родопите.

В БАН големи научни палати са направени на същите учени, които са получили и големи пари от фонда. Сред тях е получилият 3 450 000 лева проф. Бойко Георгиев. Той поискал и получил правото малката и безлична лаборатория, в която работил и която получила незадоволителни оценки от международния одит, да бъде превърната в мега Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания. За построяването на този мега институт в БАН били закрити и ликвидирани четири научни звена, сред които са и най-старите институти в биологичните науки - Институтът по зоология и Институтът по ботаника.

Такъв е случаят и с получилата от одита незадоволителни оценки Централна лаборатория по биомедицинско инженерство, в която работил главният научен секретар проф. Ст. Хаджитодоров. Той заедно с член-кор. А. Косев предложили, а колективната безотговорност в Общото събрание разрешила лабораторията да стане един голям Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, който погълнал и стабилният и силният по оценките на одита Институт по биофизика.

Така създаденият за Хаджитодоров - Косев голям институт пасвал и на големите пари от 1 500 000 лева, които те били получили от фонда, непосредствено преди да ги обладае идеята да си имат и голям институт.

По същия начин с решения, взети от органите за колективна безотговорност, в науката през 2010 година са създадени и други големи институти в БАН.

Звучи невероятно, но е факт

Сега същите юнаци, които се насукали от фонда с големите пари и нагушили с големите институти и имоти, се представят за спасители на науката и образованието и искат да имат и голяма и без мандатна власт. Тяхното искане е чуто от лидерите на две политически партии: на БСП - Сергей Станишев и на ДПС - Лютви Местан. Те са внесли в парламента предложение за промени в закона, които да премахнат приетия в името на демократичните промени мандат в управлението.

Има и още нещо, което звучи невероятно, но е факт. БСП и ДСП са същите политически партии, които заедно се месят три пъти по некомпетентен и недобронамерен начин в науката.

Първият път е през 2007 година, когато те намират мотив парите за наука да се увеличат и раздават във фонда с нови конкурси, които се оказаха манипулирани и фалшифицирани. Вторият път е през 2009 година, когато те дават на академиците възнаграждение като на депутати, но парите не са от квотата за депутати, а от бюджета и на без това бедната и закъсалата финансово наука. Третият път е сега, когато те предлагат да бъде премахнат мандатът в управлението.

В интерес на истината тук трябва да се каже, че БСП и ДПС не са единствените политически формации, които постъпват некомпетентно и недобронамерено с науката. В една или друга степен подобни прояви на некомпетентност и недобронамереност има в поведението на всички политически партии и съюзи, които са били в изпълнителната власт през последните 25 години. Сред тях изпъква тази, за която бе освободен ресорният министър от правителството на ГЕРБ - Сергей Игнатов.

За да бъде пълна картината, тук трябва да се каже и че некомпетентно и недобронамерено отношение към науката и образованието имат не само политиците, но и някои от високопоставените в тях ръководители, преподаватели и учени със високи научни звания и степени.

Заедно с некомпетентните и недобронамерените политици те вършат скандални и вредни неща, които рушат науката и образованието. Типичен пример за това са описаните по-горе манипулации и фалшификации в раздаването на парите във фонд "Научни изследвания”. Тези финансови манипулации приличат на манипулациите, които се прилагат по време на избори сред ромите от махалата.

Приликата произтича от това, че ромите от махалата и учените и интелектуалците на страната са забъркани по една и съща схема във финансова далавера. При ромите далаверата става по време на избори. При учените и интелектуалците далаверите стават по време на конкурсите във фонд "Научни изследвания”. И на двете места пари се използват и за търговия с влияние, в която се купуват и продават гласове.

Купуването се прави така:

По време на избори гласовете се купуват от най-бедните, безработните и необразованите хора от провинцията и ромските квартали в големите градове. С парите за наука се търгуват и купуват гласовете и съвестта на най-титулуваните учени и най-видните публични личности.

Гласовете на необразованите се търгуват за около 20-30 лева. Тези на образованите са много по-скъпи и за тях се дават големи пари в размера на стотици хиляди и дори в милиони лева. Има и други особености, които правят нарушенията с парите за наука по-големи и по-тежки от тези по време на избори. Например:

Търгуването и продаването на гласове по време на изборите е обявено за престъпление, което се преследва от закона. Във фонда купуването на гласове с парите за наука не се счита за престъпление и не се преследва от закона. Нарушението във фонда е двойно по-голямо, защото то се върши в държавна институция, от държавни служители с парите на държавата.

Същото нарушение е тройно по-голямо, защото то се покрива и отрича от същите държавни инстанции и служители, които би трябвало да го разследват и спрат. Това нарушение е четворно по-голямо, защото то е пряко свързано с нарушенията и престъпленията, които се вършат с имотите и властта в науката.

Същото нарушение е петорно по-голямо, защото то се крие и отрича при наличието на данни и факти, които го доказват по безспорен начин. Те са: Налични за раздаване пари, които в фонда са били в милиони. Има и мотиви за тяхното увеличаване и неправомерно раздаване. Има и извършители. Има и доказани манипулации и фалшификации. Има и нанесени вреди. Има и скандали. Има и комисии и инспекции, които са разследвали нарушенията. Има и публикувани статии и книги.

Това, което го няма и вероятно няма да го има, е: Истината да излезе наяве. Нарушенията да бъдат признати официално. Парите върнати. Виновните подведени под морална и финансова отговорност. У нас това не става и не може да стане, защото държавата ни няма нормални законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Тях ги няма и не може да ги има, защото в науката, в образованието, във фонда и навсякъде в държавата няма онази критична маса, която може да направи онези избори, чрез които да бъдат отстранени от власт корумпираните началници в академиите, университетите, фонда, правителството, парламента и навсякъде, където те са създали свои мафии от приятелски кръгове и обръчи и въртят далавери с парите и имотите на държавата.

Ще имат ли олигарсите свое лоби вътре в науката и образованието?

Този въпрос произтича от представените по-горе данни и факти. Те показват, че парите, имотите и властта в науката и образованието се манипулират и консумират по начин, който е типичен за олигархията в държавата. Приликите са както следва:

Парите. В държавата първите олиграси са създадени чрез източване на милиони от хазната на държавата, които са раздадени на "кредитни милионери” чрез финансови манипулации и фалшификации. Същите финансови манипулации и фалшификации са извършени и с милиони от хазната, които се раздават за наука във фонд "Научни изследвания”. И там парите са дадени на "кредитни милионери” в науката и образованието. Не води ли това до създаването на първите финансови олигарси в науката и образованието?

Имотите. В държавата първите олигарси се сдобиха с големи имоти скрити под булото на реформата и създадени за целта подходящи закони и правила за търгуване, заменки, дарения, строежи и други хитро поставени вратички за далавери. По същия начин, със същите хитро поставени вратички се върши и реформата с имоти в науката и образованието. И там под булото на реформата са използвани подходящи правила и решения, чрез които големите институти и подарени сгради се оказаха в ръцете на същите учени и преподаватели, които са получили и големите пари от Фонда. Не води ли това до създаването на първите структурни олигарси в науката и образованието?

Властта. От докладите на Европейския съюз се знае, че в България най-големият проблем е във властта. В една или друга степен тя е поставена в зависимост от олигархията в страната. Олигархията оказва влияние над всичките власти - законодателна, изпълнителна и съдебна. Тя има солидна власт и над голяма част от четвъртата власт - на масмедиите. Сега същият властов проблем зрее и се готви за насаждане и в науката и образованието, чрез предложението за отмяната на мандата на ректорите. Не води ли това към създаването на първите властови олигарси в науката и образованието?

Отговор на тези въпроси няма, защото некорумпираните, сред които са и бившите управители на фонд "Научни изследвания”, член кор. Емил Хорозов и акад. Владо Овчаров са в малцинство и не могат да променят налаганите от олигархията порочни практики в науката и образованието. Затова те си подават оставката. Затова и усилията на член-кор. Хорозов да направи публично достояние истината за нарушенията във фонда срещат сериозни пречки и съпротива.

Това е поводът ние, които живеем в чужбина да изразим нашето мнение.

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?