Според данните на ЕЦБ:

Само България, Дания и Швеция отговарят на критериите за членство в еврозоната

България изпълнява всички критерии за членство в еврозоната, показват данните на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирани от Министерството на финансите във вторник.

Финансовата институция публикува дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на сближаване на страната ни, като стойността му за май 2012 г. е 5.11% (без изменение спрямо предходния отчетен период - април 2012 г.). Показателят е под референтната стойност от 5.8 на сто и е по-нисък от този на 12 държави от Европейския съюз (ЕС), от които седем са членки на еврозоната.

Данните на ЕЦБ потвърждават и публикувания в края май 2012 г. дклад за конвергенцията, в който този показател е бил средно 5.3% за периода април 2011 – март 2012 година. Така страната ни е една от трите в ЕС заедно с Дания и Швеция, които изпълняват критериите от Маастрихт за членство в еврозоната.

Данните показват, че годишната инфлация в България към март 2012 г. е била 2.7%, което е под референтната стойност от 3.1% в страните членки на ЕС.

Бюджетният ни дефицит е 2.1% от БВП (референтна стойност 3%), поради което в края на май 2012 г. Европейската комисия препоръча да бъде прекратена и процедурата по свръхдефицит за България.

Съотношението брутен държавен дълг/ БВП е 16.3%, значително под референтната стойност от 60 процента. По този показател България се нарежда на второ място в Европейския съюз след Естония.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес