Правозащитници: Антикорупционният закон на ГЕРБ създава "шайка платени доносници"

Авторитетни организации предупреждават за риск от увеличаване на подслушването

Правозащитници: Антикорупционният закон на ГЕРБ създава "шайка платени доносници"

Проектът за антикорупционен закон на управляващите ще влоши положението с борбата с корупцията, конфликта на интереси и конфискацията на незаконно придобитото имущество. Това се твърди в публикуваните в четвъртък критични позиции на "Програма Достъп до информация" (ПДИ) и Асоциацията "Прозрачност без граници".

Двете неправителствени организации предупреждават за наличие на прекомерен риск от репресия от страна на бъдещата антикорупционна комисия. Другата сериозна опасност е нов бум на подслушването и създаване на мрежа "платени доносници".

Повече подслушване

"Прозрачност без граници" предупреждава, че неясният термин "корупционно поведение" създава голям риск от бум на подслушването в страната.

"Това поведение е по-широко от обхвата на корупционните престъпления, предвидени като наказателни състави в Наказателния кодекс. Следователно, специални разузнавателни средства (СРС) ще се използват не само за установяване на тежки умишлени престъпления, а това е философия, която надхвърля възприетото за употребата на такива средства и баланса между тяхното използване и защитата на правата на човека", предупреждава "Прозрачност без граници".

Организацията напомня, че подобна промяна в закона би довела до противоречие с практика на Европейския съд по правата човека, която допуска подслушване само за тежки умишлени престъпления.

"Програма достъп до информация" (ПДИ) допълва в същия дух, че антикорупционната агенция и ДАНС ще вършат едно и също нещо, което ще увеличи неефективността и на двете институции.

"Предоставят репресивни функции на нов орган на власт с абсолютно неясна цел и без създаването на гаранции за защита на основните права на гражданите. В светлината на осъжданията на България от Европейския съд по правата на човека за наличието на несъвместима с Европейската конвенция за правата на човека система за следене този подход е със съмнителна съобразност с Конституцията и Конвенцията", се казва в позицията на ПДИ.

"Шайка платени доносници"

ПДИ е твърдо против идеята за създаване на мрежа от доброволни сътрудници на новата антикорупционна агенция.

"Въвеждането на механизъм за подаването на доноси и създаването на постоянни доносници е абсолютен анахронизъм и е в тежко противоречие с Конституцията и Конвенцията, както и със самите основи на правовата държава и върховенството на закона. Създаването на механизъм за подаване на сигнали е едно. Друго нещо е създаването на шайка от платени доносници, които да служат перманентно за "пощенска кутия", която да оправдава репресивни акции срещу висши служители, които вземат важни за обществото решения. Подобна система, при съществуващата култура в някои институции, останала от миналото, може да превърне борбата с корупцията в борба срешу почтеността, за сметка на обществения интерес", се казва в позицията на организацията.

ПДИ напомня, че репресията срещу корупцията във всички демократични държави с традиции се осъществява чрез полицията и съда. Всичко друго създава опасност от "подриване на самите основи на демократичното общество и принципа за върховенството на закона".

"Прозрачност без граници" допълва, че има много висящи въпроси и за начина, по който бъдещата комисия ще събира данните за своите "информационни масиви".

"Как се управлява тази информация? За какъв период от време тази информация се съхранява, особено в случаите, в които корупционно поведение не се установи?", пита организацията.

Независимост

Създаването на антикорупционна комисия трябва да стане по начин, който да доведе до максимална представителност на всички власти и да демонстрира политическа независимост, коментира "Прозрачност без граници". Асоциацията предлага да се използва моделът на Конституционния съд, който е формиран от представители на парламента, президента и съдебната власт.

Подобна възможност не е предвидена в проекта на ГЕРБ, където се предлага целият състав да се избира от парламента. БСП предлага президентът да назначава шефа на антикорупционната институцията, а неговите заместници да се излъчват от Народното събрание.

"Прозрачност без граници" не дава оценка на предложенията на БСП, но се обявява срещу основни идеи на ГЕРБ. Критикува се възможността за шефа на бъдещата антикорупционна институция да установи еднолично управление върху органа. Това е нещо, което фигурира и в законопроекта на БСП.

Против сливането с Комисията за конфискацията

И двете неправителсвени организации са против предложението на ГЕРБ Комисията за конфискацията да се влее в новата институция. Те казват, че това предложение е напълно необосновано.

"Прозрачност без граници" протестира и срещу идеята антикорупционната комисия да взема част от конфискуваните суми.

"Подобен прецедент създава стимул за свръх-активност от страна на органа, а оттам - и не винаги достатъчно обосновани искания за отнемане. Отговорността за причинени вреди ще бъде в тежест на бюджета. Не може да се подмине и фактът, че регламентация за целите и правилата на разходване на тези средства законодателят не е предвидил", допълва организацията.

Няма анализ

"Програма Достъп до информация" напомня, че законопроектът няма финансов анализ, няма анализ на прилагането на досегашното антикорупционно законодателство и обосновка защо е необходим един общ закон. Организацията допълва, че не може законът да разширява до безкрайност обхвата на понятието "корупция".

"Образно казано, неплащането на данъци от страна на държавен служител може и да е неправомерно поведение, но определено не е корупция. Създаването на неясно определение ще доведе до получаване на разнопосочни, многобройни и вероятно неоснователни сигнали, чието обработване и проверяване ще отнема капацитет и ресурси със съмнителен резултат", се казва в позицията на ПДИ. В нея се допълва, че законът дава дефиниции на термините "корупция" и "конфликт на интереси", които твърде много си приличат и това може да доведе до объркване.

ПДИ предупреждава, че се предлага съществено намаляване на обхвата на общодостъпната информация от декларациите за конфликт на интереси за лицата на публична позиция.

"От проектозакона става ясно, че единствено декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности ще бъдат подавани до Комисията по закона, респ. публикувани в поддържания от нея регистър, а публичността на декларациите за интереси на останалите над 100 000 държавни служители е поставена под въпрос", пише организацията.

ПДИ допълва, че проектът не дава и правна уредба относно подаръците, която е наложително да съществува във всяка държава, която си е поставила за цел предотвратяването на корупцията.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?