Румяна Желева не е нарушила българското законодателство

Министерството на правосъдието "оневини" българския кандидат за еврокомисар Румяна Желева, изготвяйки правно становище, според което тя не е в конфликт на интереси. Правосъдното министерство съобщи в петък, че становището е било възложено от премиера Бойко Борисов. След като министър-председателят се е запознал с него, то е препратено чрез Министерство на външните работи в Брюксел.

Документът потвърждава, че по време на мандата си като евродепутат от май 2007 г. до април 2009 г. Желева е била собственик и управител на "Глобал консулт", както и че не е записала това в декларацията си за 2008 година.

От МП посочват, че според Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, не се подава декларация, когато няма промяна на обстоятелствата. Според становището, подписано от зам.-министъра на правосъдието Жанета Петрова, кандидат-комисарят Румяна Желева не е в нарушение, тъй като Правилникът на Народното събрание не е закон.

Тезата, че парламентарният правилник не е закон, бе оспорена от депутати юристи. Янаки Стоилов от БСП коментира, че няма друг нормативен акт, който да урежда правното положение на депутатите. Според него правилникът има силата на закон и Желева е задължена да го спазва.

Проверка на Mediapool обаче показа, че в последното си решение от 3 декември за отмяната на лустрацията в Народното събрание, Конституционният съд ясно заявява, че правилникът на НС е особен вид нормативен акт, който не е закон, въпреки че подлежи на контрол пред КС. Поради тази причина при съставянето на правилника, той трябва да спазва единствено конституцията, но не и международноправните договори, по които България е страна.

Становището на правосъдното министерство тълкува Закона за избиране на членове на Европейския парламент (ЕП), според който статусът на член на ЕП е несъвместим с "изпълняването на друга служба или извършването на дейност, която според закон е несъвместима с положението на народен представител".

Според министерството обаче в българската нормативна система няма разпоредба, създадена със закон, която да предвижда ограничение за едновременното извършване на търговска дейност и дейност като народен представител.

Такова ограничение съществува единствено по силата на приетите от Народното събрание правилници, които уреждат неговата вътрешна организация и дейност, са казва в становището.

"Не може да се извършва приравняване между актове с различна правна природа, каквито са законът и правилникът, и да се приеме, че нормативни разпоредби, въвеждащи ограничения за народните представители по силата на правилник на НС, се отнасят и за членовете на ЕП, избрани от Република България", се посочва в становището на правосъдното министерство.

С приемането на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, пък се се въвежда обща забрана за лицата, заемащи публична длъжност (в това число са народните представители, с чийто статут може да се сравнява статутът на член на Европейския парламент ). Съгласно чл.5 от закона лице, заемащо публична длъжност, не може да заема друга длъжност или да извършва дейност, която съгласно конституцията или специален закон е несъвместима с неговото положение.

В становището се посочва, че при "положение, че отсъства конституционна норма или съответна норма на специален закон, за периода, през който Румяна Желева е била член на ЕП, тя не е била в положение на несъвместимост спрямо положението на народен представител по националното законодателство в нарушение на общата забрана по чл.5 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси".

Като член на ЕП Румяна Желева не е била длъжна да подава декларации по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, но въпреки това е оповестила имущественото си състояние.

"В заключение може да се направи извод, че няма нарушения на специалното законодателство на Република България по отношение на несъвместимост и конфликт на интереси, допуснати от министъра на външните работи г-жа Румяна Желева", завършва становището на министерството.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?