Пенсионните фондове вече въртят близо 13 млрд. лв.

Десет лева, вложени за втора пенсия преди 12 години, реално са се увеличили със 77 стотинки

Пенсионните фондове вече въртят близо 13 млрд. лв.

Частните пенсионни фондове, за които наскоро се разбра, че ще плащат масово по около 30-50 лв. втора пенсия в периода 2021 – 2027 г., вече оперират с ресурс от 12.6 млрд. лв., става ясно от данните на Комисията за финансов надзор (КФН) за 2017 г.

Това е сумата на акумулираните средства във втория стълб за последните 16 години, откакто той функционира. Средствата се равняват на малко повече от едногодишния бюджет на държавата за пенсии от НОИ, който е около 10 млрд. лв. Прави впечатление обаче, че през 2017 г. парите в частните фондове са нараснали с нови 1.9 млрд. лв., което е солиден ръст на годишна база – със 17.7%.

2017 г. е била сравнително добра от гледна точка на постигнатата доходност от пенсионните фондове, става ясно от данните. За най-масовите фондове – универсалните, тя е средно 6.34% в сравнение с 4.1% през 2016 г.

Най-висока доходност отчита компанията "ДСК Родина“ - 8.62%, следвана от NN – 6.55%, "Съгласие“ - 6.45%, "Алианц“ - 6.35%, и "Доверие“ - 6.24%.

За 5-годишния период между 2013 г. и 2017 г. фондовете са увеличили средствата на осигурените лица с номинална доходност от средно около 4-5% на годишна база.

КФН представи и резултатите от управлението на средствата за последните 12 години (от юли 2004 г. до декември 2017 г.). Според тях средната номинална доходност на универсалните фондове за целия период е близо 73%. Реалната доходност за целия 12-годишен период е 7.75%, като се приспадне инфлацията от 60.54%, става ясно от данните. Това означава, че 10 лева, вложени в пенсионен фонд през 2004 г., са се увеличили до 17.30 лв. за 12 години, но реалната им стойност се е качила до едва 10.77 лв. в края на 2017 г. заради поскъпването на живота.

Разбивката по фондове показва, че най-добра доходност сред големите фондове за 12-годишния период е постигнала компанията "Съгласие“ - 94.91% номинално, което означава, че почти е удвоила парите на хората, внесени през 2004 г. Реалната доходност за периода е положителна в размер на 21.41%. "Доверие“ отчита 74.69% номинална доходност и 8.81% реална.

За разлика от тях, номиналното нарастване на средствата на осигурените в "Алианц“ е с 55.15%, а реалната доходност е отрицателна (минус 3.36%), което означава, че всеки лев, вложен през 2004 г. във въпросния фонд, е загубил от стойността си 3.36 стотинки заради инфлацията.

В частните пенсионни фондове у нас се осигуряват общо 4 587 723 граждани, което представлява нарастване със 115 047 души, или с 2.57%, спрямо края на 2016 г. От тях към 3.6 милиона правят задължителни вноски за втора пенсия, а над 600 000 души се осигуряват доброволно. Една част от партидите обаче са неактивни - на хора, които са направили по няколко вноски в живота си, след което са преустановили осигуряването си.

Натрупаните средства по една партида към края на 2017 г. са средно 2871 лв. във фондовете за втора пенсия (т. нар. универсални пенсионни фондове), а на хората между 55 и 59-годишна възраст – 3637 лв. Осигуряващите се в професионален фонд имат средно по 3704 лв., а в доброволен – 1698 лв.

На 10 април социалното министерство публикува концепцията си за изплащане на пенсиите от частните фондове.

От изчисленията към нея става ясно, че вторият стълб на пенсионната система ще осигури пенсия в размер на до 50 лв. за 70% от пенсиониращите се в периода 2021 г. - 2027 г. За 55% от тези хора въпросното плащане ще е около 30 лв.

Впоследствие, шефката на най-голямото пенсионно дружество у нас - "Доверие“, Даниела Петкова опроверга данните и каза, че според техните изчисления първите минимални пенсии към септември 2021 г. за жените ще са в размер 69.82 лв., а на мъжете към 2024 г. - 95 лв. Причината за разминаването била, че социалното министерство работело с осреднени стойности, които включват и партидите на лица с вноски от по няколко месеца, които отдавна са напуснали България и осигурителната система и на практика няма да получават месечни пенсии.

Според данните на КФН най-голям пазарен дял у нас при универсалните фондове има компанията "Доверие“ - 27% към края на 2017 г., следвана от "Алианц“ - 20%, "ДСК Родина“ - 14%, и "Съгласие“ - 11%.

Средната осигурителна вноска, която постъпва всеки месец по партидата на в частните универсални фондове, е била около 50 лв. през 2017 г., личи още от данните.

Печалбата на пенсионните дружества през 2017 г. е в размер на 61.5 млн. лв., а приходите от такси и удръжки от гражданите възлизат на 155 млн. лв.

Хората, които са преместили партидите си през 2017 г., са 196 900 души, което е 4-5% от осигурените в универсални и професионални фондове. Общият размер на прехвърлените средства през годината от един в друг фонд е 510 млн. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес