Претупаното освобождаване на пазара на ток създава проблеми

Отказът на борсата да е страна по сделките и липса на клирингова къща ерозира доверието в енергийната либерализация, смята ИПИ

Претупаното освобождаване на пазара на ток създава проблеми

Институтът за пазарна икономика предупреди, че приетото в края на 2017 г. набързо и без дискусия с бизнеса задължително излизане на всички електроцентрали над 5 МВ на борсата за ток може да е добро намерение, но създава повече проблеми, отколкото да решава такива. Това е един от основните изводи в анализ на ИПИ на въпросната законова поправка и последвалите я скоростни промени в правилата за борсова търговия с електроенергия.

Според ИПИ направените от ГЕРБ поправки не отговарят на пазарната логика и на възможностите на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) да управлява достатъчно добре търговските сделки и риска пред тях. Така се подкопава доверието в пълната либерализация на този вид търговия и в намеренията на властта наистина да изкорени порочните сегашни практики на свободния пазар.

Анализът припомня, че основният мотив за принудителното извеждане на всички производители на ток на специализираната борса от 1 януари 2018 г. бе "елиминирането на възможностите за покупка/продажба по други начини (в т.ч. по телефона) [което] ще осигури равнопоставеност на търговските участници, ще освободи финансов ресурс в системата, тъй като ще отпадне необходимостта от поддържане на гаранционни обезпечения на няколко търговски платформи, както и ще засили доверието в свободния пазар поради отпадане на съмненията в корупция, нерегламентирани търговски практики и злоупотреби".

Авторите на анализа допускат, че управляващите са били форсирани за поправките заради отпадането на един от сериозните търговци на ток на свободния пазар - "Фючър енерджи", който бе принуден да спре работа, тъй като не успяваше да се сдобие със свободна енергия. Това се случи след като по неофициален път стана ясно, че компанията е избрана заедно с индийски инвеститор за купувач на електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ в Западна България. Като цяло в периода май-декември 2017 г. са отстранени още пет координатора на стандартни балансиращи групи, а други три компании са се оттеглили, посочват от ИПИ.

Предпоставки за нови и нови поправки

Практиката сочи, че станалото предпочитано от ГЕРБ прокарване на промени в даден закон чрез поправки на преходни и заключителни разпоредби на друг закон, без консултации с бизнеса и оценка на въздействието на корекциите, постига различен от планирания ефект и не се изпълняват поставените цели. Така обикновено се влиза в спирала от нови и нови поправки, отбелязва докладът.

Пример за недомислен нежелан негативен ефекти върху пазарните участници от извършените промени е липсата на регламент, който да урежда какво се случва със сключените преди влизането в сила на новите изисквания фючърсни сделки на борсата за ток за физическа доставка на енергия през 2018 г., припомня ИПИ. Бизнесът, който от два месеца се оплаква от драстично поскъпване на тока на свободния пазар, обвинява именно тези търговски споразумения за недостига на енергия и високите цени.

Набързо въведеното задължение за излизане на всички електроцентрали на борсата предизвика още по-светкавично приемане на промени в правилата за борсовата търговия – отново с кратък срок за обществено обсъждане, което повишава риска от допускане на грешки. "Наблюдава се остро противоречие между духа на законодателните промени, които целят засилване на доверието в свободния пазар, и отказа на борсовия оператор да е страна по сделките, сключени на пазара по двустранни договори. Това от своя страна увеличава рисковете, свързани с пазарната търговия и намалява доверието в свободния пазар", пише в анализа.

Липсва гарант на борсовите сделки

В него се обръща внимание, че след две години работа на борсата за ток у нас продължават да се пренебрегват добрите европейски и световни практики за въвеждане на клирингова къща, която да е централен контрагент по сделките и да допринесе за по-доброто управление на риска, а оттам и за по-гладката и ефективна работа на борсата. За такава от самото начало настояват и борсовите играчи, но БНЕБ само преди дни за пореден път повтори тезата си, че няма нужда от клирингова къща. До промяната на правилата за борсова търговия реално операторът бе гарант за сделките, но вече не е страна по тях, а техният обем ще се удвои през 2018 г. спрямо предходната година само заради хвърлянето на всички производители на ток на свободния пазар. Отделно от 1 юли 2018 г. управляващите се канят да извадят на борсата и възобновяемите енергийни източници, заводските централи и топлофикациите, произвеждащи едновременно топлинна и електрическа енергия.

Авторите на анализа критикуват ГЕРБ, че ако действителната им цел е изкореняването на нерегламентираните търговски практики и повишаването на доверието в свободния пазар, не би трябвало по този прибързан и лекомислен начин да променят основно работата на свободния пазар на ток със създаването на една-две нови алинеи. Това съответно предполага оценка на въздействието от тях, консултации със заинтересованите страни и предвиждане на необходимо време за всякакви други промени в подзаконови нормативни документи, посочват от ИПИ.

"Повишаването на доверието в свободния пазар няма как да се извърши чрез въвеждане на задължения и ограничения, а следва да създаде необходимите пазарни механизми, които подобряват неговата ефективност. Това става чрез създаване на конкуренция, ликвидност и намаляване на рисковете при търговия. Въвеждането на задължения за търгуване на електрическа енергия само на организирания борсов пазар при липса на механизъм за управление на рисковете, каквато роля играе клиринговата къща на традиционните борсови пазари би имало обратен на търсения ефект. Клиринговите къщи задължително присъстват на пазарите за фючърсна търговия както с електрическа енергия, така и с други видове стоки и финансови активи в страните от ЕС. Те подпомагат гладкото и ефективното им функциониране, а последното е в интерес както на пазарните участници, така и на икономиката като цяло", пише още в доклада.

От Института за пазарна икономика разкритикуваха властта, че няма дългосрочна визия за функционирането на енергетиката.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес