Подкомисия в НС ще следи усвояването на еврофондове

Подкомисия в НС ще следи усвояването на еврофондове
Специален орган към парламента да се занимава с усвояването на средствата от европейските фондове, решиха в петък народните представители.

Във връзка с членството в ЕС те приеха промени в правилника за дейността си и създадоха изцяло нова глава “Парламентарен контрол по въпросите на ЕС”.

Парламентарната комисия за европейска интеграция ще се преименува в комисия по европейските въпроси и към нея ще се създаде подкомисия, която ще следи дали средствата от Кохезионния и Структурните фондове се усвояват правилно и в срок.

Отхвърлено беше предложението на ДСБ да се създаде постоянна парламентарна комисия, която да осъществява контрол над европейските фондове.

Българските евродепутати ще имат право да участват в откритите заседанията на комисията с право на съвещателен глас.

Новите текстове задължават правителството да внася годишна програма за участието на България в заседанията на ЕС.

МС ще предоставя на парламента проектите на всички законодателни актове, които получава от Брюксел.

Според разпоредбите на новата глава, кандидатите за длъжности в европейската администрация също ще бъдат изслушвани от парламентарната комисия по европейските въпроси.

Депутатите ще изслушват и премиера на всеки 6 месеца за задачите на България по време на текущото председателство на ЕС.

Според новите разпоредби, парламентът ще осигурява на българските евродепутати работно помещение в София с необходимите технически и комуникационни средства. Разходите за това помещение ще се поемат от съответния член на ЕП.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?