Свидетелство за съдимост може да се заяви и през мобилния телефон

Свидетелство за съдимост може да се заяви и през мобилния телефон

Свидетелството за съдимост може да се заяви и получи от Министерството на правосъдието чрез отдалечени и квалифицирани е-идентификация и е-подпис. Това съобщиха от българската технологична компания Evrotrust Technologies.

С мобилното приложение на компанията гражданите могат да поискат електронно свидетелство за съдимост директно през мобилния телефон.

Електронното свидетелство за съдимост има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронният документ може да бъде заявен 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата на сайта на Министерството на правосъдието.

Електронните свидетелства за съдимост се издават на български и на английски език.

Всички български граждани, които не са осъждани и са родени на територията на страната, могат да поискат документа с отдалечен квалифициран електронен подпис, независимо дали се намират в България или в чужбина.

От Evrotrust посочват, че електронният подпис е законен и равностоен на саморъчния подпис на хартия.

Приложението на компанията отговаря на всички изисквания и стандарти за информационна сигурност.

Evrotrust използва автоматизирано разпознаване чрез технология за 3D биометрия на лицето през камерата на телефона и чрез документа за самоличност.

Към момента повече от 100 000 потребители използват приложението на компанията.

"Съвместната ни работа с Министерството на правосъдието за пореден път показва, че Evrotrust е мощен инструмент за дигитализация на услугите на държавната администрация, което носи огромни ползи и предимства за гражданите и бизнеса. В условията на епидемия от коронавирус отдалечените е-идентификация и е-подпис дават възможност на хората безопасно да заявяват и получават административни услуги", казва Георги Димитров, член на Съвета на директорите на Evrotrust.

Evrotrust Technologies е регистриран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. Evrotrust е сертифициран от френски независим проверяващ орган (LSTI) и е вписан в Доверителния списък на Европейската комисия на квалифицираните доставчици на удостоверителни услуги. Предлаганата услуга за електронна идентификация работи автоматизирано. Първоначалната идентификация отнема около минута и половина, след това се издава отдалечен квалифициран електронен подпис, с който по електронен път през мобилния телефон, могат да се подписват документи, без да се ползва смарт-карта и четец.

Споделяне

Още от Бизнес