Сгуроотвал на ТЕЦ "Бобов дол" става слънчева централа

Сгуроотвал на ТЕЦ "Бобов дол" става слънчева централа

Въглищната централа на бизнесмена Христо Ковачки ТЕЦ "Бобов дол", която е сред най-замърсяващите у нас, ще инвестира в изграждането на фотоволтаичен парк върху рекултивиран сгороотвал, съобщи изпълнителният директор на мощността "Бобов дол" Любомир Спасов пред дупнишкото издание "Четвърта власт"

Не се посочва колко ще струва реализацията на екопроекта, който е внесен за разглеждане и одобрение в регионалната екоинспекция.

Планът е върху близо 123 дка от рекултивирания сгуроотвал "Сухо дере" край село Палатово, в близост до електроцентралата, да се разположат слънчеви панели. Централата е получила разрешение от община Дупница за изготвяне на подробен устройствен план за изграждане на конструкциите, върху които ще се сложат слънчевите панели. Чака се и разрешение за промяна на предназначението на земята, която в момента официално се използва за насип.

Според експерти върху тази територия могат да се инсталират фотоволтаици с мощност около 10 МВ, което ще струва около 10 млн. лв.

В момента ТЕЦ "Бобов дол" има три въглищни блока с обща мощност от 600 МВ. Централата се опита да гори отпадъци като ги смесва с въглищата, но стори това без необходимите разрешителни. През миналата година тя стана обект на редица проверки, включително и заповеди за спиране на горенето на боклуци. Нейни котли дори бяха запечатани, а през януари 2021 г. съдът потвърди наложена на ТЕЦ-а глоба от 100 хил. лв. за незаконно изгаряне на отпадъците

Централата обаче търси начини и за газификация, а на следващ етап да заработи и с водород. В проекта на плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде внесен за одобрение в Брюксел до края на април, правителството залага зелен водород да се използва като заместващо гориво в държавната ТЕЦ "Марица Изток 2", "КонтурГлобал Марица Изток 3", "Ей и Ес Гълъбово" и "ТЕЦ Бобов дол". Намеренията са държавният газов оператор "Булгартрансгаз" да кандидатства пред ЕК с проект за близо 244 млн. евро, с които да построи 175 км газопроводи до тези централи. По тръбите се предвижда да се пренася не само природен газ, но и биогаз и водород.

Споделяне

Още от Бизнес