Споделени услуги за държавната администрация през 2018 г.

Електронизацията ще икономиса разходи и ще съкрати чиновниците

Споделени услуги за държавната администрация през 2018 г.

Счетоводни, юридически и свързани с човешките ресурси и информационното обслужване дейности, които в момента има във всяка една държавна административна услуга, ще бъдат изнесени в централизирани звена на принципа на споделените услуги и това ще доведе до икономии на разходите за издръжка на администрацията и до съкращения, като освободените кадри ще се пренасочват към други сфери.


Това стана ясно при представянето на пилотен проект за реорганизация на централната администрация, финансиран с 5 млн. лв., който бе представен в понеделник от вицепремиера Томислав Дончев и постоянния представител на Световната банка за България Тони Томпсън.


В момента всяка администрация си има организационно звено, но еднотипните дейности като счетоводство, информационни и правни услуги, възлагане на обществени поръчки и управление на човешките ресурси могат да бъдат предоставени от центове, различни от тях, посочи Томислав Дончев.


Ползите ще са най-малко от икономии от мащаба и въвеждането на единни стандарти. Напълно очаквано е много хора в общите администрации да се окажат излишни, но практиката в други държави е те да бъдат преквалифицирани и пратени на друга работа. Сто процента е сигурно, че разходите за издръжка на администрациите трябва да намалеят, заяви вицепремиерът по икономическите въпроси.


От думите му стана ясно и, че се обмисля отдаването на външно стопанисване на всички сегашни почивни бази, собственост на различните администрации, които ги управляват неефективно и не могат да привличат достатъчно външни туристи извън работещите в съответните структури.


Сегашните над сто почивни бази на администрацията нямат стимул да привличат почиващи и да им дават по-добри услуги. Ако има повече туристи, приходите отиват в централната администрация, а за персонала това означава само повече труд. Този модел ще се смени - например като общ модел за резервации и записвания, но има и други начини, каза Дончев.


България е една от малкото държави в ЕС, която не прилага модела за споделените услуги. Същевременно няма единен модел за тях, всяка държава има свой опит и начин за тяхното въвеждане, коментира Красимир Божанов, шеф на дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерския съвет.


В рамките на представения проект ще бъдат избрани две пилотни администрации, където да бъдат въведени споделени услуги. Изборът им ще бъде политическо решение, което ще бъде обсъдено на Съвета за административна реформа, уточни Красимир Божанов. Очакваме да постигнем интеграция на базите данни на ведомствата, намаляване на общите разходи и на тези за персонал, допълни той.


Новият модел за работа на администрацията ще бъде приложен на база на оценка от експертите на Световната банка на подлежащите на централизация услуги. Предвижда се до края на 2018 г. да се създадат две пилотни звена за споделени услуги в областта на управлението на човешките ресурси и финансово-счетоводните дейности. До 2020 г. външните звена за управление на ползваните от администрацията услуги ще станат десет, предвижда стратегията за модернизация на администрацията. Така гражданите ще могат винаги да имат достъп до администрациите, без опашки и излишно чакане, смятат от Световната банка.


Със сигурност ще има редуциране на служителите и на разходите, каза Дончев по време на конференцията, без обаче да посочва суми и проценти.


"Изследвахме детайлно опита на другите страни. Практиката показва, че е напълно възможно и нормално като резултат от този процес, част от хората, които работят особено в общите администрации, да се окажат излишни. Практиката в другите държави е предвид нови възникнали функции в администрацията те да бъдат преквалифицирани и премествани на друга работа“, каза вицепремиерът.


"Следвайки приоритетите, основна цел беше електронизация на регистрите и тяхната свързаност, за да може гражданинът да не влиза в ролята на куриер, обменяйки документи между администрациите. Това се прави, но обемът на работа не позволява това да бъде свършено за половин година. Вторият акцент беше свързан с това какво получава гражданинът, когато търси услуга, колко бързо става, колко му струва, колко любезно е обслужен“, коментира още Дончев.


В последните месеци правителството на ГЕРб е предприело курс на електронизация на административните услуги, премахването на ненужните удостоверения, които администрациите могат да получават по служебен път и облекчаване на целия процес. Сегашните заявки са продължаване на тези политики.


Това е поредната обявена административна реформа и намерение за съкращаване на чиновници, но досегашните завършваха с провал и на практика раздуване на административните щатове.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?