Съюзът на съдиите: Антикорупционният орган трябва да е независим, но отчетен

БСП ще се съобрази с препоръките и ще редактира законопроекта си

Корнелия Нинова, Крум Зарков и Явор Божанков на срещата със съдиите Атанас Атанасов и Емил Дечев. Сн.: БСП

Новият единен антикорупционен орган, чието създаване подготвят управляващите, трябва да бъде напълно независим от политическата конюнктура, но и да работи по ясен механизъм за прозрачност и отчетност. Това призовават от Съюза на съдиите в България (ССБ) в свое становище по двата законопроекта по темата, изготвени от правосъдното министерство и БСП.

"Създаване на самостоятелна, но безотчетна институция, която да се бори с корупцията би било също така пагубно, както и създаването на зависима структура, подчинена на политическата конюнктура", категорични са съдиите.

Тяхното принципно становище е, че за да бъде отбелязан съществен напредък с борбата с корупцията обаче е необходима ефективна и независима съдебна власт. От ССБ отбелязват, че устройството на Висшия съдебен съвет (ВСС) все още е такова, че не може да осигури тази независимост на магистратите от политическата класа.

От съюза припомнят становище №10/2007 г. на Консултативния съвет на Европейските съдии, "в което се посочва, че членове на Висшия съдебен съвет, избрани от техни колеги съдии, трябва да съставляват голямо мнозинство от членовете на органа, а този международен стандарт не се постига при настоящото конституционно устройство на органа – от четиринадесет членове на съдийската колегия и двадесет и пет на пленума само шест са членовете съдии, избирани пряко от действащи съдии".

"Силното политическо влияние върху управлението на съдебната власт винаги ще представлява пречка за резултатна борба с корупционните явления, включително и в средите на съда и прокуратурата", обобщава ССБ.

Според организацията една от най-тежките форми на корупционните прояви е политическата корупция, която се осъществява чрез използването на законодателни и управленски механизми.

"Основателно съмнение за такива практики възниква винаги, когато без легитимно и убедително обяснение се създават привилегии за определен кръг длъжностни лица. Като примери в това отношение могат да бъдат посочени изравняването на заплатите на членовете на ВСС с тези на председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор или създаването на възможност за преместването им в други органи на съдебната власт без конкурс", се казва още в становището на съюза по повод последните промени в Закона за съдебната власт, прокарващи спорни кариерни бонуси за членовете на съдебния съвет.

Механизаъм за прозрачно назначаване на ръководството на новата институция

Председателят на ССБ Атанас Атанасов представи тази позиция в четвъртък пред лидера на БСП Корнелия Нинова, която инициира серия от срещи с представители на съдебната власт, на които да бъде консултиран антикорупционният законопроект на партията.

От съдийския съюз обявиха, че не смятат за противоконституционно бъдещият ръководител на антикорупционната агенция да бъде назначаван от президента, нито новият прган да има разследващи функции – предложения, лансирани от левицата. Съдия Атанасов обаче открои три основни проблема в проекта на БСП.

"Считаме, че трябва да се предвиди механизъм, който да осигурява прозрачното назначаване на ръководител на тази агенция от президента, който да включва яснота защо се номинират определени кандидати, защо президентът избира част от тях, като такива, които ще ръководят агенцията. Следващият проблем, който отчитаме, е с отчетността на самата агенция, тъй като не виждаме механизъм, който да предполага тя да дава публичност, доколкото е необходимо във връзка с работата ѝ, на някоя от институциите – било то президент или Народно събрание. Третият проблем е във връзка с разследващите функции, които се възлагат и които, по принцип, не са противоконституционни, но следва много добре да се намери балансът от една страна между йерархичната подчиненост на разследващите агенти на директора на агенцията и от друга страна – процесуалната подчиненост на прокуратурата. И необходимост от реформа на прокуратурата, за да се осигури работата на тази агенция", заяви председателят на ССБ пред медиите в парламента.

Като конкретен пропуск в текстовете, разработени от левицата, той посочи липсата на ясна процедура за предлагане на кандидати за шеф на въпросната агенция. Освен това Атанасов смята, че трябва да се изясни "дали ще могат обществени организации и някакви други лица да взимат участие в даването на оценка на кандидатите".

"Но основен проблем, кокйто над линия сме извели и който обявяваме, че ще намери място и в становището ни по проекта на Министерството на правосъдието е това, че борбата с корупцията предполага независимост на съдебната система. Отново поставяме въпроса за това, че устройството на ВСС не съответства на международните стандарти и не обезпечава независимост от политическо вмешателство. Без такава независимост никаква борба с корупцията не може да е успешна, защото корупцията е нещо, с което са ангажирани лица, които упражняват власт", обобщи председателят на Съюза на съдиите.

Впоследствие лидерът на БСП Корнелия Нинова определи срещата като полезна и декларира, че с колегите ѝ ще се съобразят с препоръките на ССБ и ще редактират антикорупционния си законопроект. По думите ѝ със съдиите имат обща позиция, че "е необходим нов орган, а не механично събиране на досега действащи органи, които не са дали резултат".

Попитана дали по време на срещата са обсъдени мерки за реформа на прокуратурата, Нинова заяви, че това не е част от идеята на левицата за създаване на антикорупционен орган.

"Самата прокуратура и главният прокурор многократно са заявявали, че по отношение на борбата с корупцията до тях не стигат достатъчно и достатъчно добре направени разследвания. Нашата цел, целта на този орган е да подобри разследването на тези престъпления", коментира депутатът от БСП Крум Зарков.

През следващата седмица парламентарната група на БСП ще проведе срещи с представители ан Висшия адвокатски съвет, председателя на Върховния административен съд Георги Колев, както и с главния прокурор Сотир Цацаров. След като всички препоръки бъдат обобщени и вкарани в законопроекта, ще бъде организирана и финална среща с президента Румен Радев, който неколкократно се обяви за това новият антикорупционен орган да има разследващи функции.

Публикуваме пълния текст на становището на ССБ:

Съюзът на съдиите счита, че противодействието на корупцията е задача на цялото общество и отчита усилията, които се предлагат в тази насока. Към момента по материята за борбата с корупцията на общественото внимание са представени два проекта, които предлагат два концептуално различни подхода към борбата с корупцията. Единият е предложен за обществено обсъждане от Министерство на правосъдието и е озаглавен Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Другият е предложен от ПП БСП и се нарича Закон за специална Агенция "Антикорупция". Проектът на Министерство на правосъдието залага на съчетаването в едно на всички антикорупционни институции и на комплексен и преобладаващо административнонаказателен подход в борбата с корупцията. Докато проектът на ПП БСП поставя знак на равенство между корупция и престъпление и залага на специализиран подход в борбата с корупционните прояви.

Съюзът на съдиите в България намира за необходимо, преди да коментира конкретните правно-технически разрешения в двата законопроекта, да изрази своите принципните позиции в следните насоки:

- Корупцията е феномен, който по дефиниция включва като участници лица, които притежават власт и/или заемат властова позиция. Именно поради тази причина, всеки опит за противодействие на корупцията следва да съчетава в себе си стремеж към изграждане на максимално независима от властимащите структура, която да е в позиция да действа самостоятелно и автономно;

- Едновременно с това, равно по сила усилие би следвало да се полага за това, така изградената структура да бъде и отчетна. Създаване на самостоятелна, но безотчетна институция, която да се бори с корупцията би било също така пагубно, както и създаването на зависима структура, подчинена на политическата конюнктура;

- За провеждане на успешна наказателна политика за разкриване, разследване и наказване на корупцията е необходима ефективна и независима съдебна власт. В този смисъл припомняме Становище № 10/2007 г. на Консултативния съвет на Европейските съдии, Страсбург 21-23.11.2007 г., в което се посочва, че членове на Висшия съдебен съвет, избрани от техни колеги съдии, трябва да съставляват голямо мнозинство от членовете на органа, а този международен стандарт не се постига при настоящото конституционно устройство на органа – от четиринадесет членове на съдийската колегия и двадесет и пет на пленума само шест са членовете съдии, избирани пряко от действащи съдии. Силното политическо влияние върху управлението на съдебната власт винаги ще представлява пречка за резултатна борба с корупционните явления, включително и в средите на съда и прокуратурата;

- Една от най-тежките форми на корупционните прояви е политическата корупция, която се осъществява чрез използването на законодателни и управленски механизми. Основателно съмнение за такива практики възниква винаги, когато без легитимно и убедително обяснение се създават привилегии за определен кръг длъжностни лица. Като примери в това отношение могат да бъдат посочени изравняването на заплатите на членовете на ВСС с тези на председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор или създаването на възможност за преместването им в други органи на съдебната власт без конкурс.

Законопроектът, изготвен от ПП БСП предвижда изграждането на Агенция "Антикорупция" като едноличен орган, със силно централизирана вътрешна йерархия, върху който ще бъде осъществяван контрол от органите, предвидени в Конституцията и в същия закон (чл. 3, ал. 2 от проекта). Никъде в проекта обаче не е посочен конкретен механизъм или задължение за отчетност, нито на председателя или заместник- председателите, нито на Агенцията пред други органи на държавната власт, като например Народното събрание или президента. За да не остава налагащият се от първоначалния текст на законопроекта извод, че Агенцията ще бъде безконтролна, следва да се включат разпоредби, осигуряващи йерархичната и оперативната зависимост между органите, които ще се борят с корупцията.

Централен момент, който ще гарантира независимостта на органа, е заложеният в проекта механизъм за назначаване на неговия председател. Както от Съюзът на съдиите обърнахме внимание, по повод излъчването на кандидати за ВСС от парламентарната квота, за да се гарантира прозрачен избор, следва да се проведе публично изслушване, в съответствие с предварително известни критерии и изисквания за номинация, както и да се осигури устойчив механизъм, по който представителите на гражданското общество да коментират кандидатите. Това са основни изисквания за качествен и обективен подбор, които следва да залегнат и при номинирането и избирането на председател на органа, който ще ръководи борбата с корупцията.

От Съюза на съдиите ясно си даваме сметка, че единственият указ, който според Конституцията и законите на страната президентът е задължен да мотивира, е този за връщане за повторно разглеждане на законопроект. В този смисъл, ако подходът е да се повери на президента избора и назначаването на председател на органа, то апелираме към изработването на подробни критерии за номинация и селекция, които да правят този избор максимално прозрачен и ясен. А ако се предприеме друг подход и се прецени, че Народното събрание ще бъде водещо в процедурата, то следва да се държи сметка за чл. 81, ал. 2 от Конституцията, който предвижда, че квалифицирано мнозинство за гласуване в Народното събрание може да се въведе само с изменение в Конституцията, не в обикновен закон.

По същество проектът на ПП БСП за Агенция "Антикорупция" внася съществена промяна в сега действащия механизъм за борба с корупцията, като предвижда на същата агенция да бъде поверено разследването на корупционни престъпления. В този насока припомняме, че с последните изменения на НПК беше предопределен въпроса за разследването на дела за корупция, извършена от висши представители на държавната власт. Според тези промени, разследването по такива дела ще се извършва от Специализираната прокуратура, следователите от Следствения отдел към нея и определените със заповед на министъра на вътрешните работи разследващи полицаи, което значи, че разследващите такива престъпления няма да са независими нито в структурата на прокуратурата, нито в тази на изпълнителната власт.

В тази връзка считаме за необходимо да припомним възраженията си по отношение на разширяването на подсъдността на Специализирания наказателен съд по отношение на дела за широк кръг престъпления, извършени от лица с имунитет и висши представители на изпълнителната власт, посочени в Становище от 19.07.2017 г.. Специализацията на съдиите и прокурорите в специализираните съд и прокуратура, по отношение на делата за престъпления, извършени от участници в организирани престъпни групи, в никакъв случай не обуславя и специализация по отношение на корупционните престъпления. Най- съществен проблем, обаче се явява несъобразяването на последните изменения на НПК с изложените подробно от Конституционния съд в Решение № 10 по к. д. № 6/2011 г. аргументи, че само специализацията по правна материя, а не по категория лица, е в съответствие с изискванията на конституционната забрана за създаване на извънредни съдилища.

Създаването на специализирана структура, натоварена с разследващи функции, е усилие, което предстои да бъде подложено на обществена оценка. При всички положения, такова начинание трябва да се извършва в пълно съзвучие със сега съществуващия ред на наказателно преследване. Несъгласувани промени в наказателните закони, които се правят нецеленасочено и внасят значителни промени в процедурата и организацията на наказателното преследване, създават огромен риск от грешки и необмислени законодателни решения.

В този смисъл и считаме, че не са достатъчни предлаганите с § 7 от законопроекта изменения в НПК, доколкото те се изразяват само в добавяне на разследващите агенти от Специална агенция "Антикорупция" към останалите съществуващи понастоящем разследващи органи, както и определянето на кръга от престъпления, по които те да извършват разследване.

Неизяснени остават въпросите ще могат ли разследващите агенти от СА "Антикорупция" да инициират започването на досъдебни производства за посочените престъпление или само по възлагане от страна на прокурор ще могат да извършват разследване; по какъв начин ще се съвместява самостоятелността на разследващите агенти от по-висшестоящите в йерархично отношение длъжностни лица от агенцията, установено в чл. 8, ал. 3 и сл. от законопроекта с отговорностите на самата агенция за успешно разследване на корупционните престъпления, както и как това ще се съотнася към ръководната роля на прокурора в досъдебното производство и задължителността на указанията му към разследващите органи; изключителна ли ще е компетентността на разследващите агенти от СА "Антикорупция" да извършват разследването по посочените в проекта престъпления.

Така изложеното становище обобщава както концептуалните ни виждания по въпросите как да се осъществи действителна борба с корупционните прояви и какви основни проблеми намираме в проекта на Закон за Специална агенция "Антикорупция". Изразяваме готовност да участваме в обсъждането на по-нататъшните варианти на законопроекта, както и на останалите законодателни инициативи в областта на противодействието на корупцията.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?