Първанов наложи вето на промените в Кодекса на труда

Първанов наложи вето на промените в Кодекса на труда
Президентът Георги Първанов наложи вето на промените в Кодекса на труда. Те са част от антикризисните мерки, одобрени от правителството, работодателите и синдикатите.

Първанов не е съгласен с разпоредбите на закона, които задължават служителите да изчистят натрупаните си от предишни години отпуски до края на 2011 година, тъй като това нарушава права на гражданите, гарантирани от Конституцията и от задължения на българската държава по международни договори.

С върнатите от Първанов разпоредби се отнема придобито от работниците и служителите право на отпуск – неговото реално упражняване и заместващото го парично обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение след края на 2011 година.

До тази мярка се стигна след като стана ясно, че държавата дължи колосални обезщетения за уволнявани и съкращавани чиновници, които имат натрупани по 100, 200 и дори 300 неизползвани дни отпуск. Служители на държавната администрация се оказа, че не са излизали в платен отпуск в последните седем и повече години.

“Невъзможността за ползване на отпуски за времето до 2010 г. след 31 декември 2011 г. или за тяхното компенсиране при прекратяване на трудовото, съответно служебното правоотношение, е недопустимо отнемане на придобити права“, се казва в мотивите на президента.

“Това противоречи на чл. 57, ал. 1 от конституцията, която забранява отнемането на основните права на гражданите, каквото е правото на платен годишен отпуск по чл. 48, ал. 5 от конституцията. Не е налице обявяване нито на война, нито на военно положение, нито на друго извънредно положение, при които чл. 57, ал. 3 от конституцията допуска временно ограничаване упражняването на тези права. По този начин последиците на икономическата криза се възлагат неоснователно на икономически най-уязвимите – работниците и служителите и обикновените държавни служители. Те са полагали труд, а се лишават от неизползваната годишна почивка или нейната парична компенсация при прекратяване на трудовото правоотношение“, се казва още в мотивите.

Това според президентската институция противоречи още на Всеобщата декларация за правата на човека, която предоставя на всеки човек правото на периодичен платен отпуск, Конвенция № 52 на Международната организация по труда, Европейската социална харта, Хартата за основните права на Европейския съюз, която предоставя на всеки работник правото на платен годишен отпуск, Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на организацията на работното време, който задължава държавите-членки на Европейския съюз да гарантират на всеки работник или служител правото на платен годишен отпуск или заместващо го финансово обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение.

Президентът отчита, че като цяло промените в кодекса трябва да бъдат подкрепени, защото създават повече възможности на работодателите за запазване и ефективно използване на работната сила и повече дисциплина на участниците в трудовите правоотношения.

От Министерството на труда и социалната политика коментираха, че президентското вето е базирано на едно предположение за настъпване на неблагоприятни последици за служителите и то след 18 месеца. “Единственият довод е опасението на президента на , че възприетите срокове за ползване на натрупаните отпуски до 31 декември 2011 г. биха могли да доведат до невъзможност за ползването им”, заявиха оттам.

От министерството посочват, че досегашният ред за ползване на отпуските не е спазван, поради което се е наложило да се въведе нов ред, в който по значително по-категоричен начин да се уредят правата и задълженията на двете страни в тези случаи.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?