Само превозвачът ПИМК поиска Интермодалния терминал в Пловдив

Само превозвачът ПИМК поиска Интермодалния терминал в Пловдив

Една от най-големите български транспортни компании за превоз на стоки и товари – пловдивската ПИМК, стои зад единствената оферта за концесионирането на Интермодалния терминал в Пловдив. Това стана ясно в понеделник при отварянето на очакваните ценови предложения за правото да се управлява съоръжението в следващите 27 години.

Така единственият кандидат да стопанисва "Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“ се оказа фирмата "Терминали“ ЕАД, което е еднолична собственост на "ПИМК Холдинг Груп". Дружеството "Терминали" ЕАД е учредено през ноември 2016 г. и капиталът му е 1.4 млн. лв., от които са внесени 350 хил. лв. в "УниКредит Булбанк".

ПИМК разполага с над 1200 влекача, които работят на европейския пазар. Компанията е създадена през 2000 г. от Пенко Несторов и Илиян Филипов. За 2015 г. приходите на дружеството са 347.5 млн. лв. при 279 млн. лв. за 2014 г. Превозвачът инвестира в собствена жп фирма - "ПИМК рейл" с цел да развива интермодални превози, с каквито се занимава от няколко години. Идеята ѝ е на интермодалния терминал в Пловдив да претоварва стоките на влак.

Интересът на ПИМК към съоръжението бе заявен още при обявяването на процедурата и е обясним предвид бизнеса ѝ. Компанията е и сред тримата кандидати за концесията на летище Пловдив. Тя е съакционер в консорциум "Летище Пловдив" заедно с друга местна компания "Тракия икономическа зона" и имат подкрепата на общинския съвет в града за вземането на аеропорта.

Предстои разглеждане на документацията за концесията на интермодалния терминал и обявяване на размера на предлаганата от ПИМК инвестиция в съоръжението и концесионна такса за държавата.

Базовото изискване към бъдещия оператор бе до инвестира в терминала минимум 4 687 600 лева без ДДС за целия срок на концесията. Държавата иска минимално фиксирано концесионно плащане от 50 хил. лв., като сумата ще бъде индексирана на всеки три години, съгласно отчетената инфлация. Друго задължение за  концесионера ще е да направи допълнително еднократно концесионно плащане в размер на 5 000 лева без ДДС, при влизане в сила на концесионния договор, както и да заплаща процент от годишните нетни приходи, който не трябва да бъде по-малко от 10 %.

При подобни показатели на офертата транспортното министерство прогнозира общо приходи за държавата от 1.255 млн. лева без ДДС. Тази сума обаче не включва размера на променливата част на годишните концесионни плащания, тъй като те имат прогнозен характер и зависят от финансовите резултати на концесионера за съответната година.

Възможно е офертата на ПИМК да надхвърля поставените първоначални изисквания.

В изграждането на Интермодалния терминал в Пловдив бяха инвестирани 12.3 млн. лв. Половината от сумата бе предоставена от оперативната програма "Транспорт" 2007-2013 г. Терминалът е в активите на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), но аргументът да го даде на частен оператор е, че това не е свойствена за държавната компания дейност.
Съоръжението се намира на възлово място, където се пресичат железопътните връзки от турската граница и по направлението София – Бургас и е съвсем близо до магистрала "Тракия".

Обектът е изграден на гара Тодор Каблешков край село Златитрап. Гарата е част от железопътния възел Пловдив.

Подходът на автомобилите към терминала е планиран да става директно в републиканската пътна мрежа без преминаване през населени места.

На терминала има една линия за разтоварване и товарене, която е електрифицирана. На нея могат да бъдат подадени за обслужване до 25 вагона наведнъж. Останалите коловози са маневрени.

Капацитетът на терминала е обработка на 50 контейнера на ден, а за година 57 000. При достигане на заложените капацитети има възможност без никакви допълнителни промени да се направи и втора линия, която да обслужва увеличението на товарите. В момента до площадката е оставено празно място, което също би могло да се използва в бъдеще.

Площта на товаро-разтоварната площадка е 28 декара, а целият терминал е около 70 декара.

Терминалът разполага с 23 места за тирове и 20 паркоместа за леки автомобили на обслужващия персонал. Изградена е и административна сграда.

На самия терминал се предвижда да има и митнически пункт за проверки. Има възможност и за складирането на контейнери. Дали ще има деконтейнеризация ще зависи от бъдещия концесионер.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?