Националният статистически институт:

Преброяване’2011 е грешно, прибързано и частично незаконно

Преброяване’2011 е грешно, прибързано и частично незаконно

Националният статистически институт излезе във вторник със силно критичен доклад за начина, по който е било проведено националното преброяване през 2011 година. Институцията обвинява тогавашните управляващи от ГЕРБ в пришпорване на процеса, а бившото ръководство на НСИ е уличено в много грешки, включително за вкарване на незаконни въпроси в анкетните карти.

 

Аналитичният доклад на НСИ е публикуван в резюме повече от 3 години след самото преброяване. В началото на 2012 година институтът бе оглавен от бившия служебен премиер Ренета Инджова. Преди това негов ръководител бе Мариана Коцева, която сега е заместник-председател на Евростат.

 

Докладът за преброяването започва с критика към бившите управляващи от ГЕРБ за твърде прибързаното провеждане на националното преброяване. Това не е позволило да се направи задълбочена подготовка, което се е отразило и на качеството на крайните резултати.

 

Анализът поставя под въпрос дори и основния краен резултат от преброяването – това, че в България са живеели 7.364 милиона души към 2011 година. При формирането на този резултат е взета предвид статистиката на отрицателният естествен прираст за последните 10 години, която е в размер на 389 000 души. Заедно с това е отчетено и отрицателното влияние на емиграцията от минус 175 000 души. Анализът на процедурите и статистиката, върху който стъпват тези резултати, е показал, че след влизането на България в ЕС броят на българските граждани в чужбина е по-голям. Това означава, че крайният резултат за постоянното население е надценен.

 

Като "груба манипулация" е определено решението на НСИ да разпространи данни само за отговорилите на въпросите за "етническа група", "майчин език" и "вероизповедание" без да се отчетат тези, които не са отговорили. За пример се посочва, че близо 2.3 милиона души не са отговорили за принадлежността си към определено вероизповедание. Анализ на причините за това няма. Друг проблем е, че реално не са преброени общо 140 000 сгради.

 

НСИ отчита, че по време на електронното преброяване е имало неправомерно използване на номерата на личните карти на гражданите. Вместо данните от личните карти е трябвало да бъде използван електронен подпис. Наред с това в преброителната карта е имало въпроси, които не са включени в закона и обратно – имало е въпроси, включени в закона, но липсващи в преброителната карта. "Това са фактически нарушения на закона", се казва в резюмето на доклада.

 

На преброителите са дадени противоречиви указания за преброяването на жилищните сгради.

 

За голям проблем се смята, че НСИ не е провел контролни преброявания, за да уточни резултатите. Вместо това са правени контролни изследвания с административни източници. Това обаче дава големи отклонения и не отговаря на много ключови въпроси за населението. Преброителите масово са събирали задочно анкетни карти от хора, които дори не са виждали. Има случаи на попълването на електронната карта от едно лице за други лица.

 

Точно преди преброяването през 2011 година е имало и неправомерно уволнение на шестима експерти на ключови позиции и с дългогодишен опит в тази област. Имало и масови откази на обучени преброители да участват заради ниското заплащане.

 

"Като цяло дейностите по "Преброяване2011" се проведоха при безпрецедентно и необосновано кратки срокове за райониране, разработване на информационната система, въвеждане на преброителните карти, усложнени условия за участието във въвеждането на експерти и неадекватно възнаграждение на труда", се казва в анализът на преброяването.

 

Препоръките на НСИ са еднократно да бъде направено ново микропреброяване на населението, както и да се разработи подробен сравнителен аналитичен доклад за последните две преброявания.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?